Prawa człowieka - Andrzej Kremplewski

kategorie:
Prawa człowieka

Na stronie znajdziesz informacje o jej autorze, archiwum artykułów, fotografie oraz...

więcej

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Oficjalna strona Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Informuje nas o programach realizowanych przez fundację, przy współpracy wielu organizacji pozarządowych. Fundacja przyjmuje także...

więcej

Fundacja im. Stefana Batorego

kategorie:
Prawa człowieka

Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i...

więcej

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Kobietami

Fundacja pomaga poszkodowanym kobietom, na jej stronie znajdziesz m.in. konwencję w sprawie zwalczania handlu ludźmi i eksploaracji...

więcej

Rzecznik Praw Obywatelskich

Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich dostępne są wybrane ustawy i rozdziały Konstytucji, dane statystyczne, historia powstania tego urzędu, informacje o...

więcej

Wolfpunk - Prawa Zwierząt i Ludzi

Głównym celem tej strony jest magazynowanie tekstów aktów, dokumentów i deklaracji mających związek z prawami zwierząt i...

więcej

Amnesty International Polska

Amnesty International - Światowy ruch na rzecz obrony uniwersalnych praw człowieka. Informacje o działalności, o przeprowadzanych akcjach...

więcej

Działania I Dokumenty Akademickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Wolnej Czeczenii 1994 - 1996

Na stronie można przeczytać o akcjach podjętych przez członków stowarzyszenia na rzecz pomocy małej kaukaskiej republice dwukrotnie najeżdżanej przez wojska...

więcej

Inicjatywa Wschodnia

Strona organizacji powołanej w 1998 roku kontynuująca działalność środowiska dawnej młodej antykomunistycznej opozycji lat 80-tych (Niezależne Zrzeszenie Studentów, Konfederacja Polski...

więcej

Stowarzyszenie "ZDANIE"

Strona organizacji stawiającej sobie za cel zwiększenie wpływu obywateli na życie publiczne w takich dziedzinach jak: budowa społeczeństwa obywatelskiego, ochrona środowiska, samoorganizacja...

więcej

Nieoficjalna Strona Krakowskiej Grupy Inicjatywnej Amnesty International

Strona obrońców praw człowieka z małopolski. Zawiera informacje o grupie i podejmowanych przez nią działaniach, raporty o respektowaniu praw ludzkich w innych...

więcej

Centrum Praw Kobiet

Strona instytucji, której misją jest działanie na rzecz równego statusu kobiet i mężczyzn w życiu publicznym oraz w rodzinie. Kieruje się przekonaniem, że prawa kobiet są niezbywalną,...

więcej

Neutrum - Stowarzyszenie na rzecz Państwa Neutralnego Światopoglądowo

Strona organizacji, działającej na rzecz państwa gwarantującego: wolność od nakazów religijnych i ideologicznych, rozdział kościoła od państwa, równość wszystkich obywateli bez...

więcej

Stowarzyszenie na rzecz człowieka "Iton"

Witryna organizacji, która odwołuje się do Człowieka jako integralnej, niepowtarzalnej Jednostki - pragnie dopomagać mu w rozwoju, poszerzaniu samoświadomości, rozwiązywaniu problemów...

więcej

Stowarzyszenie na Rzecz Działań Prospołecznych

Strona organizacji podejmującej działania zwiększające wpływ obywateli na kształt i poziom życia, poprzez edukację na temat praw człowieka, kształtowanie umiejętności przydatnych w...

więcej

Economic Commission for Africa (ECA) -

Anglojęzyczna strona organizacji będącej regionalnym ramieniem ONZ w Afryce. Jej mandatowym zadaniem jest popieranie i stymulowanie rozwoju społecznego i gospodarczego państw kontynentu....

więcej

High Commissioner for Human Rights (UNHCHR)

Strona Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Zawiera ogólnoświatowe ustawodastwo dotyczące nienaruszalnych praw jednostki, informacje o realizowanych programach a także...

więcej

Festiwal Filmów o Tolerancji i Prawach Człowieka

Pierwsza miedzynarodowa impreza tego typu w Polsce, a także wraz z wiosennym festiwalem w Pradze, pierwsza organizowana w Europie Środkowej. Znajdziesz tutaj program oraz filmy przewidziane do...

więcej

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

Strona wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Zawiera informacje o skali zjawiska, regionach gdzie ludzie zostają siłą wypędzani z domów, możliwościach pomocy,...

więcej

Przyjaciele Tybetu

Strona wedle jej autorów jest wielkim oskarżeniem ludzi odpowiedzialnych za zniszczenie Tybetu i wymordowanie jego mieszkańców. Zawiera dodatkowo materiały dotyczące: historii, religii,...

więcej

Humanizm w Polsce

Strony poświęcone walce o poszanowanie praw człowieka w Polsce i na świecie, a także zawierające publikacje filozofów (m.in. Russell) o wymowie antyklerykalnej i...

więcej

Prawa Pracownika

Serwis poświęcony zagadnieniom taki jak: łamanie praw człowieka, pracownika, jak również zjawisku molestowania seksualnemu, któremu poświęcono specjalną uwagę. Zamieszczono ankietę oraz definicje tych negatywnych...

więcej

50 rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 grudnia 1948 r. Strona ta ma za zadanie upamiętnienie tego szczytnego w dziejach ludzkości dnia....

więcej

Twoje Prawa Człowieka

kategorie:
Prawa człowieka

Choć każdemu człowiekowi bez względu na rasę, płeć, narodowość, wyznanie czy przekonania polityczne przysługują fundamentalne prawa i wolności, w wielu miejscach świata, nagminnie się...

więcej

Scapegoat/Mad as Hell

Strona Włodzimierza Gogłozy poświęcona indywidualistycznemu anarchizmowi, klasycznemu liberalizmowi oraz prawom...

więcej

Nowo dodane strony

Prawo i podatki

Kancelaria zajmuje się...

Prawo i podatki

Kancelaria Prawna T&W zajmuje...

Organizacje światowe

Bardzo solidnie przygotowana...

Prawa człowieka

W społeczeństwie polskim...

Anarchiści i pacyfiści

Strona Włodzimierza Gogłozy...

Prawa człowieka

Choć każdemu człowiekowi...

Prawa człowieka

Powszechna Deklaracja Praw...

Prawa człowieka

Serwis poświęcony...

Prawa człowieka

Strony poświęcone walce o...