Miasta dla rowerów

Dlaczego rower - trochę ideologii, ale także pragmatyki; miasto przyjazne dla roweru - o jakie rozwiązania warto powalczyć; czego miejscy planiści i inżynierowie powinni...

więcej

Zbiornik w Czorsztynie a ochrona środowiska

Aspekty ochrony środowiska w obszarze zlewni zbiornika Czorsztyn - broszura opracowana przez firmę Landell Mills Ltd. (Anglia) we współpracy z BPK Stolica Sp. z o.o....

więcej

Konferencja "Możliwości wykorzystanie sieci Internet w edukacji ekologicznej"

Strona poświęcona I ogólnopolskiej konferencji na ten temat zorganizowanej w...

więcej

Ekofundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie...

więcej

A rowery swoją drogą...

Strona kampanii rowerowej warszawskiej grupy Federacji Zielonych, czyli Zielonego...

więcej

Konferencja "Ratujmy Karpaty"

Konferencja odbyła się 21 kwietnia 1998 roku w Tarnowie; organizatorzy - m.in. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkie Centrum Edukacji Ekologicznej w Tarnowie,...

więcej

Sunflower Farm

Centrum Ekologicznych Technologii "Sunflower Farm" On-line ma na celu promowanie ekologicznych technologii oraz innych zagadnień związanych z szeroko pojętą ekologią. Alternatywne źródła energii, ekologiczne produkty, eko-sklep...

więcej

Kuling

Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING powstała w 1983 roku jako nieformalny zespół zajmujący się jesienną wędrówką ptaków wodnych i wodno-błotnych nad Zatoką Gdańską. Grupa skupia...

więcej

Nadnotecka Grupa OTOP

Nadnotecka grupa OTOP powstała w celu ochrony ptaków doliny Noteci, a szczególnie odcinka między Ujściem a Wieleniem, gdzie rozciągają się Nadnoteckie Łęgi - ostoja ptaków o randze...

więcej

Fundacja Nasza Ziemia

Fundacja powołana przez Mirę Stanisławską-Meysztowicz propaguje w naszym kraju akcję "Sprzątanie Świata". Fundacja stara się dotrzeć ze swym przesłaniem ekologicznym do całego...

więcej

Karsiborska Kępa

Autorami strony są miłośnicy przyrody wyspy, a szczególnie ptaków jakie żyją lub tylko goszczą na Karsiborskiej Kępie. Opis wyspy uwzględnia jej warunki: klimatyczne, geologiczne, roślinne...

więcej

Ekopodatki

Zgodnie z nowymi przepisami (obowiązującymi od stycznia 1998r.) opłaty za emisję zanieczyszczeń i składowanie odpadów wnosi się bez wezwania i decyzji - podobnie jak podatki od dochodów...

więcej

Program GLOBE

Strona opisuje realizację Programu GLOBE w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach. Znajdziesz tu informacje o zespole biaorącym udział w tym programie, sposoby jego realizacji,...

więcej

Ekologiczne miejsce w sieci

Ekorozwój oznacza nową filozofię rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, przeciwstawiającą się wąsko rozumianemu wzrostowi gospodarczemu. Na stronie wszystko co dotyczy realizacji programu Agenda 21, aktualności i...

więcej

Czystsza produkcja

Na stronie zamieszczono ogólne informacje, zasady udziału, biuletyny wdrożeń oraz projekty realizowane przez Krajowe Centrum Wdrożeń Czystszej Produkcji Głównego Instytutu...

więcej

System wymiany informacji o różnorodności biologicznej w Polsce

Serwis ma na celu zapewnienie sprawnego mechanizmu wymiany danych pomiędzy osobami i instytucjami w kraju i zagranicą zainteresowanymi informacjami o różnorodności biologicznej w Polsce....

więcej

Egzotyczni więźniowie

Czy wiesz, że kupując dziecku żółwika czy papużkę wspierasz przemytników transportujących zwierzęta w tragicznych warunkach? Tylko jedno na zwierzę na dziesięć przeżywa podróż!...

więcej

Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych

Na stronie znajdziesz informacje na temat statutu fundacji, składu osobowego zarządu oraz jej pracowników. Witryna zawiera także dość dokładnie opisane projekty prowadzone przez fundację, a...

więcej

Koalicja Antarktyda i Ocean Południowy

Federacja Zielonych - grupa krakowska przedstawia działania polskich naukowców na tych odległych terenach. Strona zawiera informacje na temat międzynarodowych praw i postanowień obowiązujących...

więcej

Biuro Usług Turystycznych DOLINA

Nauka, turystyka, relaks w jednym - to oferta biura specjalizującego się w obsłudze turystycznej na terenie Ojcowa i Ojcowskiego Parku Narodowego(wycieczki, zajęcia ekologiczne i trasy tematyczne...

więcej

Leszczyńska Grupa OTOP

Strona zawiera ogólne wiadomości na temat działalności Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków, historę badań ornitologicznych na Ziemii Leszczyńskiej, a także przeczytasz tutaj o...

więcej

BeskidzkA GrupA EkologicznA

Celem działań Beskidzkiej Grupy Ekologicznej jest powstrzymanie dewastacji Beskidów i proekologiczna działalność na tym obszarze. Na stronie znajdziesz opisy prowadzonych akcji oraz zbiór aktów prawnych dotyczących składowania...

więcej

The Globe program

Celem programu, w ogólnych zarysach, jest prowadzenie obserwacji przyrodniczych (ekologicznych) przez uczniów oraz wymiana uzyskanych danych za pomocą internetu. Strona ta opowiada o realizacji...

więcej

Sprzeciw wobec egzekucji niedźwiedzia

Autorzy strony nawołują do opowiedzenia się przeciwko bezmyślności "strażników przyrody", którzy przeznaczyli do odstrzału pewną kłopotliwą niedźwiedzicę. Na stronie znajdziesz również informacje ogólne o niedźwiedziu...

więcej

Ojców i Ojcowski Park Narodowy - Biuro Usług Turystycznych DOLINA

Prezentacja ofert biura turystycznego zajmującego sie turystyką ekologiczną na terenach Parków Narodowych i Krajobrazowych Polski. Na stronie znajdziesz oferty z terenu Ojcowskiego Parku...

więcej

Nowo dodane strony

Ekologia

Produkty niemieckiej firmy...

Inicjatywy ekologiczne

Aktualny portal o Sołaczu....

Inicjatywy ekologiczne

Stowarzyszenie za...

Inicjatywy ekologiczne

Stowarzyszenie zajmuje się...

Organizacje ekologiczne

Strona prezentuje...

Inicjatywy ekologiczne

Autorzy strony nawołują do...

Inicjatywy ekologiczne

Celem programu, w ogólnych...

Organizacje ekologiczne

Celem działań Beskidzkiej...

Ptaki

Strona zawiera ogólne...