PSOUU

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem...

więcej

PSOUU Koło w Jarosławiu

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest terenową jednostką PSOUU w Warszawie oraz członkiem Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem...

więcej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej

Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, wspieranie rodzin, prowadzenie na zlecenie oraz ze...

więcej

AMICO Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych umysłowo. Ze strony dowiemy się o organizowanych obozach, poznamy władze...

więcej

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego "Nadzieja"

Strona instytucji stawiającej sobie za zadanie pomoc osobom dotkniętym chorobami psychicznymi. Zawiera Informacje o stowarzyszeniu, jego władzach, grupie plastycznej "Bohomazy" współpracującej z...

więcej

Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Epilepsję, Porażenie Mózgowe, Zespół Downa, Niepełnosprawnych i Ich Rodzin

Strona organizacji, która jako swój główny cel traktuje szeroko pojętą kompleksową rehabilitację osób niepełnosprawnych, prowadzącą do ich integracji społecznej i zawodowej oraz...

więcej

Fundacja im. Brata Alberta

Strona zawiera informacje dotyczące placówek dla osób upośledzonych umysłowo. Możesz tutaj znaleźć wiadomości o warsztatach terapii zajęciowej, hipoterapii oraz kronikę wydarzeń. Jeżeli...

więcej

Autyzm, Zespół Aspergera

Strona traktuje o Autyźmie i Zespole Aspergera. Zamieszczono tu informacje jak pomóc dzieciom i ich rodzicom, a także szkole. Jak sobie radzić z problemami jakie niesie zespół Aspergera u dzieci, młodzieży i...

więcej

Nowo dodane strony

Inne choroby

Strona traktuje o Autyźmie i...

Upośledzenia umysłowe

Strona zawiera informacje...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona instytucji...

Stow. dla niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest...

Organizacje medyczne

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem...

Organizacje medyczne

Polskie Stowarzyszenie na...