Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Przedstawienie historii, aktualności oraz władz Akademii, działalności organizacji (Fundacja Rozwoju Akademii Ekonomicznej - oferta usług w zakresie doradztwa, wyceny i szkoleń), struktura...

więcej

Instytut Gleboznawstwa i Ochrony Środowiska Rolniczego AR we Wrocławiu

Strona przedstawia twórców i personel Katedry, obszar zainteresowań naukowo-badawczych (zagadnienia związane z czynnikami glebotwórczymi i morfologią gleb, fizyką i właściwościami wodnymi...

więcej

Katedra Anatomii Patologicznej, Patofizjologii, Mikrobiologii i Weterynarii Sądowej

Strona przedstawia historię i działalność bieżącą Katedry (tematyka badawcza - patogeneza i patomorfologia chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt, zatruć chemicznych, immunopatologii...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Prezentacja pracowników oraz działalności badawczej Katedry (związki fenolowe, technologie otrzymywania soków owocowych zasobnych w bioflawonoidy, technologie czipsów z owoców i warzyw,...

więcej

Wydział Rolniczy AR we Wrocławiu

Prezentacja władz, rysu historycznego i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach: Ochrona Środowiska, Rolnictwo, Technika Rolnicza i Leśna, Zarządzanie i Marketing. Studia...

więcej

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt AR we Wrocławiu

Przedstawienie władz i struktury Wydziału, prowadzonych studiów na kierunkach Biologia i Zootechnika, studiów podyplomowych, odnośniki do...

więcej

Zakład Hodowli Bydła i Produkcji Mleka AR we Wrocławiu

Prezentacja kierownictwa, personelu, dzialalności badawczej Katedry w zakresie hodowli bydła, a także oferta ekspertyz, opinii i doradztwa w zakresie optymalizacji hodowli i technologii chowu...

więcej

Zakład Hodowli Owiec i Zwierząt Futerkowych AR we Wrocławiu

Przedstawienie historii i personelu Katedry, działalności dydaktycznej i badawczej (zagadnienia stymulacji produkcji mięsnej i poprawy jakości mięsa jagnięcego, modyfikacji składu kwasowego...

więcej

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kierownictwo, historię i personel Katedry, działalność badawczą (zagadnienia związane z rozrodem, genetycznym doskonaleniem i krzyżowaniem towarowym świń, identyfikacją...

więcej

Katedra Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia kadrę naukową i historię Katedry, problematykę badań (nowe systemy wartościowania białka w żywieniu bydła, poprawa wykorzystania pasz węglowodanowych u drobiu, dodatki...

więcej

Katedra Rolniczych Podstaw Kształtowania Środowiska AR we Wrocławiu

Prezentacja historii, struktury organizacyjnej i pracowników Katedry, problematyki badań (wpływ czynników przyrodniczych i antropogenicznych na plony roślin, efekty deszczowania roślin...

więcej

Katedra Technologii Rolnej i Przechowalnictwa AR we Wrocławiu

Strona omawia historię, wyposażenie, strukturę i kadrę naukowo - dydaktyczną Katedry, działalność badawczą (właściwości skrobi ziemniaczanej, modyfikowanie skrobi do celów...

więcej

Katedra Technologii Owoców, Warzyw i Zbóż AR we Wrocławiu

Witryna prezentuje personel Katedry, jej działalność badawczą (ocena materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta, badania nad jakością ziarna zbóż w zależności od warunków środowiska,...

więcej

Katedra Mikrobiologii Rolniczej AR we Wrocławiu

Przedstawienie kierownictwa, kadry naukowej oraz tematyki badań Katedry (badania składu i funkcjonowania zespołów mikroorganizmów glebowych, badanie mechanizmów oddziaływania drobnoustrojów...

więcej

Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia dawny i obecny personel Katedry, własną bazę badawczą - Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec, hala wegetacyjna, laboratoria; tematyka badawcza (skutki uproszczeń uprawy...

więcej

Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin AR we Wrocławiu

Strona przedstawia kadrę naukową, zaplecze techniczne Katedry (pole doświadczalne, laboratorium chemiczne), problematykę działalności badawczej (doskonalenie agrotechniki roślin uprawnych,...

więcej

Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności AR we Wrocławiu

Witryna przedstawia historię, strukturę i pracowników Katedry, swoje wyposażenie techniczne, działalność naukowo - badawczą (biosynteza użytecznych metabolitów drobnoustrojowych,...

więcej

Zakład Teorii Pola Elektromagnetycznego i Elektroniki Kwantowej

Strona prezentuje w języku angielskim pracowników Zakładu, działalność edukacyjną oraz badawczą (technologia i zastosowanie...

więcej

Katedra Inwestycji Finansowych i Ubezpieczeń

Na stronie znajdziemy opis tematyki badawczej katedry, dane kontaktowe,...

więcej

Głos Uczelni

Pełne wydanie internetowe biuletynu informacyjnego Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Dominującą problematyką są informacje...

więcej

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego

Na stronie zawarta jest prezentacja kierownictwa, struktury i składu osobowego Instytutu, problematyki badawczej (adsorpcja, elektronika emisyjna, spektroskopia, fizyka jądrowa, fizyka cienkich...

więcej

Instytut Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego

Mieszana polsko-angielska strona prezentuje skład osobowy i strukturę Instytutu oraz relacje z...

więcej

Politechnika Wrocławska

Strona przedstawia historię i strukturę Politechniki, jej władze, ofertę studialną (studia dzienne magisterskie, inżynierskie i uzupełniające magisterskie, zaoczne inżynierskie i...

więcej

Katedra i Klinika Gastroenterologii AM we Wrocławiu

Jednostka w strukturze wrocławskiej Akademii Medycznej przedstawia skład osobowy Kliniki, główne kierunki badań naukowych (patofizjologia i diagnostyka układu pokarmowego, choroby górnego...

więcej

Fundacja "Manus"

Ta Wrocławska fundacja ma na celu wieloraką pomoc studentom (także niepełnosprawnym). Dzięki niej można łatwiej znaleźć stancję, pracę, nawiązać nowe kontakty naukowe, uzyskać pomoc...

więcej

Nowo dodane strony

Uczelnie wojskowe

Strona szkoły oficerskiej...

Politechnika Wrocławska

Studia na Wydziale obejmują...

Politechnika Wrocławska

Tutaj zapoznasz się z...

Pedagogika

Witryna prezentuje...

Nauki ekonomiczne

Wyższa Szkoła Bankowa we...

Uczelnie niepubliczne

Wyższa Szkoła Handlowa jako...

Nauki ekonomiczne

Na stronie WSZiF znajdziesz...

Rehabilitacja

Znajdziesz tutaj informacje...

Organizacje studenckie

Odwiedzając stronę...

Organizacje charytatywne

Ta Wrocławska fundacja ma na...