Ognisko

Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i...

więcej

PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem...

więcej

Kłobuckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest zorganizowanie osób niepełnosprawnych dla stworzenia większych możliwości poprawienia ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, likwidacji barier, które przed nimi...

więcej

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jego celem jest integrowanie lokalnych środowisk osób...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym “Spełnić Marzenia”

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego...

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno - rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest: kształtowanie warunków do godnego życia i...

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, znoszenie barier architektonicznych, psychicznych, społecznych, organizowanie grup wsparcia, rehabilitacja osób...

więcej

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i...

więcej

System HANDYNET programu HELIOS wykonany przez Komisję Wspólnot Europejskich

Celem systemu jest stymulowanie wymiany informacji i współpracy między instytucjami, grupami zawodowymi i stowarzyszeniami zaangażowanymi w procesie integracji blisko trzydziestu milionów osób...

więcej

Europejskie Centrum Pomocy dla Osób Specjalnej Troski

ESCPD - Europejskie Centrum Pomocy dla Osób Specjalnej Troski IBM-a, zostało utworzone aby pokazać liderom pomocy, dyrektorom agencji, politykom, urzędnikom, nauczycielom, osobom publicznym jak...

więcej

VLICHT Flamandzki Ośrodek Informacji i Łączności na temat Niesprawności oraz Technologii

W związku z zachętą ze strony Wspólnoty Flamandzkiej, powołano nową organizację niedochodową, VLICHT. Celem jej jest urzeczywistnienie w najbliższej przyszłości znacznej poprawy...

więcej

Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni

Oficjalna strona Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni. Informuje o celach i działaniach stowarzyszenia. Listy od chorych. Adresy oddziałów i przychodni. Skład Zarządu Głównego. Publikacje...

więcej

AMICO Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych umysłowo. Ze strony dowiemy się o organizowanych obozach, poznamy władze...

więcej

Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym w Chorzowie

Jak sama nazwa wskazuje fundacja działa na rzecz osób niewidzących i słabo widzących. Świadczy im pomoc finansową, pomoc rzeczową oraz pomoc...

więcej

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Celem stowarzyszenia jest objęcie kompleksową opieką dzieci niewidomych i słabowidzących i ich rodzin. Wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie. Upowszechnianie...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "NADZIEJA"

Celem stowarzyszenia jest otoczenie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką. Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach i...

więcej

Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Sierpcu

Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na Stwardnienie Rozsiane. Działania polegają na zorganizowaniu wielo płaszczyznowej rehabilitacji i centrum informacji. Ze strony...

więcej

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Celem Związku jest obrona interesów inwalidów narządu ruchu, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i...

więcej

Stowarzyszenie Braterstwo Serc

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Życia Psychicznego "Braterstwo Serc" powstało w trosce o uznanie praw ludzi objętych leczeniem psychiatrycznym do życia w warunkach uznanych za godne każdego...

więcej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gdańsku

Towarzystwo zrzesza osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Poznamy tu broszury i publikacje na temat choroby, strukturę organizacyjną stowarzyszenia, adresy i telefony grup kontaktowych, terminy spotkań...

więcej

Oddział Regionalny w Gdańsku Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni

Oddział Regionalny Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni w Gdańsku jest oddziałem organizacji ogólnopolskiej Towarzystwa Zwalczania Chorób Mięśni z siedzibą w Warszawie; skupia ludzi z...

więcej

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji POLTRANSPLANT

Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne Do Spraw Transplantacji jest państwową jednostką budżetową, do której zadań należy organizacja i koordynacja pobierania i przeszczepiania komórek tkanek i...

więcej

Stowarzyszenie na rzecz propagowania wspomagających metod porozumiewania się "Mówić bez słów"

Strona organizacji, której celem jest prowadzenie działalności szkoleniowej i propagowanie wiedzy z zakresu edukacji, rehabilitacji i wieloprofilowej terapii dzieci niepełnosprawnych, w tym...

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice

Strona Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Łodygowice. Znajdziesz tutaj informacje o Stowarzyszeniu, Sekcji Sportowej Osób Niepełnosprawnych i gminie Łodygowice....

więcej

Nowo dodane strony

Stow. dla niepełnosprawnych

Fundacja powołana w celach:...

Stow. dla niepełnosprawnych

Strona Stowarzyszenia Pomocy...

Organizacje

Strona organizacji, której...

Stow. dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie zajmuje się...

Łodygowice

Strona Stowarzyszenia na...

Stow. dla niepełnosprawnych

Towarzystwo zrzesza osoby...