iPsychologist

iPsychologist prowadzi treningi psychologiczne dla pracowników przedsiębiorstw - tematyka: zarządzanie, negocjacje, kreatywność, zarządzanie zasobami ludzkimi, stres, komunikacja; na stronie...

więcej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie

Konińskie CKU przedstawia swoją historię i kadrę, ofertę kształcenia ustawicznego (licea oraz technika i inne szkoły dla młodzieży i dorosłych - kierunki nauki: handel, zawody techniczne,...

więcej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Poznaniu

Poznańska placówka realizuje zadania związane z kształceniem, dokształcaniem oraz doskonaleniem osób dorosłych w formach szkolnych i pozaszkolnych, przeprowadza egzaminy eksternistyczne z...

więcej

Agencja PIAST - Europa

Agencja oferuje pakiet edukacyjny "Polska na Jednolitym Rynku Unii Europejskiej" obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem w kontekście integracji europejskiej, warsztaty edukacyjne dla...

więcej

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Toruniu

Prezentacja władz, historii oraz kadry naukowej i wyposażenia Centrum; działalność wydawnicza i edukacyjna na poziomie szkoły średniej oraz policealnym (kierunki handlowe, ekonomiczne, administracyjne, biurowość...

więcej

Centrum Kształcenia Praktycznego w Mielcu

Centrum organizuje praktyki zawodowe oraz kursy dla uczniów: komputerowe, zarządzania, komunikacji interpersonalnej, BHP, inne; na stronie także programy nauczania, aktualności, prowadzona jest grupa dyskusyjna...

więcej

ETOS - Centrum Edukacji i Doradztwa Służby Zdrowia

Centrum zajmuje się edukacją ustawiczną menedżerów, doradztwem w zakresie zarządzania, ekspertyzami naukowymi; prezentacja kadry (eksperci i wykładowcy), tematyki dotychczasowych...

więcej

Eurodirect

W ofercie Ośrodka Kształcenia Ustawicznego dla Dorosłych są profesjonalne szkolenia w zakresie finansów, ubezpieczeń, podatków, marketingu, handlu, zarządzania kadrami; omówienie programów...

więcej

Human Factor

kategorie:
Kursy biznesowe

Firma szkoleniowa i doradcza skupiająca swą działalność na dziedzinach: zarządzania personelem, kierowania, sprzedaży i obsługi; witryna zawiera wybrane materiały szkoleniowe oraz artykuły...

więcej

Grupa Speakers International

kategorie:
Kursy biznesowe

GSI jest firmą szkoleniowo-doradczą specjalizującą się w zakresie szkoleń menedżerskich dla firm i kadr szczebla średniego i wyższego, w szczególności w doskonaleniu funkcjonowania pionu...

więcej

Integracja - Szkolenia, Treningi, Poradnictwo Psychologiczne

Firma oferuje szkolenia z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży - techniki sprzedaży, telemarketing, sztuka komunikacji, treningi psychologiczne,...

więcej

Human

Firma szkoląca menedżerów w zakresie psychologicznych aspektów handlu, zarządzania, prowadzenia negocjacji, telemarketingu; prezentacja kadry nauczającej, problematyki...

więcej

CEiRB Olympus

kategorie:
Kursy biznesowe

Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu organizuje szkolenia według własnych programów autorskich, konsultowanych ze specjalistami w danej dziedzinie (zarządzanie, marketing, sprzedaż, informatyka i...

więcej

Polskie Centrum Doradztwa Logistycznego

kategorie:
Kursy biznesowe

PCDL działa w kierunku popularyzacji, promocji, doradztwa oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników, kierownictwa i zarządów firm w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem poprzez organizowanie szkoleń, warsztatów, seminariów i...

więcej

Towarzystwo Edukacji Bankowej

Towarzystwo zajmujące się podnoszeniem poziomu wykształcenia w dziedzinach ekonomii, finansów, rachunkowości, bankowości, zarządzania i marketingu - kurs księgowo-podatkowy, kurs zarządzania...

więcej

Wielkopolska Korporacja Techniczna NOT

Korporacja prowadzi szkolenia zawodowe obejmujące tematyką zarządzanie, auditing i zarządzanie jakością, podatki i ubezpieczenia, ochronę środowiska, bhp, kursy komputerowe, dla członków...

więcej

Agencja Kształcenia Kadr

Firma prowadzi kursy ogólnodostępne i wewnątrzzakładowe z tematyki obejmującej: zarządzanie firmą, zarządzanie ludźmi, sprzedaż i marketing, public relations, logistyka, negocjacje,...

więcej

Aspro - Agencja Szkoleń i Promocji

Firma organizuje szkolenia dla przedsiębiorstw w zakresie tematycznym obejmującym: nagocjacje, zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie ludźmi, ochronę środowiska, kosztorysowanie, prawo...

więcej

ART - Jak zdać egzamin?

Strona zawiera informacje umożliwiające przystąpienie do egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych - sprawy organizacyjne, zakres tematów...

więcej

Anvix

Anvix jest jednoosobową spółką i prowadzi szkolenia ekonomiczno - prawne dla firm głównie w ośrodkach wczasowo - szkoleniowych Zakopanego, gdzie oprócz merytorycznych zajęć (negocjacje,...

więcej

Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodowego

BZDZ zajmuje się szkoleniem młodzieży i dorosłych proponując takie formy nauczania jak kursy, szkoły dzienne i policealne studium zawodowe oraz studium eksternistyczne; kursy ekonomiczne,...

więcej

Chiltern

Chiltern Consultancy International oferuje ofertę kursów i szkoleń otwartych oraz dla firm - zakres: zarządzanie sprzedażą, obsługa klienta, komunikacja, telemarketing, motywacja, negocjacje,...

więcej

Entrepreneurial Management and Executive Development

kategorie:
Kursy biznesowe

Polsko-amerykański program szkoleniowy (EMED) dla właścicieli i menedżerów polskich małych i średnich prywatnych firm, którzy posługują się językiem angielskim - uczestnicy wyjeżdżają...

więcej

Centrum Edukacji Biznesu IDEATOR s.c.

Ideator prowadzi szkolenia w zakresie psychologii i technik sprzedaży - na stronie artykuł na ten temat, lista dotychczasowych klientów; witryna zawiera ponadto inne treści przydatne internautom...

więcej

Studium Doskonalenia Menedżerów Oświaty

Studium prezentuje swą ofertę kursową przeznaczoną dla dyrektorów placówek oświatowych i kandydatów, pracowników nadzoru pedagogicznego, pracowników starostw powiatowych i innych zainteresowanych; prezentacja kadry, gości...

więcej

Nowo dodane strony

Kursy biznesowe

Jeżeli poprawić poziom...

Kursy biznesowe

Firma BDC Business...

Nauka i technika

Zapraszamy do zapoznania się...

Oświata i edukacja

Checklista.pl to portal o...

Ekonomia

Warszawska firma oferująca...

Oświata i edukacja

Troska o rozwój...

Oświata i edukacja

Zajmujemy się kompleksowo...

Firmy wg branży

High5 Training Group to...

Oświata i edukacja

Świadczymy usługi...

Oświata i edukacja

Na stronie mieści się...