uzależnienia

Stowarzyszenie "Grupa Kształt"

Wrocławskie stowarzyszenie, które ma na celu inicjowanie i promowanie działań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz propagowanie młodzieżowego, amatorskiego, niezależnego ruchu...

więcej

Carpe Diem

Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie konstruktywnych i alternatywnych sposobów zachowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz współpracę i wspomaganie placówek zajmujących się terapią...

więcej

Carpe Diem

Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie konstruktywnych i alternatywnych sposobów zachowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz współpracę i wspomaganie placówek zajmujących się terapią...

więcej

Narkomanii i alkoholizmowi - nie!

Od 6 do 8 października 1999 odbyła się w Toruniu zorganizowana przez Urząd Miejski konferencja pt. "Narkotyki i alkohol - problemy i ich rozwiązywanie w międzynarodowym porównaniu Getynga -...

więcej

Fundacja OFPIL

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu z siedzibą w Katowicach prowadzi szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów...

więcej

AKMED Centrum Konsultacyjne NZOZ

AKMED Centrum Konsultacyjne jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, usytuowanym w samym centrum Warszawy, który specjalizuje się w terapii wszelkich uzależnień (alkoholizm, lekomania,...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

kategorie:
AlkoholizmInne

Ośrodek przy Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach prowadzi leczenie alkoholików oparte na psychoterapii grupowej bez użycia środków farmakologicznych; personel,...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek oferuje pomoc dla uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin - leczenie alkoholików oparte na psychoterapii grupowej bez pomocy środków farmaceutycznych; personel, terapia dla...

więcej

Placówki lecznictwa odwykowego województwa śląskiego

Strona zawiera listę adresową placówek prowadzących terapię dla osób uzależnionych (głównie od alkoholu) na terenie województwa...

więcej

I i II Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

I Wojewódzka Konferencja pt. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - nowe wyzwania - nowe możliwości" odbyła się w dniach 27 - 29 kwietnia 1998 r....

więcej

III Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

Konferencja pt. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - szanse i zagrożenia po reformie administracyjnej" odbyła się w dniach 12 - 14 kwietnia 1999 r. w hotelu...

więcej

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem...

więcej

Agencja PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu budowanie merytorycznej i organizacyjnej bazy dla realizacji Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ...

więcej

Grupy AA regionu Katowice

Informator zawierający dane adresowe placówek organizacji Anonimowych Alkoholików na terenie byłego województwa katowickiego, także godziny urzędowania, działalność i cele AA - trwać w...

więcej

Bogusław Włodawiec - psychoterapia i uzależnienia

Strona zawiera działy poświęcone pacjentom placówek odwykowych, problemom współuzależnienia (bierni palacze, przemoc domowa alkoholików), objawom psychopatologicznym u dorosłych dzieci...

więcej

Buzun zdobywa gardła

kategorie:
Alkoholizm

Autor strony niefrasobliwie prezentuje różnorodność tanich win (jabole, bełty); tani wyrób winopodobny, po który chętnie sięga menel, bezrobotny, student oraz dzieci - jego popularność...

więcej

Nauka w służbie iluzji

kategorie:
Alkoholizm

Tekst potępiający subiektywność poglądów i przekonań powodującą ucieczkę od problemów rzeczywistości w pozorne rozwiązania za pomocą alkoholu; problem nieadekwatności wyników badań...

więcej

Coraz młodsze dzieci piją alkohol

kategorie:
Alkoholizm

Strona zawiera raport z sympozjum w Kielcach - przebieg sesji, uczestnicy, statystyki, przemiany w postawach społecznych względem młodych ludzi pijących...

więcej

Młodzież wobec alkoholu

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia stanowisko zajmowane przez Kościół rzymskokatolicki wobec zjawiska nadużywania alkoholu wśród młodzieży - statystyki, zagrożenia, psychologiczne aspekty i przyczyny sięgania po alkohol, terapia i profilaktyka...

więcej

Mocne postanowienie

kategorie:
Alkoholizm

Rozmowa z 25-letnim Krzysztofem, który opowiada o swojej trwającej dotąd 10 dni próbie rezygnacji z picia napojów alkoholowych - trudności, silna wola, reakcje znajomych, doświadczenia innych...

więcej

Nie zagoiły się rany

kategorie:
Alkoholizm

17-letnia Katarzyna opowiada przejmująco swoje doświadczenia - alkoholizm rodziców, własne uzależnienie od kleju i rozpuszczalnika o działaniu narkotycznym, kuracja w ośrodku "Nadzieja" w Bielsku...

więcej

Alkohol To Przekleństwo

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia działanie alkoholu na organizm człowieka, motywy picia, stereotypy (poniekąd słuszne) dotyczące pijących Polaków, zjawiska związane z pijaństwem; ponadto test pozwalający...

więcej

Przesłanie do Młodych

kategorie:
Alkoholizm

Przesłanie dotyczące problemu alkoholizmu skierowane do młodych ludzi - 12 ilustrowanych pytań umożliwiających określenie stopnia swego uzależnienia od alkoholu, podkreślenie powszechności...

więcej

Alkohole - związki organiczne

kategorie:
Alkoholizm

Strona opisuje budowę, sposoby otrzymywania i zastosowania oraz właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi - m.in. etanol, czyli alkohol etylowy nader popularnie...

więcej

Uznałem swoją bezsilność

kategorie:
Alkoholizm

Wypowiedź księdza Stanisława, który opisuje historię swego alkoholizmu, pomoc innych duchownych na drodze do trzeźwości, działalność we wspólnocie Anonimowych...

więcej

Wszystko zostawiłem w ręku Boga

kategorie:
Alkoholizm

Wypowiedź prezesa Klubu Abstynentów "Promień", założyciela i konsultanta punktów rozwiązujących problemy alkoholowe osób uzależnionych i ich rodzin; historia jego uzależnienia od alkoholu...

więcej

Ten, który wyciągnął mnie z rynsztoka

kategorie:
Alkoholizm

Strona zawiera zwierzenia Karola - alkoholika na temat jego uzależnienia (związanego poniekąd z sytuacją rodzinną), problemów z pracą i kobietami, następnie pomocy pewnego duchownego i...

więcej

Polsko, wytrzeźwiej

kategorie:
Alkoholizm

Strona w publicystyczny sposób omawia zjawisko nadużywania napojów alkoholowych i alkoholizmu w Polsce - statystyki, źródła, spożycie na tle innych narodów, społeczne i ekonomiczne skutki...

więcej

Jestem Alkoholikiem - Świadectwo

kategorie:
Alkoholizm

Witryna omawia rozwój ruchów trzeźwościowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat - grupy Anonimowych Alkoholików korzystające z parafialnych salek, Kluby Abstynenta (zorganizowane w...

więcej

IPS - Alkoholizm

kategorie:
Alkoholizm

Instytut Polityki Społecznej definiuje kliniczny kanon destrukcji alkoholowej (samozniszczenie, głód alkoholowy, brak samokontroli, naruszanie norm społecznych); statystyki pijaństwa i izb...

więcej

Alkohol

kategorie:
Alkoholizm

Strona omawia działanie alkoholu pod różnymi postaciami na organizm człowieka, wywoływane zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne, aspekty psychologiczne i...

więcej

Alkohol a zdrowie

kategorie:
Alkoholizm

Strona omawia zaburzenia odporności u dzieci, których matki nadużywały alkoholu podczas ciąży, infekcje, zagrożenia występujące po urodzeniu, zależności pomiędzy układami neurohormonalmym i...

więcej

Wpływ alkoholu na organizm

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia właściwości fizyczne i chemiczne alkoholu, historię jego spożycia od pradawnych czasów, mechanizm działania na organizm ludzki, skutki fizyczne, psychiczne i społeczne...

więcej

Uzależnienie zagraża całej rodzinie

kategorie:
Alkoholizm

Tekst z miesięcznika samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej "Waga i miecz" traktujący o chorobie alkoholowej i jej wpływie na całą rodzinę i najbliższe otoczenie...

więcej

Natura choroby alkoholowej

kategorie:
Alkoholizm

Ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia omawia indywidualne i społeczne podłoże problemów alkoholowych, mechanizmy choroby alkoholowej, warunki trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej,...

więcej

Alkoholizm - jego skutki

kategorie:
Alkoholizm

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną, która rozwija się bardzo podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby, polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może w...

więcej

Alkohol!!!

kategorie:
Alkoholizm

Strona mówiąca o sytuacjach, w których sięga się po alkohol, złudnej ucieczce przed problemami w pijaństwo, skutkach uzależnienia od alkoholu - następstwa fizyczne, psychiczne i społeczne,...

więcej

Alkoholizm - leczenie może przerwać piekło

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia alkoholizm jako "polską chorobę" - ucieczka od problemów rzeczywistości, przemoc domowa i nie tylko, dziedziczność skłonności do nadużywania alkoholu, możliwości uzyskania pomocy...

więcej

Region Lublin AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z...

więcej

Klub Abstynenta Razem

Klub ze Starogardu Gdańskiego przedstawia swoją historię i statut, działające grupy samopomocowe (harmonogram działalności), złote myśli, nieco humoru nie-pijackiego, odnośniki związane z organizacją Anonimowych...

więcej

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików

Fundacja działa w celu uporządkowania stanu prawnego oraz profesjonalnej obsługi Wspólnoty AA (np. wydawanie literatury AA), przekazywania informacji między grupami AA, informowania o programie...

więcej

Grupa AA PATRYK z Warszawy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z...

więcej

dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Strona prezentuje wykształcenie, odbyte staże i doświadczenie zawodowe warszawskiego lekarza specjalizującego się w seksuologii i psychiatrii; stanowiska - adiunkt i kierownik Ośrodka Terapii...

więcej

Polskie Stowarzyszenie Redukcji Szkód Związanych z Uzależnieniami

Stowarzyszenie powstałe, aby rozwijać i realizować wspólną politykę, mającą na celu poprawę zdrowia i dobro społeczne przez redukcję szkód związanych z przyjmowaniem środków...

więcej

Biuro Do Spraw Narkomanii

kategorie:
Narkomania

Strona domowa Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Znajdziesz tu serwis na temat narkomanii w Polsce, artykuły, telefony zaufania, linie pomocowe, grupy anonimowych...

więcej

Poradnie antynikotynowe

Strona zawierająca listę ośrodków na terenie Warszawy zajmujących się poradnictwem antynikotynowym i prowadzących różnego rodzaju terapie antynikotynowe, krótkie omówienie stosowanych...

więcej

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień NADZIEJA

Upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej - cykliczne spotkania “Zdrowa rodzina” (choroby kobiece, nowotwory, AIDS, prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży), to tylko niektóre z działań i...

więcej

Miesięcznik "Problemy Alkoholizmu"

Witryna czasopisma naukowo-społecznego wydawany w Warszawie przez Polską Ligę Trzeźwość. Publikacje podnoszące humanistyczne zagadnienia człowiek - alkohol i inne uzależnienia w szerokim...

więcej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział Warszawski

Informacje o zapobieganiu i leczeniu chorób serca, także o placówkach i lekarzach zajmujących się tą dziedziną. Stowarzyszenie przeprowadzi także kongresy, wykłady, konferencje i kursy...

więcej

MediWeb - w trosce o Twoje zdrowie

MediWeb to zbiór informacji medycznej związanej z różnymi dziedzinami medycyny. Można tutaj znaleźć takie tematy jak: zdrowie rodziny, styl życia, uzależnienia, podróże, seks, uroda,...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka-Rataje

Ośrodek ten specjalizuje się w dziedzinie psychoterapii uzależnień (zespół zależności od alkoholu, hazard patologiczny, współuzależnienie). Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych i...

więcej

Instytut Psychospołeczny

Instytut prowadzi szkolenia oraz treningi psychoedukacyjne, które obejmują taką tematykę jak: uzależnienia, przemoc w szkole czy wychowanie bez przemocy. Ponadto organizuje szkolenia dla biznesu...

więcej

Centrum Konsultacyjne Akmed

Założycielem firmy i kierownikiem Przychodni Centrum AKMED jest specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i certyfikowany superwizor psychoterapii...

więcej

Alkoholizm - Klub Zorza

kategorie:
Alkoholizm

Na stronie przeczytasz co to jest alkoholizm, jak z nim na codzień obcować, znajdziesz test i informacje o terapii, a także odnośniki do innych pokrewnych...

więcej

CENTRUM KLAWITERAPII >ŹRÓDŁO< - Medycyna naturalna w profilaktyce zdrowotnej

kategorie:
Inne

Dr Ferdynand Barbasiewicz - twórca metody i szkoły klawiterapii w profilaktyce zdrowotnej, leczy zaburzenia psychologiczne, nerwicowe, bóle, psychosomatyczne, porażenia, neuropatie, infekcje bakteryjne i...

więcej

Psycholog Bartłomiej Szmajdziński - pomoc i porady

Na stronie psychologa Bartłomieja Szmajdzińskiego znajdziesz informacje o autorze oraz ofertę jego...

więcej

Dromader - Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "Dromader" - Detox, terapia alkoholizmu, narkomanii, anoreksji i innych uzależnień. Leczenie w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Szczegóły - na...

więcej

AKMED NZOZ - specjalistyczna przychodnia

Anonimowa i dyskretna diagnostyka oraz terapia alkoholizmu i innych uzależnień, zaburzeń pamięci (m.in. choroby Alzheimera), nerwic, depresji, zaburzeń...

więcej

Śląska Fundacja ETOH Błękitny Krzyż

Fundacja zajmuje się leczeniem uzależnień nie tylko poprzez prowadzenie terapii zajęciowych, ale również metodami poza terapeutycznymi, np. poprzez kursy komputerowe, umożliwiające...

więcej

Hazard - Uzależnienie

Portal informacyjny dla osób uzależnionych od hazardu oraz ich rodzin. Na stronie duży zbiór infomacji i publikacji, a także informacje o ośrodkach...

więcej

Ośrodek Psychoterapii i Treningu Osobistego MENTIS, Warszawa

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, grupową, par i rodzin oraz warsztaty rozwoju osobistego....

więcej

detoks, terapia uzależnień, detoksykacja i leczenie alkoholi

Skuteczne leczenie narkomanii,alkoholizmu i innych uzależnień za przystępną cenę....

więcej

Ośrodek terapii chorób cywilizacyjnych Spokój Beskidu

Spokój Beskidu to inne podejście do problemu uzależnienia, w którym najważniejszy jest uzależniony i jego komfort, zarówno psychiczny, jak również fizyczny. Oferujemy przede wszystkim...

więcej

Strefa Trzeźwości - odwyk alkoholowy Kraków

Nie potrafisz poradzić sobie z piciem lub innymi nałogami? Jeśli tak, a chcesz otrzymać profesjonalne i skuteczne wsparcie, to już dziś skontaktuj się z nami. Nasza klinika leczenia...

więcej

Centrum Rozwoju i Profilaktyki NaPojutrze

Profilaktyka, rozwój, diagnoza - to nasze główne kierunki działania. Organizujemy zajęcia, warsztaty, szkolenia dla młodzieży i nauczycieli. Mamy innowacyjne pomysły na nowoczesną i...

więcej

Psycholog 24h. Psycholog Warszawa

Psycholog 24h Punkt Interwencji Kryzysowej Gabinet Psychoterapii. Pierwszy i jedyny w Polsce Psycholog 24h w ramach Krajowego Informatora www.ostredyzury.pl. Pomoc w zakresie: depresje, kryzysy...

więcej

leczenie uzależnień - klinikauzalezniennaleczow.pl

W Klinice Uzależnień Nałęczów będziecie mieli Państwo niepowtarzalną możliwość zmienić swoje życie - po prostu poradzić sobie z różnego rodzaju problemami. Uzależnienie od substancji...

więcej

Psychologia Katowice

Oferta gabinetu psychologicznego obejmuje specjalistyczne konsultacje i terapie indywidualne oraz grupowe. Pomagamy osobom w każdym wieku. Sukcesy odnosimy w pracy z dziećmi i trudną młodzieżą....

więcej

Terapia Małżeństw i Terapia Par w Gdańsk - Psycholog

Terapia małżeństw i par - gabinet psychologiczny. Psycholog w Gdańsku. Profesjonalna pomoc w trudnych i kryzysowych sytuacjach. Problemy w związkach oraz w rodzinie. Psycholog rodzinny....

więcej

Ośrodek Nadzieja - terapia alkoholowa i narkotykowa

Nasz Prywatny Ośrodek Leczenia i Terapii Uzależnień Nadzieja jest miejscem, w jakim to specjalizujemy się w problemach dotyczących wielu uzależnień. Nasz ośrodek to również miejscem, w...

więcej

Nowo dodane strony

Organizacje młodzieżowe

Nieoficjalna strona...

Organizacje młodzieżowe

Celem stowarzyszenia...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona stowarzyszenia...

Inicjatywy społ.-polityczne

Strona zawiera informacje o...

Organizacje młodzieżowe

Utworzone w Sosnowcu...

Organizacje młodzieżowe

Młodzieżowa organizacja...

Organizacje młodzieżowe

Wrocławskie stowarzyszenie,...

Organizacje młodzieżowe

Elbląski Sejmik jest...

Organizacje młodzieżowe

Warszawska placówka...

Organizacje młodzieżowe

Strona przedstawia skład...