Wydział Filozoficzno - Historyczny UŁ

kategorie:
InneFilozofia

Witryna przedstawia władze oraz strukturę Wydziału (Instytut Archeologii, Instytut Historii, Katedra Etyki, Katedra Estetyki, Katedra Filozofii, Katedra Logiki i Metodologii Nauk, Katedra...

więcej

Instytut Filozofii Uniwesytetu Wrocławskiego

Strona przedstawia kierownictwo i pracowników Instytutu, prowadzone studia magisterskie, podyplomowe i doktoranckie, organizowane konferencje, problematykę badań - dzieje filozofii na Śląsku,...

więcej

Leszek Olpiński

kategorie:
OFilozofia

Autor srtony prezentuje swoje prace z zakresu filozofii oraz teologii. Do przedstawianych prac Leszek dodał...

więcej

Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego

Kongres odbył się w Krakowie w dniach 25-30 maja 1998 (w setną rocznicę urodzin prof. Janusza Groszkowskiego) pod patronatem PAN i Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych; prezentacja...

więcej

Konferencja "Jedność nauki - jedność świata ?"

V Krakowska Konferencja Metodologiczna zorganizowana była w Krakowie w dniach 6 - 8 maja 1998 przez Instytut Informatyki UJ oraz Ośrodek Badań Interdyscyplinarnych przy PAT w ramach AFOS...

więcej

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Instytut w strukturach Polskiej Akademii Nauk obiecuje wiele interesujących informacji o swej działalności, które pojawić się mają wkrótce na stronie zarówno w języku polskim, jak i...

więcej

The Internet Encyclopedia of Philosophy

Witryna internetowej encyklopedii, która przybliża nazwy, pojęcia i terminy filozoficzne oraz przedstawia sylwetki filozofów. Część artykułów zawartych w encyklopedii pochodzi z prywatnych...

więcej

Ośrodek Myśli Politycznej

kategorie:
UnijneFilozofia

Strona stowarzyszenia zajmującego się działalnością edukacyjną i naukową z zakresu filozofii politycznej i stosunków międzynarodowych. Jest również miejscem publicznej debaty nad...

więcej

Polska Sieć Filozoficzna

kategorie:
Filozofia

Serwis informacyjny dla filozofów. A w nim miedzy innymi: czasopisma, dokumenty, bibliografia filozoficzna, Polska Filozofia i wiele innych. Każdy uważający się za filozofa powinien tu...

więcej

Karczma Duchów

Serwis grozy zawierający takie działy jak: horror, duchy, filozofia, polityka, opowiadania i wiele innych. Znajdziesz tu sporo ciekawostek dotyczących mrocznej strony naszego świata, ludzi i...

więcej

Martius

Na stronie znajdziesz informacje o autorze oraz o filozofii i dalekowschodnich sztukach...

więcej

Kartezjusz

kategorie:
Filozofia

Głosił racjonalistyczne idee o potędze rozumu ludzkiego i z tego względu spotkał się z prześladowaniem ze strony kościoła katolickiego. Prowadził także badania nad równaniami...

więcej

Ostatnia w mieszczańskiej literaturze pochwała absolutyzmu.

kategorie:
Filozofia

Największe dzieło napisane przez Hobbes'a w czasie pobytu we Francji. Możesz tutaj zapoznać się z poglądami myśliciela na temat natury człowieka i...

więcej

Pascal Blaise

kategorie:
Filozofia

Zajmował się nie tylko filozofią, ale matematyką i fizyką. Uważany jest za ojca metody indukcji matematyczmej. Podstawę tej strony stanowią osiągnięcia myśliciela w dziedzinie...

więcej

Blaise Pascal

kategorie:
Filozofia

Krótka biografia...

więcej

Francuski filozof Pascal Blaise

kategorie:
Filozofia

Strona ta przybliży ci poglądy i działalność...

więcej

Joanna Najmoła oraz Andrzej Swędrzyński

kategorie:
SN Filozofia

Świat literatury i filmu zalewa nas ogromem propozycji, spośród których naprawdę trudno wybrać coś najbardziej nam odpowiadającego. Andrzej i Asia z myślą o tych wszystkich zbłąkanych...

więcej

Jean - Paul Sartre jako filozof ludzkiej egzystencji

kategorie:
Filozofia

Strona poświęcona osobie francuskiego filozofa. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące życia i głównych założeń myśliciela....

więcej

John Locke

kategorie:
Filozofia

Streszczenie poglądów...

więcej

Myśliciele nowożytni

kategorie:
Filozofia

Znajdziesz tutaj krótkie wprowadzenie do filozofii twórców oraz kontynuatorów poszczególnych...

więcej

Hobbes, jego człowiek i państwo

Na stronie została udostępniona za friko praca magisterska dotycząca doktryny politycznej i prawnej T. Hobbesa (odwrotnej zależności pomiędzy wolnością a bezpieczeństwem). Znajdziesz tutaj...

więcej

Soren Kierkegaard

kategorie:
Filozofia

Na początku był chaos - a kiedy pojawił się egzystencjalizm? Strona przeznaczona dla wszystkich zainteresowanych filozoficzną działalnością Sorena Kierkegaarda, ojca egzystencjalizmu. Na...

więcej

Filozofia jedności

kategorie:
Filozofia

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące zagadnienia jedności w ujęciu teoriopoznawczym i ontologicznym, czyli...

więcej

Geocities

Znajdziesz tutaj opracowania dzieł dotyczących filozofii, antropologii i psychologii, możesz również zapoznać się z sylwetkami ich...

więcej

Instytut Filozofii UMCS w Lublinie

kategorie:
InneFilozofia

Witryna prezentuje historię Insytutu, jego strukturę oraz program studiów filozoficznych i europeistycznych, informacje dla studentów i kandydatów na studia, tematyka poszczególnych przedmiotów, konspekty...

więcej

Nowo dodane strony

Nauka i technika

W blogu przedstawiam swój...

Oświata i edukacja

Tautologia.pl to poświęcony...

Placówki, instytuty itp.

Strona obrazuje...

Prasa naukowa

Kwartalnik filozoficzny i...

W

Strona zawiera publikowane i...

Filozofia

Strona dwujezyczna po...

Inne

Strona poświęcona logice...

Filozofia

Na stronie arty, prenumerata...

Filozofia

Strona opisuje zjawisko zwane...