Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

Poznańskie stowarzyszenie to organizacja społeczna rodziców zastępczych i innych osób dobrej woli, pragnących tworzyć lub wspierać rodzinne środowiska zastępcze dla dzieci; aktualności,...

więcej

Internetowy Świat Dzieciom

Fundacja nastawiona na gromadzenie środków finansowych na zakup komputerów dla dzieci z domów dziecka - strona prezentuje statut i zarząd, dotychczasowe dokonania, zawiera deklarację członkowską i informacje o...

więcej

Towarzystwo Przywracania Rodziny

Towarzystwo jest organizacją działającą na terenie województwa wielkopolskiego, jej nadrzędnym celem jest przeciwdziałanie sieroctwu i osamotnieniu dziecka; oferuje specjalistyczną pomoc...

więcej

Fundacja na rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego

Fundacja działająca na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych dzieci zamieszkałych na terenie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego i jego okolic; prowadzi badania przesiewowe dzieci,...

więcej

Centrum Sztuki Dziecka

Organizacja, której głównym celem jest inspirowanie profesjonalnej twórczości dla dzieci i młodzieży, promocja nowych wartościowych zjawisk artystycznych, popularyzacja i wspieranie rozwoju...

więcej

Fundacja "Wszystko dla Dzieci"

Warszawska fundacja jest pozarządową, ponadpartyjną oraz niedochodową instytucją dążącą do integracji środowiska dzieci niepełnosprawnych; organizuje programy terapeutyczne oraz rehabilitację na miejscu oraz na turnusach...

więcej

Pomóż dzieciom przetrwać zimę

Lubelska akcja pomocy najmłodszym - prezentacja tradycji akcji, zasad regulaminowych, ludzi związanych z ideą i działalnością w zakresie zbiórek oraz imprez; nie prowadzi się zbiórek...

więcej

Sejm Dzieci i Młodzieży

Strona przedstawia skład osobowy Wojewódzkiego Zespołu Organizacyjnego Sejmu Dzieci i Młodzieży oraz projekty rezolucji związanych z prawami i obowiązkami dzieci i młodzieży jako uczniów oraz obywateli...

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Junior"

Utworzone w Sosnowcu Stowarzyszenie prowadzące wszechstronną działalność na rzecz młodzieży i dzieci - realizowane projekty edukacyjne i samorządowe, uregulowania prawne, działalność...

więcej

Fundacja "Synapsis"

Fundacja działająca na rzecz dzieci dotkniętych autyzmem - uszkodzeniem mózgu wymagającym długotrwałej i żmudnej terapii; prezentacja samej choroby, działalności terapeutycznej w ramach...

więcej

Oratorium Twój Dom

Stowarzyszenie Troski o Dzieci i Młodzież im. Ks. Bronisława Markiewicza przedstawia swoją historię, aktualności, statut oraz działalność w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży,...

więcej

Fundacja na Rzecz Zdrowia Dzieci i Młodzieży, Regionu Śląsko-Dąbrowskiego im. Grzegorza Kolasy

Fundacja im. Grzegorza Kolosy Regionu Śląsko-Dąbrowskiego przedstawia swoją historię, władze oraz działalność w zakresie gromadzenia niezbędnych funduszy na realizację akcji kolonijnych...

więcej

Fundacja Promocja Polska i Dziewczynka z Zapałkami

Strona Fundacji Promocja Polska i Dziewczynki z Zapałkami. Fundacje te opiekują się dziećmi z rodzin najbiedniejszych. W tym roku fundacje postanowiły zapytać dzieci z całego świata co...

więcej

Towarzystwo Szkolne Kociszew

Strona stowarzyszenia, którego celami są między innymi: tworzenie pro zdrowotnych warunków pracy i nauki, dbanie o harmonijny, intelektualny, fizyczny i estetyczny rozwój dziecka, a także...

więcej

BuDzik

Strona organizacji działającej od kwietnia 1996 roku pod egidą Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Źródło. Jej głównym celem jest aktywizacja społeczności miasta Łęczna. Obecnie...

więcej

Stowarzyszenie OnJaTy

Witryna stowarzyszenia, którego głównym celem działalności jest prowadzenie działalności edukacyjnej, profilaktycznej i wychowawczej na rzecz dzieci i młodzieży w szczególności tej...

więcej

Powiślańska Fundacja Społeczna

Strona organizacji, która pozyskuje fachowców i wolontariuszy, gromadzi środki oraz finansuje programy pomocy dla dzieci i młodzieży, rodzin, osób uzależnionych, chorych psychicznie i...

więcej

Grupa Wsparcia przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku

Strona grupy, dla której głównym celem działalności jest objęcie procesem wychowawczym, terapeutycznym oraz profilaktyczno-edukacyjnym dzieci z rodzin zagrożonych patologią...

więcej

Fundacja Wspierania Osób Niepełnosprawnych "Ecce Homo"

Strona fundacji, która organizuje i niesie wsparcie osobom potrzebującym pomocy, głównie dzieciom niepełnosprawnym z ubogich, wielodzietnych rodzin z terenu całego kraju. Zawiera informacje o...

więcej

Funacja Pomocy Młodziezy i Dzieciom Niepełnosprawnym "Hej Koniku"

Strona organizacji skupiającej się na hipoterapii jako metody rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Zamieszczono galerię zdjęć dokumentujących turnusy rehabilitacyjne oraz garść informacji o...

więcej

Fundacja Dzieci Niczyje

Strona organizacji, która za podstawowy cel działania przyjęła wypracowanie systemu pomocy dzieciom krzywdzonym, integrującego działania instytucji państwowych, samorządowych oraz...

więcej

United Nations Children's Fund (UNICEF)

Anglojęzyczna strona organizacji wszystkie swoje wysiłki poświęcającej pracy na rzecz dzieci, ochrony ich praw, stwarzania warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Zamieszczono informacje o...

więcej

Polski Komitet UNICEF - Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci

Na polskiej stronie organizacji obdarzonej przez Zgromadzenie Ogólne NZ mandatem rzecznika ochrony praw dzieci, pomagającej krajom, zwłaszcza rozwijającym się w opracowywaniu odpowiedniej...

więcej

Stowarzyszenie Syzyf

Strona stowarzyszenia działającego na rzecz osób obciążonych obowiązkiem alimentacyjnym oraz dzieci z rodzin...

więcej

Fundacja Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym HIPOTERAPIA

O hipoterapii prawie wszystko: publikacje, opisy, zdjęcia, bieżące informacje zwiazane z hipoterapią, malowanki dla dzieci, przysłowia,...

więcej

Nowo dodane strony

Media i społeczeństwo

Pomagamy ludziom w trudnym...

Media i społeczeństwo

Założyliśmy fundację by...

Organizacje na rzecz dzieci

Fundacja pomaga dzieciom...

Organizacje na rzecz dzieci

Strona stowarzyszenia...

Organizacje na rzecz dzieci

Na polskiej stronie...

Organizacje światowe

Anglojęzyczna strona...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona organizacji, która za...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona organizacji...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona fundacji, która...