Bydgoskie Centrum Edukacji Ekologicznej

Strona o działalności ośrodka a ponadto sporo informacji o sposobach ochrony przyrody i ich zastosowaniu w...

więcej

Ekofundusz

EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r przez Ministra Finansów dla efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie...

więcej

Federacja Zielonych

Teksty i zdjęcia o ochronie przyrody w...

więcej

Miejskie Centrum Edukacji Ekologicznej w Bolesławcu

Jeżeli marzy tylko jeden człowiek, pozostanie to tylko marzeniem. Jeżeli zaś będziemy marzyć wszyscy razem, będzie to już początek nowej rzeczywistości." Takie słowa przyświecają...

więcej

Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej

Zadaniem fundacji jest monitorowanie stanu zanieczyszczenia powietrza aglomeracji gdańskiej. Na stronach znajduje się także mapa obrazująca stężenia zanieczyszczeń z minionej...

więcej

Instytut na rzecz Ekorozwoju

Instytut jest pozarządową instytucją, zajmującą się szeroko pojętymi relacjami pomiędzy społeczeństwem, gospodarką i środowiskiem przyrodniczym - czyli...

więcej

Eko Idea zrównoważonego rozwoju

Eko Idea jest organizacją społeczną, której celem jest zmienianie stylów konsumpcji i sposobów wykorzystywania zasobów naturalnych na bardziej przyjazne dla przyrody. Kampania ekologicznych...

więcej

Fundacja Karkonoska

Fundację ustanowiono dla prowadzenia działalności społecznie użytecznej na rzecz harmonijnego rozwoju regionu jeleniogórskiego, a zwłaszcza obszaru Karkonoszy i Gór Izerskich. Misja, cele i metody...

więcej

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" jest stowarzyszeniem, którego głownym celem jest poszukiwanie przyczyn obecnego kryzysu ekologicznego i zapobieganie mu....

więcej

Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra"

Aktualności, adresy kontaktowe, władze towrzystwa oraz informacja jak zostać członkiem...

więcej

Przemyskie Towarzystwo Ornitologiczne

Cele i sposoby działania Towarzystwa, program ochrony puszczyka...

więcej

Centrum Informacji o Środowisku - UNEP/GRID

UNEP/GRID-Warszawa spełnia rolę specjalistycznego ośrodka zajmującego się gromadzeniem i przetwarzaniem danych przestrzennych o środowisku z obszaru Polski oraz regionu Europy...

więcej

Straż Ochrony Przyrody - Grupa Rejonowa Bielik

SOP to organizacja zrzeszająca społecznie działających strażników. Na stronie informacje o działalności, podstawach prawnych Straży a także polskich rezerwatach i...

więcej

Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Działalność centrum a ponadto prezentacja walorów przyrodniczych i rezerwatów Górnego...

więcej

Organizacje pozarządowe w internecie.

Wdrażany od 1995 roku projekt MOST ma za zadanie poprawę przepływu informacji między organizacjami pozarządowymi w Polsce poprzez ułatwienie im dostępu do usług internetowych. W serwisie...

więcej

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Nietoperzy

Na stronach Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Nietoperzy możesz dowiedzieć się wiele interesujących rzeczy o nietoperzach, nawiązać kontakt z ludźmi o podobnych zainteresowaniach, poznać...

więcej

Zieloni

Strona informacyjna partii Zieloni RP, zawiera materiał informacyjny - cele...

więcej

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN

Instytut w strukturze Polskiej Akademii Nauk przedstawia swoją historię, pracowników oraz strukturę, kierunki działalności badawczej (inżynieria środowiska), współpracę międzynarodową, zaplecze...

więcej

RAN - Rainforest Action Network

Anglojęzyczna strona Rainforest Action Network, czyli sieci działań na rzecz lasów...

więcej

Ekoland

Strona stowarzyszenia Producentów Żywności Metodami Ekologicznymi. Jest to organizacja nadzorująca produkcję...

więcej

Centrum Ekologii

Europejskie centrum prowadzi szeroką działalność informacyjną oraz edukacyjną. Uczestniczy w programach tworzenia terenów zielonych, aktywizuje działania przedsiębiorców na rzecz...

więcej

Polskie Towarzystwo Holozoficzne

Polskie Towarzystwo Holozoficzne skupia osoby zainteresowane zmianą swojego życia w kierunku zgodnym z naturą człowieka. W tym celu Towarzystwo propaguje m.i. wegetarianizm i...

więcej

Sekcja Rowerzystów Miejskich

Stowarzyszenie na Rzecz Ekologicznej Komunikacji działające w Poznaniu. Na stronie możesz przeczytać raport o stanie dróg rowrowych w Poznaniu oraz dowiedzieć się więcej szczegółów o Sekcji i jej...

więcej

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska

Fundacja działa na rzecz ochrony środowiska w szerokim znaczeniu tego słowa. Propaguje także rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o naturalne zasoby przyrodnicze i rozwój rolnictwa produkującego zdrową żywność....

więcej

Nowo dodane strony

Inicjatywy ekologiczne

Stowarzyszenie za...

Eko-biznes

Szkolenia w zakresie ochrony...

Organizacje ekologiczne

Firma zajmuje się ochroną...

Organizacje ekologiczne

Na stronie znajdziesz...

Organizacje ekologiczne

Strona prezentuje...

Ekologia

Polski serwis informacyjny...

Pozostałe rezerwaty

Zespół Parków...

Organizacje ekologiczne

Inspekcja Ochrony Środowiska...

Organizacje ekologiczne

Misją organizacji jest...

Organizacje ekologiczne

Celem CEE jest podnoszenie...