Kształcenie osób niepełnosprawnych w Polsce - stan obecny i perspektywy

kategorie:
Edukacja

Strona przedstawia informacje na tematy: Zasięg problemu edukacji niepełnosprawnych. Tendencje w dziedzinie kształcenia niepełnosprawnych. Podstawy prawne organizacji kształcenia...

więcej

Serwis urzędu miasta Częstochowy

kategorie:
Edukacja

Strona zawiera spis oraz adresy: sześcioletnich szkół podstawowych specjalnych oraz gimnazjów specjalnych na terenie Częstochowy....

więcej

ZASADNICZE SZKOŁY SPECJALNE na podbudowie szkoły podstawowej specjalnej

kategorie:
Edukacja

Na stronie umieszczono spis szkół specjalnych z terenu Tarnowa, wraz z ich kierunkami...

więcej

Zakład "Internet dla Szkół"

Zakład "Internet dla Szkół", w ramach Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, kontynuuje realizację programu "Internet dla Szkół" rozpoczętego w 1995r. Zakład IdS organizuje:...

więcej

TRZEBINIA - Szkoła Integracyjna - Szkoła Podstawowa nr 8 Gimnazjum nr 3

kategorie:
Edukacja

Ze strony dowiemy się o warunkach bazowych oraz organizacji szkoły, możemy zapoznać się z innowacjami pedagogicznymi, jak również z osiągnięciami uczniów, dowiadujemy się o imprezach...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Na stronie zawarto historię oraz położenie ośrodka, jak również program ośrodka, opis Klub "Olimpiad Specjalnych", opis leczenia przy pomocy koni - hipoterapia; ośrodek przeznaczony jest dla...

więcej

Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi

Witryna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi prezentuje historię i dyrekcję Ośrodka, aktualności - kółka zainteresowań, informacje dla rodziców,...

więcej

Ośrodek "Razem"

Witryna Ośrodka Psychologiczno-Pedagogicznego - jest on typem niepublicznej poradni założonej i prowadzonej przez Stowarzyszenie Szkół Niezależnych. Konsultacja logopedyczna dla dzieci z wadami...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szerzawy k/Mogilna

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka. Na stronie znajdziesz aktualności z życia ośrodka, informacje prasowe, prace dzieci,...

więcej

Warsztaty Aktywizacji Zawodowej

Strona poświęcona kursom, których głównym celem jest zapoznanie uczestników z pracą za pośrednictwem sieci oraz przekazanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia własnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Tychach

kategorie:
Tychy Edukacja

Witryna prezentuje Szkołę Podstwową nr 5 w Tychach, będącą placówką dydaktyczną dla dzieci sprawnych i sprawnych inaczej, czyli szkołą integracyjną. Na stronie możesz zapoznać się z...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Jarosławiu

Strona Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jarosławiu. Znajdziesz tu informacje o dzieciach upośledzonych umysłowo i potrzebach...

więcej

PC Bez B@rier - komputer dla niepełnosprawnych

Niepełnosprawność fizyczna nie jest barierą w korzystaniu z komputera. Każda osoba niepełnosprawna może wykorzystywać komputer do podniesienia jakości swego życia. W serwisie przedstawione...

więcej

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Goniądzu

W szkole, w klasach integracyjnych uczą się wspólnie dzieci sprawne ruchowo wraz z niepełnosprawnymi. Na stronie zamieszczono informacje o szkole, jej działalności, programach autorskich oraz gronie...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

W Ośrodku funkcjonują obecnie: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące oraz internat. Do szkół uczęszczają dzieci niewidome i słabo widzące....

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących

Ośrodek to klasa przedszkolna - "zerówka" i szkoła podstawowa, w której realizowany jest program szkoły publicznej, dostosowany do możliwości dzieci słabosłyszących. Na stronie znajdują...

więcej

Szkoły i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Na stronie znajduje się alfabetyczny wykaz miast, w których znajdują się szkoły i ośrodki dla...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Ośrodek nr 1 w Lublińcu prowadzi szkołę zawodową oraz szkołę podstawową dla dzieci z wadami słuchu. Na stronie informacje o działalności Ośrodka, profilach kształcenia i...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ośrodek prowadzi 5-letnie technikum o profilu gastronomicznym oraz 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową kształcącą kucharzy, krawców, stolarzy meblowych i...

więcej

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Towarzystwo prowadzi szkołę podstawową dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W szkole kształcą się dzieci niepełnosprawe umysłowo, które dodatkowo cierpią na schorzenia narządu ruchu....

więcej

Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka

Na stronie przedstawia się legionowskie przedszkole. Znajdziesz tu wiele informacji na temat jego działalności, pracującej tu kadry, stosowanych metod nauczania i inne...

więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Płocku

kategorie:
EdukacjaInne

Strona szkoły ogólnokształcącej przeznaczonej dla niepełnosprawnych. Znajdziesz tu informacje o placówce oraz pracy nauczycieli w tego typu...

więcej

Ośrodek Szkolno - Rehabilitacyjny

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo i upośledzonych umysłowo. W ośrodku funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum. Prowadzona tu jest również rehabilitacja ambulatoryjna i wczesna...

więcej

Przedszkole Integracyjne nr 45

Przedszkole Integracyjne nr 45 uczy wzajemnej akceptacji i wrażliwości, umożliwia rozwój zgodny z indywidualnymi potrzebami każdego wychowanka. Więcej szczegółów - na...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Na stronie ośrodka znajdziesz m.in. informacje o placówce, jej historii i patronie...

więcej

Nowo dodane strony

Oświata i edukacja

Słoneczna Szkoła Podstawowa...

Media i społeczeństwo

w naszym sklepie internetowym...

Media i społeczeństwo

Nasza szkoła zawodowa...

Prawo i podatki

Masz prawo znać prawo -...

Edukacja

Konferencja jest organizowana...

Przedszkola i żłobki

Przedszkole Integracyjne nr...

Edukacja

Ośrodek przeznaczony jest...

Przedszkola i żłobki

Na stronie przedstawia się...