Koło Języka i Kultury Hiszpańskiej przy Politechnice Gdańskiej

Witryna Círculo de Lengua y Cultura Hispánicas prezentuje po polsku i hiszpańsku organizowane spotkania miłośników tego ostatniego języka, fotoreportaż z wyjazdu do Ameryki...

więcej

Serwer Studencki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej

Strona ogranicza się do poinformowania o tym, że jest witryną studentów Wydziału Architektury Politechniki...

więcej

Samodzielny Zespół Sieci Komputerowych PŁ

Strona prezentuje kadrę Zakładu, organizowane kursy (Internet, Unix, Novell NetWare, Word, Excel), publikacje Zakładu, tematykę prac dyplomowych i...

więcej

Stacja Morska HEL Instytutu Oceanografii UG

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

więcej

Studia w Niemczech

Oferta dotycząca studiów na Uniwersytecie w Getyndze (Goettingen) - informacje o mieście i studiach (bezpłatnych), koszty (a jednak), linki do bardziej szczegółowych serwisów po...

więcej

Dobre Obyczaje w Nauce

kategorie:
Inne PAN

Zbiór zasad i wytycznych dla naukowców przygotowany i zatwierdzony przez Komitet Etyki w Nauce przy Prezydium...

więcej

Centrum Edukacji Ustawicznej PŁ

Informator o kursach na zamówienie z zakresu: ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, obsługi komputerów, języków obcych,...

więcej

Ośrodek Badań Integracji Europejskiej i Katedra Jean Monnet

kategorie:
InneInne

Przedstawienie organizacji prowadzącej działalność naukowo - badawczą, dydaktyczną, informacyjną i popularyzatorską w zakresie integracji europejskiej, opis publikacji, pracowników...

więcej

Kwestura AGH w Krakowie

Strona jednostki organizacyjnej AGH zajmującej się finansową stroną działalności...

więcej

Ośrodek Edukacji Niestacjonarnej AGH w Krakowie

Ośrodek jest rodzajem agencji kojarzącej poszukujących wiedzy z pracownikami AGH, którzy mogą ją przekazywać i następnie pomagającej obu stronom w procesie nauczania; strona przedstawia...

więcej

Dział Obsługi Badań Naukowych

Strona ośrodka zajmującego się kwestiami organizacyjnymi i finansowymi w zakresie wynalazczości, wdrożeń i importu aparatury naukowej na potrzeby badań naukowych...

więcej

Uczelniane Centrum Informatyki AGH

Strona Uczelnianego Centrum Informatyki, które zarządza Uczelnianą Siecią Komputerową i jej centralnymi serwerami oraz administruje centralnym serwerem systemu bibliotecznego Biblioteki...

więcej

Nagrody i wyróżnienia studentów AGH

kategorie:
Inne AGH w Krakowie

Prezentacja laureatów różnych nagród i wyróżnień - Dyplom Rektora, Odznaka St. Staszica, Poliglota, trofea sportowe, wyróżnienia fotograficzne; ponadto zasady i tryb przyznawania nagród i...

więcej

Laboratorium Multimedialne MOPS AGH w Krakowie

Strona zawiera teksty poświęcone systemowi Linux, użyciu dźwięku na stronach www (przykłady), ponadto dział pod tytułem "Aktualna zajętość stanowisk w salach laboratoryjnych" dla poszukujących wolnych...

więcej

Śląski Klub Golfowy UŚ

kategorie:
GolfInne Edukacja

Strona dobrowolnego i samorządnego zrzeszenia o celach niezarobkowych założonego przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego w celu popularyzacji gry w golfa, stworzenia infrastruktury społecznej...

więcej

Centrum Astronomii UMK w Toruniu

Witryna zawiera podstawowe informacje o Centrum (powstałym z połączenia Katedry Radioastronomii i Instytutu Astronomii UMK), o rekrutacji na studia, życiu studenckim, seminariach naukowych, badaniach i obserwacjach...

więcej

Stacja Polarna UMK na Spitsbergenie

Witryna zawiera opisy wypraw na Spitsbergen, działalności stacji, galerię zdjęć polarnych, ciekawostki naukowe i nie...

więcej

Uniwersyteckie Centrum Technologii Sieciowych UMK

Strona przedstawia kierownictwo oraz działalność jednostki uczelnianej umożliwiającej dostęp do ogólnoświatowych zasobów sieci internetowej, przedstawienie pracowni i laboratoriów...

więcej

Toruńskie Centrum Radioastronomiczne przy UMK w Toruniu

Witryna Obserwatorium działającego przy Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika przedstawia jego pracowników, prowadzone badania, zaplecze techniczno-sprzętowe (teleskopy, radioteleskop),...

więcej

Tempus&Socrates

kategorie:
Inne

Anglojęzyczna strona poświęcona realizacji programów finansowanych przez PHARE dotyczących edukacji - Tempus i Socrates; osoby odpowiedzialne za koordynację programów w Warszawie, aktualne...

więcej

Abstrakty Wydawnictwa DiG

Strona zawiera abstrakty - spisy treści publikacji o tematyce historycznej przygotowane przez Wydawnictwo DiG przy współpracy z Instytutem Historii Uniwersytetu...

więcej

Centrum Informatyczne TASK

Oficjalna strona Centrum Informatycznego Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej zawiera bazę danych na temat badań naukowych, podaje informacje o funkcjonowaniu TASK, jego użytkownikach, działalności naukowej oraz...

więcej

Fundacja "Manus"

Ta Wrocławska fundacja ma na celu wieloraką pomoc studentom (także niepełnosprawnym). Dzięki niej można łatwiej znaleźć stancję, pracę, nawiązać nowe kontakty naukowe, uzyskać pomoc...

więcej

Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie

Prezentacja historii i władz państwowej wyższej uczelni technicznej resortu spraw wewnętrznych i administracji; informacje o warunkach i zasadach przyjęć oficerów i podchorążych na studia...

więcej

Uniwersyteckie Forum Innowacyjne

Strona projektu mającego za zadanie jest skuteczne współdziałanie środowiska akademickiego i podmiotów gospodarczych w zakresie transferu innowacji. Zawiera kalendarium najważniejszych dla...

więcej

Nowo dodane strony

Studia podyplomowe

Forum przeznaczone dla...

Nauka i technika

Jeśli chcesz zadbać o...

Nauka i technika

Masz problemy w szkole, nie...

Ekonomia

Nasza firma pomaga studentom...

Oświata i edukacja

Wykonane precyzyjnie...

Serwisy informacyjne

Konsorcjum Szkół Wyższych...

Banki

Niezbędne informacje...

Inne

Na stronie informacje o uczelni, rekrutacja,...

S

Strona dr Beaty Świeckiej,...

Inne

Na stronie znajdziesz...