Światowy Dzień AIDS 1998

1 grudnia 1998 ogłoszony został przy poparciu Organizacji Narodów Zjednoczonych Światowym Dniem AIDS, w ramach Dnia prowadzono edukację dotyczącą unikania możliwości zakażenia,...

więcej

Marsz solidarności z chorymi na AIDS

Witryna informuje o statystykach zachorowalności na AIDS na świecie i w Polsce, a także akcjach międzynarodowych i społecznych związanych z problematyką tej choroby i jej ofiar; informacje o...

więcej

IX Międzynarodowa Konferencja dla Osób Żyjących z HIV/AIDS

Konferencja światowa pod patronatem Jolanty Kwaśniewskiej odbyła się w Warszawie (Hotel Marriott), w dniach 13-19 sierpnia 1999, pod hasłem "Uniting for Equality"; organizatorzy - Światowa...

więcej

Dzień bez papierosa na rzecz ofiar AIDS

Zaproponowany przez Papieską Radę do spraw Duszpasterstwa Służby Zdrowia w Watykanie sposób solidaryzowania się z ofiarami "dżumy XX wieku"; nieco danych na temat rozwoju choroby na świecie i...

więcej

Kongres AIDS'98

Na XII Międzynarodowy Kongres AIDS w dniach 28.06-03.07.1998 przyjechało do Genewy 11 tysięcy osób z całego świata - lekarze, naukowcy (w tym 6 Polaków), politycy, prawnicy, opiekunowie i...

więcej

I i II Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

I Wojewódzka Konferencja pt. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - nowe wyzwania - nowe możliwości" odbyła się w dniach 27 - 29 kwietnia 1998 r....

więcej

III Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

Konferencja pt. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - szanse i zagrożenia po reformie administracyjnej" odbyła się w dniach 12 - 14 kwietnia 1999 r. w hotelu...

więcej

Hot Topics in Perinatal Medicine - Kongres medyczny

Zorganizowany przez Akademię Medyczną w Poznaniu przy współpracy z ośrodkami nauk medycznych ze Stanów Zjednoczonych pierwszy kongres medycyny perinatalnej odbył się w Zakopanem w dniach...

więcej

MKNOL 2000

Druga Multidyscyplinarna Konferencja Nauki o Leku odbędzie się w Jeleniej Górze w dniach 5-7 kwietnia 2000, organizatorzy - Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Polskie Towarzystwo Chemiczne,...

więcej

Pobudzające Aminokwasy '2000

XVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk odbyła się w dniach 23 - 25 lutego 2000 pod hasłem "Aspekty związane z fizjologią oraz patologią i terapią schorzeń...

więcej

Konferencja Choroby układu krążenia u kobiet

63 Konferencja naukowa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego odbędzie się w dniach 19-20 maja 2000 roku w Krakowie; wykłady zaproszonych gości, sesje plakatowe i satelitarne firm, tematyka obrad...

więcej

Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

XX Ogólnopolska Konferencja PTN odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2000; harmonogram, tematyka referatów - schorzenia układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, markery ryzyka niedokrwiennej...

więcej

IV Sympozjum Naukowe SKE PTK

Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod hasłem "Niewydolny Mięsień Sercowy" odbyło się w dniach 7-9 października 1999 w Poznaniu; sekcja...

więcej

Konferencja Żywienie w chorobach wątroby

IV Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego "Żywienie w chorobach wątroby. Postępy hepatologii" odbędzie się w dniach 26-27 maja 2000 roku w Szczecinie; anglojęzyczna prezentacja programu spotkania, informacje...

więcej

28 Międzynarodowy Kongres Torako-Kardio-Angiochirurgów

kategorie:
Imprezy medyczne

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach 14-16 czerwca 2000, organizator - Sekcja Torako-Kardio-Angiochirurgów Towarzystwa Chirurgów Polskich; sympozja z zakresu kardiologii inwazyjnej,...

więcej

VI Łódzka Konferencja Kardiologiczna

kategorie:
Imprezy medyczne

Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca 2000 w Łodzi, organizatorzy - Klinika Kardiologii IMW Akademii Medycznej w Łodzi, Fundacja “Dar Serca”, Stowarzyszenie “Forum Kardiologów”;...

więcej

Konferencja Grupy Roboczej d/s Epidemiologii i Prewencji ESC

kategorie:
Imprezy medyczne

Konferencja ESC (European Society of Cardiology - Europejskie Towarzystwo Kardiologii) odbywać się będzie w dniach 18-20 maja 2000 w Gdańsku; wykłady, warsztaty i sesje plakatowe, tematyka -...

więcej

XIV Międzynarodowy Kongres Neuropatologii

Kongres medyczny odbędzie się w dniach od 3 do 6 września 2000 roku w Birmingham (Wielka Brytania); tematyka dotyczyć będzie choroby Parkinsona, chorób przekazywalnych, guzów, chorób...

więcej

XIII Konferencja Naukowa na temat padaczki

Konferencja poświęcona problemom epilepsji odbyła się w Warszawie w dniach 27 - 29 maja 1999; tematyka - padaczka a ciąża, farmakologiczne i uzupełniające leczenie padaczki, przebieg łagodny...

więcej

Konferencja Padaczka 2000

IV Konferencja Naukowa na temat padaczki odbyła się w Warszawie w dniach 25 - 27 maja 2000; program, tematyka - leki przeciwpadaczkowe, padaczka a ciąża, aspekty psychospołeczne; imprezy towarzyszące, informacje...

więcej

Polska psychologia

Witryna prezentuje bogatą działalność Polskiego Stowarzyszenia Psychologów i Terapeutów oraz Europejskiej Akademii Psychologii Integracyjnej Jupiter. Można tutaj znaleźć informacje m.in. o...

więcej

V Kongres PTK

kategorie:
Imprezy medyczne

Oficjalna strona V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który odbędzie się w dniach 27-29 września 2001 w...

więcej

Nowo dodane strony

Imprezy medyczne

Oficjalna strona V...

Psychiatria i psychologia

Witryna prezentuje bogatą...

Padaczka

Konferencja poświęcona...

Padaczka

IV Konferencja Naukowa na...

Neurologia

Kongres medyczny odbędzie...

Imprezy medyczne

Kongres odbędzie się w...

Imprezy medyczne

Konferencja odbędzie się w...

Imprezy medyczne

Konferencja ESC (European...

Imprezy medyczne

Sympozjum Naukowe Sekcji...

Imprezy medyczne

XVII Szkoła Zimowa Instytutu...