DIFIN - centrum doradztwa i informacji

Centrum Doradztwa i Informacji Difin jest wydawcą literatury fachowej z zakresu: podatków, rachunkowości, finansów, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ekonomiczno-prawnych problemów...

więcej

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy z Warszawy

Na ofertę wydawnictwa składają się: Zeszyty Prawa Finansowego. Zeszyty Prawa Podatkowego. i Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych....

więcej

Wydawnictwo prawnicze Studio STO

Oferta wydawnictwa to: kieszonkowa seria kodeksów, komentarze, monografie, zbiory orzeczeń, i zbiory praw. Na stronach są dostępne pełne wydania kodeksów w formacie...

więcej

Currenda

Wydawnictwo Stowarzyszenia Komorników Sądowych. Na stronach wydawnictwa znajdziesz m.in. informacje o stowarzyszeniu, oprogramowaniu, książkach, periodykach, materiałach biurowych dla kancelarii i sądów, dostępny jest Biuletyn...

więcej

Oficyna Wydawnicza UNIMEX

Wydawnictwo publikuje książki z tematyki prawa podatkowego, finansowego, administracji oraz samorządu...

więcej

Wydawnictwo Temida 2

Nakładem Temidy 2 ukazują sie książki naukowe i podręczniki akademickie z zakresu: prawa, administracji, historii, filozofii, politologii oraz czasopisma uniwersyteckie i publikacje...

więcej

Wydawnictwo Biblioteczka Pracownicza

Wydawnictwo oferuje poradniki prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych....

więcej

Wydawnictwo Instytutu Ekspertyz Sądowych

Wydawnictwo proponuje pozycje z zakresu hemogenetyki, psychologii, toksykologii, kryminalistyki, wypadków drogowych, zagadnień prawnych. Czasopisma - "Z Zagadnień Nauk Sądowych", "Paragraf na...

więcej

Wydawnictwo Prawnicze LEX

WP LEX oferuje: czasopisma, instytucje Polskiego prawa, kodeksy, kodeksy z orzecznictwem, komentarze, leksykony, materiały do nauki, monografie, podręczniki, roczniki, serię z paragrafem, serię z...

więcej

Wydawnictwo Towarzystwa Oświatowego Profil

Ofertą wydawnictwa jest zbiór najnowszych aktów prawnych dotyczących nieruchomości aktualizowany co trzy miesiące....

więcej

Wydawnictwo Twigger

Twigger S.A. wydaje książki z zakresu prawa, organizacji, finansów i...

więcej

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Na ofertę wydawnictwa składają się: wydawnictwa ciągłe, monografie, opracowania zbiorowe, podręczniki i serie...

więcej

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego

Wydawane serie poruszają: problemy prawa karnego, problemy prawne handlu zagranicznego, problemy prawne górnictwa, z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej. Sporą część publikacji...

więcej

Wydawnictwo Verlag Dashofer

Wydawnictwo specjalizuje się w przygotowywaniu publikacji z zakresu ekonomii, prawa, zarządzania, rachunkowości, podatków, kadr oraz ochrony środowiska....

więcej

Becel Sp. z o.o.

Firma oferuje pierwszą w Polsce książkę o legalnych metodach uzyskania wolności podatkowej i zabezpieczeniach majątku p.t. "Raje Podatkowe Świata" o zakładaniu spółek za granicą w celu zwiększenia dochodów i zabezpieczenia...

więcej

Oficyna Wydawnicza TRANSIT

Wydawnictwo prawno-podatkowe oferujące poradniki o tematyce podatkowej, prawo z komentarzem, ewidencje, i druki akcydensowe wraz z formami zapłaty....

więcej

Dom Wydawniczy ABC

Dom Wydawniczy ABC to jeden z największych wydawców książek prawniczych w Polsce, w szczególności "Aktualizowanych Zbiorów Praw", – niezastąpiony przewodnik po systemie polskiego prawa....

więcej

Wydawnictwo ARS BONI ET AEQUI

Wydawnictwo wydaje przede wszystkim książki o tematyce prawniczej a zwłaszcza podręczniki stosowane na studiach prawniczych, administracyjnych i ekonomicznych, kodeksy, monografie i pomoce...

więcej

Wydawnictwo prawno-ekonomiczne INFOR

Wydawca książek z zakresu prawa, ekonomii, finansów, rachunkowości, zarządzania oraz marketingu....

więcej

Wydawnictwo Prawnicze PWN

WP PWN to jedno z największych wydawnictw prawniczych w Polsce, utrzymujące na rynku czołową pozycję w dziedzinie akademickich podręczników prawniczych, wydające również specjalistyczne...

więcej

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu

Wydawnictwo proponuje literaturę z zakresu finansów, ekonomii, prawa, podatków, ubezpieczeń, rachunkowości, bankowości, zarządzania oraz szeroko rozumianej problematyki społeczno -...

więcej

Kantor Wydawniczy Zakamycze S.C.

Oferta książkowa z różnych dziedzin prawa (m.in. prawo dministracyjne, finansowe, handlowe, karne, pracy)....

więcej

Wydawnictwo KiK s.c.

Wydawnictwo publikuje czasopisma oraz książki z dziedziny prawa oraz finansów. Wydaje cztery miesięczniki: "Przegląd Podatkowy", "Przegląd Ubezpieczeń Społecznych i Gospodarczych", "Przegląd Prawa Handlowego" oraz...

więcej

Elita-Lex

Firma jest generalnym przedstawicielem: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego Baza, Agencji Detektywistyczno-Ochroniarskiej Broker-Bazgo, Ośrodka Rekreacji i Hipoterapii Ordovia, Agencji Celnej i...

więcej

Nowo dodane strony

Ekonomia, prawo

Księgarnia umożliwiająca...

Wydawnictwa

Wydawca publikacji o tematyce...

Ekonomia, prawo

Przejrzysta i solidnie...

Prasa prawnicza

Strona kwartalnika będącego...

Ekonomia, prawo

Zasobna w treść strona...

Wydawnictwa_prawnicze

Firma jest generalnym...

Wydawnictwa

Wydawnictwo publikuje...

Wydawnictwa_prawnicze

Oferta książkowa z...

Wydawnictwa_prawnicze

WP PWN to jedno z...