Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble

Na stronie zawarto historię oraz położenie ośrodka, jak również program ośrodka, opis Klub "Olimpiad Specjalnych", opis leczenia przy pomocy koni - hipoterapia; ośrodek przeznaczony jest dla...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Szerzawy k/Mogilna

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Upośledzonej Umysłowo im. Janusza Korczaka. Na stronie znajdziesz aktualności z życia ośrodka, informacje prasowe, prace dzieci,...

więcej

Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku Białej

W ramach placówki działa szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Odwiedzając stronę można zapoznać się z gronem pedagogicznym, wychowankami, a także...

więcej

Szkoła dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju

Placówka kształci młodzież niepełnosprawną ruchowo i jednocześnie upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim. W ramach placówki działa liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa Integracyjna w Goniądzu

W szkole, w klasach integracyjnych uczą się wspólnie dzieci sprawne ruchowo wraz z niepełnosprawnymi. Na stronie zamieszczono informacje o szkole, jej działalności, programach autorskich oraz gronie...

więcej

Zespół Szkół Specjalnych

Zespół Szkół Specjalnych działa w Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mariana Weissa. W ramach placówki funkcjonuje liceum zawodowe, zasadnicza szkoła zawodowa, gimnazjum oraz szkoła...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach

W Ośrodku funkcjonują obecnie: szkoła podstawowa, gimnazjum, zasadnicza szkoła zawodowa, liceum ogólnokształcące oraz internat. Do szkół uczęszczają dzieci niewidome i słabo widzące....

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących

Ośrodek to klasa przedszkolna - "zerówka" i szkoła podstawowa, w której realizowany jest program szkoły publicznej, dostosowany do możliwości dzieci słabosłyszących. Na stronie znajdują...

więcej

Szkoły i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Na stronie znajduje się alfabetyczny wykaz miast, w których znajdują się szkoły i ośrodki dla...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Ośrodek nr 1 w Lublińcu prowadzi szkołę zawodową oraz szkołę podstawową dla dzieci z wadami słuchu. Na stronie informacje o działalności Ośrodka, profilach kształcenia i...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ośrodek prowadzi 5-letnie technikum o profilu gastronomicznym oraz 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową kształcącą kucharzy, krawców, stolarzy meblowych i...

więcej

Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski

Towarzystwo prowadzi szkołę podstawową dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo. W szkole kształcą się dzieci niepełnosprawe umysłowo, które dodatkowo cierpią na schorzenia narządu ruchu....

więcej

SOSW w Koninie

Witryna Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Koninie. Znajdziesz tutaj: informacje o działalności szkoły, historię notkę o patronie szkoły -Januszu Korczaku, publikacje nauczycieli oraz galerię...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej

Na stronie ośrodka znajdziesz m.in. informacje o placówce, jej historii i patronie...

więcej

Ośrodek dla trudnych dzieci

Wspólny Dom w Wildze jest specjalistycznym ośrodkiem socjoterapeutycznym z naciskiem na charakter terapeutyczno-profilaktyczny. To miejsce, w którym młodzież między 13 i 18 rokiem życia może...

więcej

Przedszkole Rumia

Dzieci wesołe i szczęśliwe to takie, które z radością wstają rano do przedszkola, w którym czekają je nowe emocje, zabawy i kochający je opiekunowie. Przedszkole Kraina Bajek, to idealne...

więcej

Nowo dodane strony

Szkoły specjalne

Wspólny Dom w Wildze jest...

Oświata i edukacja

Dzieci wesołe i szczęśliwe...

Szkoły specjalne

Witryna Specjalnego Ośrodka...