PTF - Oddział w Białymstoku

Białostocki Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego informuje o tematach i terminach wykładów organizowanych dla członków Oddziału oraz gości, wygłaszanych przez uznanych specjalistów w...

więcej

PTA - Oddział Gdański

Witryna przedstawia władze pomorskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Akustycznego, jego członków, członków EAA (Europejskiej Asocjacji Akustycznej) z okolic Gdańska, zawiera deklaracje...

więcej

PTE - Oddział Śląski

Polskie Towarzystwo Endokrynologiczne prezentuje swoje władze, relacje z bieżącej działalności (zebrania, zjazdy, konferencje), informacje o śląskich endokrynologach, kronikę...

więcej

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

Witryna prezentuje strukturę i władze PTPN, jego założycieli oraz historię, działalność - zebrania naukowe w Komisjach i w Wydziałach, sesje, konferencje i seminaria, tematyka - filozofia,...

więcej

PTA - Oddział Rzeszowski

Rzeszowski Oddział Polskiego Towarzystwa Akustycznego prezentuje swe władze, prace badawcze (generacja i propagacja fal akustycznych w ośrodkach płynnych, walka z hałasem), informacje o aktualnych wydarzeniach i imprezach, informacje o...

więcej

Oddział Górnośląski PTPNoZ

Oddział Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk o Ziemi prezentuje swe władze i działalność (organizacja sesji popularnonaukowych o tematyce gemmologicznej, mineralogicznej i paleontologicznej,...

więcej

PTF - Oddział w Szczecinie

Szczeciński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego przedstawia swe władze, listę miłośników fizyki należących do niego, organizowane wykłady naukowe uznanych specjalistów z dziedziny...

więcej

Oddział toruński PTF

Toruński Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego prezentuje swoje władze oraz członków, relacje z olimpiady fizycznej dla uczniów szkół średnich oraz podstawowych (zadania...

więcej

Polskie Towarzystwo Akustyczne

Towarzystwo skupiające wszystkich chętnych zainteresowanych akustyką, którego członkowie są uprawnieni do konsultowania problemów akustycznych, uczestnictwa w seminariach, korzystania z...

więcej

PTA - Oddział Warszawski

Mieszana polsko-angielska strona przedstawia członków Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Akustycznego, jego władze, prowadzone badania zjawisk dźwiękowych (z wykresami), aktualności z życia...

więcej

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Polska witryna WIPO prezentuje historię, cele i zakres działania organizacji na świecie i w Polsce - upowszechnianie ochrony własności intelektualnej na świecie, zapewnianie współpracy...

więcej

Instytut Ochrony Własności Intelektualnej

Instytut jest agendą Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów, do jego zadań należy: prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych związanych z ochroną...

więcej

Polskie Towarzystwo Fizyczne

Towarzystwo integrujące środowiska ludzi związanych z fizyką zawodowo bądź przez zainteresowania prywatne; statut i regulaminy, odnośniki do oddziałów, innych organizacji i biuletynów...

więcej

PTF - Oddział Warszawski

Warszawski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego prezentuje swoje władze, organizowany cyklicznie Turniej Młodych Fizyków, wygłaszane referaty i konwersatoria, działalność Klubu Odkrywców...

więcej

Społeczne Towarzystwo Oświatowe

STO jest ogólnopolskim stowarzyszeniem skupiającym w 95 kołach terenowych około 5 000 członków, prowadzi 150 szkół i placówek oświatowych, w których uczy się około 14 tysięcy uczniów i...

więcej

Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich

SDSŚ zrzesza dyrektorów polskich średnich szkół (liceów, techników, szkół policealnych, gimnazjów); strona zawiera poczet dyrektorów, informacje o szkoleniach ( "Internet narzędziem...

więcej

Stowarzyszenie Architektów Polskich

Witryna SARP prezentuje jego historię i strukturę, organizowane wystawy, konferencje i biennale, przyznawane cyklicznie nagrody oraz ich laureatów, zawiera serwis "Komputer dla Architekta" przybliżający obrazowo oprogramowanie...

więcej

SPPO "Workcamps"

Stowarzyszenie Promocji Pracy Ochotniczej przedstawia swój zarząd i statut oraz działalność w zakresie promocji i organizacji wyjazdów wolontariuszy na obozy "workcamps" w Polsce i za granicą...

więcej

Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej

PTMTS jest niezależnym stowarzyszeniem promującym badania i ich zastosowania w dziedzinie mechaniki i sprzężonych z nią problemów interdyscyplinarnych, takich jak: termomechanika, biomechanika,...

więcej

Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego

Strona przedstawia statut i zarząd PTPS oraz warunki członkostwa w Towarzystwie, międzynarodowe i krajowe seminaria i konferencje naukowe związane tematycznie z promieniowaniem...

więcej

PTETiS Warszawa

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prezentuje władze i członków swego warszawskiego oddziału, jego historię, organizowane sympozja, konferencje, aktualności, strona zawiera też odnośniki do innych...

więcej

PTETiS Gdańsk

Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prezentuje władze pomorskiego oddziału, protokoły z walnych zebrań członków, materiały z organizowanych corocznie seminariów "Zastosowanie komputerów w...

więcej

Koło Naukowe Astronomów Uniwersytetu Warszawskiego

Koło te zmierza do popularyzacji astronomii w środowisku...

więcej

PTMA - Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Lublinie

Oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii prezentuje swych założycieli, obecne władze i wyposażenie techniczne, publikacje, organizowane wystawy i odczyty, prowadzone pokazy nieba i...

więcej

PTMA - Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii oddział w Krakowie

Krakowski oddział Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii jest jednym z członów ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej pasjonatów astronomii. Na stronie prezentacja zarządu, zasad...

więcej

Nowo dodane strony

Towarzystwa naukowe

Początek Oddziału...

Psychologia

Celem Towarzystwa jest...

Konferencje, zjazdy

Na stronach Towarzystwa...

Ekonomia i zarządzanie

Towarzystwo jest...

Antropologia

Autor przedstawia podstawowe...

Towarzystwa naukowe

Informacje o szóstej...

Towarzystwa naukowe

SNM prezentuje swoje władze...

Instytucje

Stowarzyszenie Inżynierów i...