Akademia Rolnicza w Szczecinie

Dwujęzyczna (polski i angielski) witryna przedstawia uczelnię, jej władze, aktualności, system nauki na dziennych i zaocznych studiach magisterskich i doktoranckich, wydziały, funkcjonowanie...

więcej

Zakład Hodowli Drobiu AR we Wrocławiu

Strona omawia historię i główne kierunki badań Katedry (kury, indyki, gęsi, kaczki rasy pekin i piżmowe przepiórki oraz bażant - genetyka, uzyskiwanie nowych odmian, unasiennianie), działalność doradczą, usługi...

więcej

Akademia Rolnicza w Krakowie - Wydział Techniki i Energetyki Rolnictwa

Strona zawiera informacje ogólne, przedstawienia katedr, ich składy osobowe i kierunki badań, wewnętrzną książkę telefoniczną, linki do uczelni rolniczych w Polsce i na...

więcej

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej AR w Poznaniu

Strona prezentuje personel Katedry i problematykę badań dotyczących żywienia zwierząt hodowlanych, składu pasz; do zaplecza technicznego Katedry należy Laboratorium...

więcej

Akademia Rolnicza we Wrocławiu

Prezentacja władz i struktury uczelni (Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Wydział Technologii Żywności,...

więcej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu

Przedstawienie władz i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach Biologia i Zootechnika, studiów podyplomowych, odnośniki do...

więcej

Polskie Towarzystwo Mineralogiczne na UŚ

Strona Towarzystwa, którego celem jest popieranie rozwoju nauk mineralogicznych i krzewienie ich wśród społeczeństwa; prezentacja członków sosnowieckiego oddziału, działalności Sekcji...

więcej

Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Strona przedstawia historię uczelni, informacje o studiach magisterskich dziennych i zaocznych, studiach doktoranckich, Biuro ds. Integracji z Unią Europejską, swoje Centrum Kongresowe,...

więcej

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt AR w Poznaniu

Prezentacja historii Wydziału, zasad rekrutacji oraz prowadzonych studiów na kierunkach Zootechnika i Biologia (specjalności - hodowla zwierząt, agroturystyka, biologia stosowana); aktualności, struktura...

więcej

Katedra Hodowli i Produkcji Trzody Chlewnej AR w Poznaniu

Witryna Katedry przedstawia jej pracowników, działalność dydaktyczną, prace nad doskonaleniem pogłowia trzody chlewnej, hodowla zachowawcza świń złotnickich (białej i pstrej), badania nad...

więcej

Katedra Dietetyki SGGW

Witryna Katedry zajmującej się wpływem żywienia na organizm człowieka; opis prowadzonej działalności dydaktycznej (fizjologia, dietetyka, anatomia) oraz badawczej (dynamika wykorzystania...

więcej

Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW

Anglojęzyczne przedstawienie personelu Katedry, publikacji, seminariów, głównych obszarów badawczych (genetyka, inżynieria genetyczna, krzyżowanie...

więcej

Koło Przyrodników przy UJ w Krakowie

Witryna przedstawia statut Koła i opisy wypraw przyrodniczych na różne kontynenty, ponadto skład Zarządu i osobę...

więcej

Katedra Farmakologii i Toksykologii SGGW

Prezentacja w języku angielskim historii i składu osobowego Katedry, najważniejszych publikacji, współpracy z innymi placówkami, działalności badawczej i dydaktycznej z zakresu farmakologii i toksykologii w...

więcej

Katedra Parazytologii i Chorób Inwazyjnych SGGW

Przedstawienie w języku angielskim głównych obszarów badawczych (immunologia, antygeny, infekcje), publikacji, organizowanych konferencji, składu osobowego...

więcej

Wydział Rybactwa Morskiego i Technologii Żywności AR w Szczecinie

Witryna opisuje strukturę Wydziału - poszczególne zakłady (Oceanografii, Chorób Ryb, Systematyki Ryb, Mikrobiologii Żywności, Fizjologii Ryb itd.), historię i bieżącą działalność...

więcej

Studenckie Koło Naukowe Geologów przy UŚ w Sosnowcu

Witryna prezentuje zarząd i opiekuna Koła, strukturę (sekcja petrograficzno-mineralogiczna oraz tektoniczno-poszukiwawcza), ponadto galeria zdjęć geologicznych z kraju i świata, a także opisy...

więcej

Wydział Rolniczy ATR w Bydgoszczy

Witryna zawiera informacje o władzach, działalności naukowej, jednostkach organizacyjnych, historii uczelni, kołach naukowych, zasobach...

więcej

Wyższa Szkoła Ekonomiczno - Humanistyczna w Skierniewicach

Prezentacja historii i władz uczelni, zasad naboru na studia, przebiegu studiów licencjackich na kierunkach: Administracja, Ochrona środowiska, Pedagogika, Zarządzanie i marketing,...

więcej

Katedra Inżynierii Procesów Rolniczych SGGW

Strona prezentuje skład Katedry, strukturę (Zakłady Mechanizacji Ogrodnictwa oraz Podstaw Nauk Technicznych), działalność dydaktyczną i naukowo - badawczą (inżynieria produkcji ogrodniczej, suszarnictwo produktów...

więcej

Katedra Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt AR w Poznaniu

Witryna prezentuje skład osobowy Katedry, jej publikacje, prowadzone badania (eksperymenty z zakresu dojrzewania i zapłodnienia in vitro oocytów zwierząt gospodarskich, analiza cytogenetyczna...

więcej

Katedra Hodowli Owadów Użytkowych AR w Poznaniu

Strona przedstawia pracowników i publikacje Katedry, kierunki badań naukowych (hodowla pszczół i trzmieli, wykorzystanie pasz białkowych jako surogatów pyłku kwiatowego w żywieniu pszczoły...

więcej

Katedra i Klinika Endokrynologii UJ w Krakowie

Strona przedstawia kierownictwo, pracowników i strukturę organizacyjną oraz problematykę badań z zakresu endokrynologii klinicznej, diabetologii, medycyny nuklearnej,...

więcej

Katedra Żywienia Człowieka SGGW

Strona prezentuje strukturę Katedry, publikacje pracowników, prace badawcze z zakresu...

więcej

Katedra Genetyki Ogólnej i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu

Omówienie historii i publikacji Katedry, władz, działalności dydaktycznej, relacja z Międzynarodowego Zjazdu Katedr...

więcej

Nowo dodane strony

Edukacja

Tutaj znajdziesz wszystkie...

Antropologia

Wizytówka Zakładu...

Nauki przyrodnicze

Strona omawia historię,...

Szkoły

Strona przedstawia władze...

Szkoły morskie

Adres i kontakt telefoniczny ze stacją na...

Studenckie organizacje sportowe

Witryna Klubu...

Nauki rolnicze

Przedstawienie kierownictwa,...

Nauki rolnicze

Strona przedstawia...

Nauki rolnicze

Przedstawienie pracowników...