Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu

Strona przedstawia twórców i personel Katedry, obszar zainteresowań naukowo-badawczych (zagadnienia związane z czynnikami glebotwórczymi i morfologią gleb, fizyką i właściwościami wodnymi...

więcej

Katedra Biotechnologii Żywności AE we Wrocławiu

Prezentacja kierownictwa i personelu Katedry, działalności dydaktycznej, problematyki badań (m.in. optymalizacja wyskoaktywnych szczepów dla procesów biotechnologicznych, zwłaszcza fermentacji...

więcej

Katedra Fizjologii Zwierząt AR we Wrocławiu

Prezentacja składu, kadry i struktury Katedry, problematyki badań (dotyczą nerwowo-humoralnej regulacji czynności przewodu pokarmowego, badań potencjałów czynnościowych przewodu pokarmowego,...

więcej

Wydział Rolniczy AR we Wrocławiu

Prezentacja władz, rysu historycznego i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Marketing. Studia...

więcej

Zakład Hodowli Drobiu AR we Wrocławiu

Strona omawia historię i główne kierunki badań Katedry (kury, indyki, gęsi, kaczki rasy pekin i piżmowe przepiórki oraz bażant - genetyka, uzyskiwanie nowych odmian, unasiennianie), działalność doradczą, usługi...

więcej

Zakład Hodowli Koni i Jeździectwa AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kierownictwo, historię i personel, działalność badawczą (chów i hodowla koni śląskich, stosowanie biologicznych dodatków paszowych w żywieniu koni, termoregulacja i...

więcej

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia dawny i obecny personel Katedry, własną bazę badawczą - Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, hala wegetacyjna, laboratoria; tematyka badawcza (skutki uproszczeń uprawy...

więcej

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kadrę naukową, zaplecze techniczne Katedry (pole doświadczalne, laboratorium chemiczne), problematykę działalności badawczej (doskonalenie agrotechniki roślin uprawnych,...

więcej

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia historię, strukturę i pracowników Katedry, swoje wyposażenie techniczne, działalność naukowo - badawczą (biosynteza użytecznych metabolitów drobnoustrojowych,...

więcej

Katedra Fizyki i Biofizyki AR we Wrocławiu

Przedstawienie pracowników Katedry, działalności dydaktycznej (z zakresu fizyki ogólnej, agrofizyki, biofizyki, fizyki technicznej, chemii fizycznej i ochrony radiologicznej), publikacji...

więcej

Głos Uczelni

Pełne wydanie internetowe biuletynu informacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dominującą problematyką są informacje...

więcej

Andrzej Fogt

Prywatna strona pracownika naukowego Akademii Rolniczej we Wrocławiu, znajdziesz tutaj opis czym zajmuje się autor na uczelni (transport jonów przez błony biologiczne) i w związku z tym jest...

więcej

Nowo dodane strony

F

Prywatna strona pracownika...

Czasopisma

Pełne wydanie internetowe...

Fizyka

Przedstawienie pracowników...

Nauki rolnicze

Witryna przedstawia dawny i...

Nauki rolnicze

Strona przedstawia kadrę...

Nauki rolnicze

Strona omawia historię i...

Nauki rolnicze

Prezentacja władz, rysu...

Weterynarz

Prezentacja składu, kadry i...