Medicus Mundi Poland

Podstawowym celem fundacji jest organizowanie pomocy materialnej i personalnej dla ośrodków medycznych prowadzonych przez polskich misjonarzy w krajach rozwijających się oraz budowa nowych...

więcej

Amnesty International

Anglojęzyczna strona Międzynarodowego Sekretariatu Amnesty International. Znajdziesz na niej wszystkie raporty AI, komunikaty prasowe zamieszczane codziennie, adresy kontaktowe AI na całym...

więcej

EFTA - European Free Trade Association

Oficjalna, anglojęzyczna strona organizacji EFTA, na której znajdziesz najnowsze informacje, publikacje oraz informacje o...

więcej

Greenpeace International

Anglojęzyczna strona Greenpeace...

więcej

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development

Anglojęzyczna strona OECD, na której znajdziesz m.in. informacje statystyczne, publikacje, wiadomości, dokumenty oraz...

więcej

ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych

Zagraniczna strona w wielu językach (angielskim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim oraz arabskim) o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Znajdziesz tutaj m.in. informacje o prawach...

więcej

RAN - Rainforest Action Network

Anglojęzyczna strona Rainforest Action Network, czyli sieci działań na rzecz lasów...

więcej

UNESCO

Zagraniczna strona organizacji UNESCO, a na niej absolutnie wszystko o organizacji, której troską jest bezpieczeństwo i rozwój edukacyjny, naukowy i kulturowy całego świata oraz walka z wszelkimi przejawami...

więcej

UNIDO - Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju Przemysłowego

UNIDO to Organizacja Narodów Zjednoczonych d/s Rozwoju Przemysłowego, organizacja wyspecjalizowana w promocji ogólnoświatowej współpracy przemysłowej w ramach systemu Organizacji Narodów...

więcej

WHO - World Health Organization

Anglojęzyczna strona Światowej Organizacji Zdrowia, na której znajdziesz informacje o historii organizacji, jej strukturze oraz członkach i prowadzonych...

więcej

Amnesty International Polska

Amnesty International - Światowy ruch na rzecz obrony uniwersalnych praw człowieka. Informacje o działalności, o przeprowadzanych akcjach...

więcej

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Anglojęzyczna strona światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa. Można się tutaj zapoznać ze strukturą instytucji, podejmowanymi przez nią działaniami, danymi statystycznymi na...

więcej

Economic Commission for Africa (ECA) -

Anglojęzyczna strona organizacji będącej regionalnym ramieniem ONZ w Afryce. Jej mandatowym zadaniem jest popieranie i stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego państw kontynentu....

więcej

United Nations Economic Commission for Europe

Strona organizacji założonej w 1947 roku będącej forum współdziałania państw Ameryki Północnej, Wschodniej i Zachodniej Europy oraz Azji Środkowej w celu wypracowania skutecznych narzędzi...

więcej

Economic Commission for Latin America and the Caribbean

Anglojęzyczna strona organizacji skupiającej państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów mającej za zadanie między innymi: zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o rozwoju...

więcej

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

Anglojęzyczna strona organizacji działającej na rzecz rozwoju gospodarczego (przemysł, transport, komunikacja), wolnego handlu, rozwoju spolecznego (edukacja, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo,...

więcej

Economic and Social Commission for Western Asia

Strona regionalnej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych mającej za zadanie współdziałanie na rzecz współmiernego rozwoju gospodarczego i społecznego państw Bliskiego Wschodu i Zatoki...

więcej

Inter-Agency Procurement Services Office

Anglojęzyczna strona organizacji obsługującej od strony logistycznej wszelakie programy i akcje podejmowae przez Narody...

więcej

International Atomic Energy Agency - Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej

Strona międzynarodowej agencji, której głównym zadaniem jest współdziałanie jej członków w zakresie bezpieczeństwa jądrowego zarówno w sferze militarnej jak i cywilnej, ochrony zdrowia...

więcej

International Centre for Science and High Technology

Anglojęzyczna strona organizacji międzynarodowej, której zadaniem jest między innymi wspieranie rozwoju przemysłu, nowych zaawansowanych technologii oraz wynalazczości w krajach rozwijających...

więcej

International Civil Aviation Organization (ICAO) - Międzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego

Strona organizacji zajmującej się regulacją oraz bezpieczeństwem międzynarodowego cywilnego transportu lotniczego. Zamieszczono biuletyn informujący o najważniejszych zdarzeniach, zdjęcia i...

więcej

International Court of Justice

Strona Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który został powołany by rozstrzygać spory wynikające z niejasności prawa międzynarodowego. Zamieszczono listę toczonych spraw,...

więcej

International Fund for Agricultural Development (IFAD)

Anglojęzyczna strona organizacj mającej za zadanie minimalizowanie skutków głodu i niedożywienia na świecie oraz działanie na rzecz rozwoju efektywnego rolnictwa w krajach rozwijających się....

więcej

International Institute on Ageing (INIA)

Anglojęzyczna strona instytutu mającego za zadanie wypracowywanie programów w zakresie opieki nad osobami w wieku starczym i promowanie ich na gruncie państwowych polityk społecznych, głównie...

więcej

Human Life International - Europa

Oficjalna strona organizacji, która: podejmuje i wspiera działania w obronie życia i rodziny, wspomaga rodziców i wychowawców w przygotowaniu młodych do odpowiedzialnego rodzicielstwa,...

więcej

Nowo dodane strony

Organizacje światowe

Strona Marcina Czarnackiego...

Organizacje światowe

Bardzo solidnie przygotowana...

Organizacje światowe

Strona wysokiego Komisarza...

Organizacje światowe

Anglojęzyczna strona...

Organizacje na rzecz dzieci

Na polskiej stronie...

Organizacje światowe

Anglojęzyczna strona...

Organizacje światowe

Strona Międzynarodowej...

Organizacje światowe

Anglojęzyczna...

Organizacje światowe

Strona organizacji, której...