Caritas w Polsce

Oficjalny serwer internetowy Caritas Polska. Informacje o akcjach podejmowanych przez diecezjalne centrale w Polsce. Dane teleadresowe diecezjalnych central...

więcej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Oficjalna strona Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Informuje nas o programach realizowanych przez fundację, przy współpracy wielu organizacji pozarządowych. Fundacja przyjmuje także...

więcej

GIPS

Gazeta Informacyjna Pomocy Społecznej wydawana przy Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w...

więcej

Fundacja Kobieca eFKa

Celem statutowym Fundacji Kobiecej eFKa jest wspieranie solidarności i samodzielności kobiet, działania antydyskryminacyjne, rozwój kultury kobiecej. eFKa nie prowadzi działalności...

więcej

Forum dyskusyjne Caritas w Polsce

Forum dyskusyjne poświęcone działalności Caritas w Polsce. Możesz tu przeczytać m.in. o porównaniu Caritasu z...

więcej

Fundacja OFPIL

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu z siedzibą w Katowicach prowadzi szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów...

więcej

Medicus Mundi Poland

Podstawowym celem fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i personalnej dla ośrodków medycznych prowadzonych przez polskich misjonarzy w krajach rozwijających się oraz budowa nowych...

więcej

Fundacja Zdrowia Publicznego

Krakowska fundacja skupiająca swe działania na edukacji kadry zarządzającej placówkami służby zdrowia, finansowaniu badań naukowych, działalności promocyjnej, tworzeniu funduszy...

więcej

Serce dla Serca

Stowarzyszenie pomocy osobom niepełnosprawnym "Serce dla...

więcej

Towarzystwo Przyjaciół Centrum Zdrowia Dziecka

Fundacja TP CZD prowadzi działalność na rzecz wyposażenia w sprzęt medyczny i leki, kompleksową pomoc w zapewnieniu odpowiednich warunków pracy zespołu Centrum, pomoc dzieciom chorym...

więcej

Diecezjalna Fundacja Obrony Życia

Celem fundacji jest obrona nienarodzonych, ale prowadzi ona także Poradnię Rodzinną, Dom Samotnej Matki, Katolicki Ośrodek Opiekuńczo-Wychowawczy. O tych i innych działaniach fundacji...

więcej

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Jak czytamy celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie oświaty i nauki, kultury i sztuki, ochrony zdrowia i opieki socjalnej. Fundacja przyznaje także stypendia i udziela wsparcia stowarzyszeniom i...

więcej

Związek Polskich Kawalerów Maltańskich

Jak czytamy, celami fundacji jest bezwarunkowa pomoc "trędowatym dzisiejszego świata," ubogim, chorym oraz tym, którzy utracili swą ludzką...

więcej

Fundacja im. Friedricha Eberta

Fundacja wspiera umacnianie demokracji, pluralizmu i decentralizacji w Polsce. Naszą współpracę polsko-niemiecką i dążenie do Unii Europejskiej. Inicjuje dalszą współpracę w dziedzinie gospodarki, polityki społecznej i rynku...

więcej

Fundacja Rodzina Nadziei

Fundacja pomaga i skupia dzieci ubogie, dzieci opuszczone, dzieci nie kochane, dzieci nie akceptowane. Między innymi prowadzi 4 Domy rodzinne oraz turnusy rehabilitacyjne dla osób...

więcej

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Jak czytamy jest to największa Fundacja w Polsce. Została powołana do wspierania na terenie Polski przedsięwzięć przyczyniających się do porozumienia polsko-niemieckiego, a w szczególności:...

więcej

Fundacja Zdrowy Noworodek Zdrowy Człowiek

Fundacja działa na rzecz zapobiegania kalectwu, organizuje i szkoli personel profesjonalny dla wczesnej rehabilitacji noworodków. Podejmuje również działania uświadamiające rodziców i...

więcej

Fundacja Pomocy Potrzebującym Serce Na Dłoni

Fundacja pomaga chorym, głodnym dzieciom, osobom z tzw. marginesu. Czyli wszystkim, którzy poproszą o pomocną...

więcej

Maszachaba - Ośrodek Medyczny w Krakowie

Jak czytamy fundacja niesie pomoc ludziom potrzebującym, tym którym jest ona niezbędna: ciężko chorym dzieciom, biednym rodzinom. Fundacja prowadzi Ośrodek Medyczny w...

więcej

Fundacja „Naszym Dzieciom”

Fundacja działa na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Organizuje obozy letnie, wspomaga Środowiskowe Ognisko Wychowawcze, pomaga dzieciom polskim z terenów byłego Związku Radzieckiego....

więcej

Fundacja dla Polski

Pomoc fundacji skierowana jest na działania podejmowane dla uniknięcia patologii społecznych i zagrożeń z nimi związanych. Wspiera także organizacje pozarządowe typu non-profit w takich...

więcej

Fundacja Kinderpostzegels - Fundusze holenderskie

Fundacja udzielania pomocy finansowej projektom polskich organizacji pozarządowych z zakresu pomocy społecznej. Jej środki pochodzą ze składek mieszkańców...

więcej

Fundacja Bez Względu na Niepogodę

Fundacja wspiera obieg informacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi i opisuje inicjatywy lokalne. Fundacja prowadzi także Młodzieżową Agencję Pracy MAP oraz Bank Informacji o Organizacjach...

więcej

Fundacja Komisariat Ziemi Świętej

Komisariat Ziemi Świętej jest przedstawicielem franciszkańskiej Kustodii Ziemi Świętej, która od prawie ośmiu wieków strzeże miejsc świętych i opiekuje się chrześcijanami na Bliskim...

więcej

Nowo dodane strony

Media i społeczeństwo

Dobroczynna.pl to największa...

Media i społeczeństwo

szlachetnapaczka.pl –...

Oświata i edukacja

Fundacja Trans.org działa na...

Media i społeczeństwo

Zgłaszając się do naszej...

Media i społeczeństwo

Fundacja im. Świętego...

Media i społeczeństwo

Fundacja Wsparcia...

Organizacje charytatywne

Strona klubu Rotary z...

Organizacje charytatywne

Arcybractwo Miłosierdzia z...

Organizacje charytatywne

Fundacja została powołana w...