stowarzyszenie

MI w Diececzji Kieleckiej

Historia MI (Militia Immaculatae), cel, warunki, środki, rozwój, działalność, informacje o Dniach Skupienia, aktualności oraz informacje o Diecezji...

więcej

Warszawskie Osiedle Sadyba

Oficjalna witryna internetowa Warszawskiego Osiedla Sadyba. Na stronie: telewizja kablowa, ośrodek edukacji, sieć komputerowa, stowarzyszenie multimedialne...

więcej

Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Informacje o izbie, jej zarządzie, wykaz firm stowarzyszonych, statut...

więcej

Koło Naukowe Studentów Chemii ALLIN

kategorie:
ChemiaChemia

Informacje o kole, organizowanych spotkaniach. Poza tym na stronie galeria i trochę...

więcej

Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej

kategorie:
ChemiaChemia Chemia

Informacje o kole, jego działalności, regulaminie, zasadach przyjmowania nowych członków. Na stronie możesz również znaleźć...

więcej

Naukowe Koło Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego

kategorie:
ChemiaChemia Chemia

Informacje o kole, jego działalności, forum Polskiego Towarzystwa Chemicznego, sympozjach. Po zapoznaniu się z informacjami możesz przejść do działu humor...

więcej

Akademickie Stowarzyszenie studentów Chemii

kategorie:
ChemiaChemia

Informacje o kołach naukowych związanych z chemią i ogólnopolskich szkołach...

więcej

Federacja Stowarzyszeń Radiestezyjnych

Informacje ogólne o Związku Stowarzyszeń Bioterapeutycznych, Psychotronicznych, Radiestezyjnych i Innych, lista stowarzyszeń członkowskich wraz z ich charakterystykami, bieżąca działalność i plany oraz warunki...

więcej

Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Konsumentów

Główne cele i działania stowarzyszenia to: ochrona zdrowia, edukacja prawna, ostrzeganie konsumentów, ruch ochrony zdrowia, reprezentowanie konsumentów, badania naukowe. Ze strony dowiemy się...

więcej

Tada Warszawa Społeczny Komitet ds. AIDS

kategorie:
AIDS

Stowarzyszenie realizuje program prewencji HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową pośród osób prostytuujących się. Znajdziemy tu oficjalny tekst projektu TADA Warszawa,...

więcej

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

W witrynie znajdziemy informacje o chorobie Parkinsona i działalności stowarzyszenia na rzecz osób z tą chorobą . Serwis ma charakter edukacyjny, przeznaczony dla lekarzy, pacjentów i ich...

więcej

Zespół Marfana

kategorie:
Inne choroby

Strona dotyczy genetycznie uwarunkowanej choroby, jaką jest Zespołu Marfana. Dowiadujemy się tu: na czym polega ta choroba, jakie są jej objawy, w jaki sposób można pomóc chorym i o stowarzyszeniu osób chorych na tę...

więcej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Katowicach

Głównym celem stowarzyszenia jest profilaktyka i zwalczanie chorób serca oraz otoczenie opieką istniejące i rozwijające się ośrodki kardiochirurgiczne. Towarzystwo przeprowadza także...

więcej

Społeczna Krajowa Rada Ratownictwa

Stowarzyszenie inspiruje nowoczesne, systemowe rozwiązania w zakresie organizacji i prowadzenia skutecznych działań ochronno-ratowniczych. Przeczytamy także o pierwszej pomocy, co należy robić...

więcej

Kłobuckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest zorganizowanie osób niepełnosprawnych dla stworzenia większych możliwości poprawienia ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, likwidacji barier, które przed nimi...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym “Spełnić Marzenia”

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego...

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Stowarzyszenie prowadzi działalność edukacyjno - rehabilitacyjną na rzecz osób niepełnosprawnych. Głównym celem stowarzyszenia jest: kształtowanie warunków do godnego życia i...

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, znoszenie barier architektonicznych, psychicznych, społecznych, organizowanie grup wsparcia, rehabilitacja osób...

więcej

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i...

więcej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Łęcznej

Celem stowarzyszenia jest wyrównywanie szans osób z upośledzeniem umysłowym, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, wspieranie rodzin, prowadzenie na zlecenie oraz ze...

więcej

Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów-Poznań

kategorie:
Inne

Towarzystwo zrzesza firmy i architektów dbającyvh o etykę zawodu, solidność, rzetelność w prowadzonych zleceniach. O statucie, założeniach programowych, celach i strukturze na stronie...

więcej

AMICO Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Umysłowo i Ich Rodzinom

Celem stowarzyszenia jest kształtowanie warunków do godnego życia i samorealizowania się osób niepełnosprawnych umysłowo. Ze strony dowiemy się o organizowanych obozach, poznamy władze...

więcej

Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących "Tęcza"

Celem stowarzyszenia jest objęcie kompleksową opieką dzieci niewidomych i słabowidzących i ich rodzin. Wczesne wykrywanie niepełnosprawności wzrokowej i jej zapobieganie. Upowszechnianie...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "NADZIEJA"

Celem stowarzyszenia jest otoczenie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką. Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach i...

więcej

Stowarzyszenie Chorych Na Stwardnienie Rozsiane w Sierpcu

Celem stowarzyszenia jest szeroko rozumiana pomoc osobom chorym na Stwardnienie Rozsiane. Działania polegają na zorganizowaniu wielo płaszczyznowej rehabilitacji i centrum informacji. Ze strony...

więcej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gdańsku

Towarzystwo zrzesza osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Poznamy tu broszury i publikacje na temat choroby, strukturę organizacyjną stowarzyszenia, adresy i telefony grup kontaktowych, terminy spotkań...

więcej

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego

Głównym celem Towarzystwa jest propagowanie i prowadzenie badań nad układem nerwowym. Stowarzyszenie podejmuje następujące działania: organizuje zjazdy, sympozja, konferencje i kongresy...

więcej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Związek zrzesza lekarzy i lekarzy stomatologów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Celem jego jest obrona praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu...

więcej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Warszawski

Informacje o zapobieganiu i leczeniu chorób serca, także o placówkach i lekarzach zajmujących się tą dziedziną. Stowarzyszenie przeprowadzi także kongresy, wykłady, konferencje i kursy...

więcej

Stowarzyszenie Inżynierów

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji prezentuje: swoje władze, dane teleadresowe oddziałów w całej Polsce, organizowane konferencje naukowo-techniczne, konkursy na najlepsze prace...

więcej

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu

kategorie:
Narkomania

Główne działania podejmowane przez stowarzyszenie to: profilaktyka uzależnień, porady, ruch samopomocowy rodzin, ruch samopomocowy absolwentów ośrodków dla osób uzależnionych, programy społeczno- środowiskowe, szkolenia,...

więcej

Związek Maklerów i Doradców Inwestycyjnych - ZMiD

Informacje na temat działalności ZMiD, oferty kursów...

więcej

Śląski Klub Sportowców Niepełnosprawnych

Strona śląskiej drużyny rugby (Sitting Bulls), w której grają zawodnicy niepełnosprawni. Na stronie znajdziesz statut, historię i skład klubu (wraz z fotkami) oraz wykaz osiągnięć drużyny w...

więcej

Toruńskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych

Pod tym adresem kryje się witryna Toruńskiego Towarzystwa Rzeczoznawców Majątkowych. Znajdziemy tu informacje na temat IX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych - Toruń 2000,...

więcej

IPiS

Strona Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności, który świadczy usługi w zakresie: prowadzenia szkoleń w obszarze funkcjonowana małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji konferencji i seminariów, badań...

więcej

Zgromadzenie Najświętszego Odkupiciela

kategorie:
Zakony

Hasłem wspólnoty zakonnej jest "Obfite u niego odkupienie" a celem działalności głoszenie Ewangelii zwłaszcza duchowo opuszczonym i ubogim poprzez misje i...

więcej

Hospicjum Opatrzności Bożej Księży Orionistów

Opieka paliatywno-hospicyjna prowadzona jest przez to hospicjum w postaci stacjonarnej lub domowej. Świadczona jest tutaj pomoc medyczna, psychologiczna i duchowa oraz socjalna. Strona informuje o...

więcej

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Podstawowym celem hospicjum jest sprawowanie całodobowej nieodpłatnej opieki paliatywnej (medycznej, psychologicznej, duszpasterskiej, pedagogicznej i socjalnej) nad dziećmi w terminalnym okresie...

więcej

Związek Zawodowy Anestezjologów

Na stronie aktualności oraz informacje o strukturze i władzach związku (w tym zarządach regionalnych). Do pobrania wiele plików (*.doc i *.zip) z regulaminami wynagrodzenia i pokrewnymi...

więcej

POLSKIE STOWARZYSZENIE FLISAKÓW PIENIŃSKICH

To może być przygoda twojego życia - spływ z flisakami pienińskimi. Na stronie znajdziesz potrzebne informacje, mapę spływu, ceny biletów, galerię...

więcej

Strona Polskiego Stowarzyszenia Biegów

kategorie:
Biegi

Polskie Stowarzyszenie Biegów zrzesza organizatorów biegów: ulicznych, górskich, przełajowych, maratońskich i innych, kluby biegacza, redakcje sportowe, sponsorów i sympatyków biegania. ...

więcej

Klub użytkowników systemów InterGraph

Znajdziesz tu informacje o stowarzyszeniu, jego statucie i bieżącej działalności. Jeśli chcesz dołączyć do grupy, wystarczy wypełnić deklarację oraz opłacać roczne...

więcej

Polski Portal Golfowy

kategorie:
Golf

Jeśli przemierzasz bezkres sieci w poszukiwaniu informacji dotyczących golfa to właśnie twa wędrówka dobiegła końca. Na stronach Polskiego Portalu Golfowego dowiesz się co to w ogóle jest...

więcej

GOLF - Polskie strony

kategorie:
Golf

Zbiór odnośników do polskich stron o grze w golfa. Ułatwia znalezienie potrzebnych informacji na temat tej fascynującej...

więcej

Akademia Sztuk Walki Yang - YMAA Katowice

Akademia Sztuk Walki Dao - Tai Chi, Kung Fu - zajęcia seminaria, obozy, sklep,...

więcej

agraf

Agencja Reklamowa AGRAF specjalizuje się w kompleksowej obsłudze w zakresie reklamy i promocji. Zapewnia zarówno wykonanie profesjonalnych projektów, jak i wdrożenie ich do produkcji. Ponadto...

więcej

Misie Ratują Dzieci

kategorie:
Pomoc dzieciom

Misją Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom, które zostały poszkodowane w wypadkach drogowych. Realizowanych jest kilka programów, których celem jest nie tylko złagodzenie skutków (w...

więcej

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży WSPARCIE

Oficjalna strona Stowarzyszenia Na Rzecz Dzieci i Młodzieży w Nowej Dębie, a na niej: aktualności, osiągnięcia, władze stowarzyszenia...

więcej

Ostaniec

Zaproszenie na teren gminy Jerzmanowice-Przeginia, do krainy wapiennych...

więcej

PM FORUM CEE

Angielskojęzyczna strona jedynego ponoć stowarzyszenia w Europie Środkowej i Wschodniej działającego w dziedzinie marketingu usług prawniczych, księgowych, konsultingowych i...

więcej

Warszawskie Stare Miasto

kategorie:
Informatory

Stare-Miasto to informator o wszytkim co dzieje się na warszawskim Starym Mieście i tuż obok. Galerie, antykwariaty, restauracje, sklepy - prezentują i zapraszają. Muzea, zabytki, malarze...

więcej

Polska Izba Dodatków do Żywności

kategorie:
Inne

"Polska Izba Dodatków do Żywności" to stowarzyszenie firm branży spożywczej. Na stronie znajdziesz statut, wykaz członków i działań, publikacje, aktualności...

więcej

Pruszków - Niepełnosprawni

kategorie:
Niepełnosprawni

Informator dla osób niepełnosprawnych mieszkających w Pruszkowie i okolicy. Znajdziesz tu informacje o prowadzonych warsztatach, stowarzyszeniach oraz...

więcej

Stowarzyszenie "Via"

Lubaczowskie Stowarzyszenie na Rzecz Trzeźwości "Via", na stronie którego znajdziesz statut, skład rady programowej i zarządu, a także galerię...

więcej

Pomoc w zakładaniu stowarzyszeń

kategorie:
Inne

Oferta pomocy w zakładaniu...

więcej

Centrum Edukacji Europejskiej - Instytut Biznesu

Instytut Biznesu jest stowarzyszeniem działającym jako wyspecjalizowana placówka edukacyjna w zakresie szeroko rozumianej edukacji europejskiej. Jego misją jest stwarzanie możliwości zdobycia...

więcej

Przekaż 1%

szlachetnapaczka.pl – wejdź na naszą stronę internetową i dowiedz się jak wiele jest do wykonania. Na portalu znajdziesz informacje o przedsięwzięciu, jak możesz pomóc, kim są nasi...

więcej

Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew

Stowarzyszenie Miasto-Ogród Służew założone zostało przez mieszkańców unikalnego osiedla na warszawskim Mokotowie znanym również jako Służew Niski. Ostatnie lata przyniosły jednak...

więcej

Inicjatywa Polska

Nieoficjalna strona fanów Stowarzyszenia Inicjatywa...

więcej

www.uczciweprawo.pl

kategorie:
Prawo i podatki

Czy nie masz dość niekompetencji polskiej policji na drogach, jej arogancji i braku znajomości podstawowych elementów prawa oraz procedur, a do tego nierzadko agresji i braku kultury? Czy równie...

więcej

OSRRwOPD - prawa ojca

Pomagamy ludziom w trudnym momencie życia, gdy czeka ich rozwód. Podpowiadamy jak działać by osiągnąć swoje cele i w jaki sposób nie pozwolić dać się wciągnąć w nieczystą grę byłego...

więcej

Nowo dodane strony

Ruchy katolickie

Strona grupy...

Ruchy katolickie

Strona grupy modlitewnej:...

Ruchy katolickie

Założony przez Giuseppe...

Ruchy katolickie

Strona zawiera materiały...

Ruchy katolickie

Strona dotycząca dzieła...

Ruchy katolickie

Na stronie znajdziesz informacje o duszpasterstwie, nowinki, aforyzmy...

Ruchy katolickie

Strona zawiera...

Ruchy katolickie

Historia, świadectwa,...