zdrowie.

Tada Warszawa Społeczny Komitet ds. AIDS

kategorie:
AIDS

Stowarzyszenie realizuje program prewencji HIV/AIDS i innych chorób przenoszonych drogą płciową pośród osób prostytuujących się. Znajdziemy tu oficjalny tekst projektu TADA Warszawa,...

więcej

Apteka "Pod Białym Orłem"

kategorie:
Apteki

Apteka leków gotowych i robionych, prowadzi także import docelowy. Jest tu także wykaz leków z podanymi cenami. Placówka ma również bogatą historię. Honoruje karty...

więcej

Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona

W witrynie znajdziemy informacje o chorobie Parkinsona i działalności stowarzyszenia na rzecz osób z tą chorobą . Serwis ma charakter edukacyjny, przeznaczony dla lekarzy, pacjentów i ich...

więcej

Zespół Marfana

kategorie:
Inne choroby

Strona dotyczy genetycznie uwarunkowanej choroby, jaką jest Zespołu Marfana. Dowiadujemy się tu: na czym polega ta choroba, jakie są jej objawy, w jaki sposób można pomóc chorym i o stowarzyszeniu osób chorych na tę...

więcej

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Katowicach

Głównym celem stowarzyszenia jest profilaktyka i zwalczanie chorób serca oraz otoczenie opieką istniejące i rozwijające się ośrodki kardiochirurgiczne. Towarzystwo przeprowadza także...

więcej

Akademia Medyczna w Warszawie

kategorie:
AM w Warszawie

Znajdujemy tu serwis informacyjny ukazujący nam całą strukturę Akademii Medycznej w Warszawie. Dowiadujemy się min. o: władzach AM, administracji, jednostkach AM, edukacji, badaniach naukowych,...

więcej

Fundacja im. Brata Alberta w Krakowie

Celem fundacji jest niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym umysłowo. Realizuje go przez organizowanie i prowadzenie: domów stałego pobytu, zwanych Schroniskami dla Niepełnosprawnych,...

więcej

Pomoc Maltańska w Krakowie

Podstawową formą działalności Służby Medycznej Pomocy Maltańskiej jest medyczne zabezpieczenie pielgrzymek i uroczystości religijnych, zawodów sportowych, koncertów, kongresów jak...

więcej

Telefony zaufania FPMIINR

kategorie:
Inne

Telefony zaufania i tematyczne np.: psychologiczny, prawny, informatyczny, o rehabilitacji usprawniającej, o problemach rehabilitacji zawodowej i społecznej, rozmowy na każdy...

więcej

Internet dla Niepełnosprawnych

Pierwszy serwer dedykowany w całości osobom niepełnosprawnym, uruchomiony w ramach społecznej inicjatywy "Internet dla Niepełnosprawnych", zarządzany zdalnie przez podopiecznych Fundacji Pomocy...

więcej

Kłobuckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest zorganizowanie osób niepełnosprawnych dla stworzenia większych możliwości poprawienia ich stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, likwidacji barier, które przed nimi...

więcej

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych

Wrocławski Sejmik Osób Niepełnosprawnych skupia organizacje pozarządowe działające na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Jego celem jest integrowanie lokalnych środowisk osób...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Osobom Kalekim - Niepełnosprawnym “Spełnić Marzenia”

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi niepełnosprawnych oraz aktywnego i godnego...

więcej

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych

Celem stowarzyszenia jest integracja osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, znoszenie barier architektonicznych, psychicznych, społecznych, organizowanie grup wsparcia, rehabilitacja osób...

więcej

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i...

więcej

System HANDYNET programu HELIOS wykonany przez Komisję Wspólnot Europejskich

Celem systemu jest stymulowanie wymiany informacji i współpracy między instytucjami, grupami zawodowymi i stowarzyszeniami zaangażowanymi w procesie integracji blisko trzydziestu milionów osób...

więcej

Europejskie Centrum Pomocy dla Osób Specjalnej Troski

ESCPD - Europejskie Centrum Pomocy dla Osób Specjalnej Troski IBM-a, zostało utworzone aby pokazać liderom pomocy, dyrektorom agencji, politykom, urzędnikom, nauczycielom, osobom publicznym jak...

więcej

VLICHT Flamandzki Ośrodek Informacji i Łączności na temat Niesprawności oraz Technologii

W związku z zachętą ze strony Wspólnoty Flamandzkiej, powołano nową organizację niedochodową, VLICHT. Celem jej jest urzeczywistnienie w najbliższej przyszłości znacznej poprawy...

więcej

Słuch i Hałas

Dość obszerny serwis informacyjny o słuchu i hałasie. Wiele jest tu materiałów służących profilaktyce utraty słuchu. Przedstawiony jest wykaz aparatów słuchowych i urządzeń dla osób z...

więcej

Strona Kontaktowa dla Niesłyszących w Kraju i na Świecie

Strona przeznaczona jest dla osób mających problemy ze słuchem. Jej głównym celem jest ułatwienie kontaktów między nimi, przy pomocy poczty e-mail, telefonu komórkowego, wysłania SMS,...

więcej

Porady Marii Hajdul

Na stronie znajdują się porady Pani Marii Hajdul, która jest doświadczonym logopedą, dla rodziców dzieci z wadą słuchu, pomocne w zrozumieniu i lepszej rehabilitacji dziecka. Poruszone są...

więcej

Komputerowe Centrum dla Studentów Niewidomych i Niedowidzących

Centrum świadczy szeroką pomoc dla studentów niewidomych i niedowidzących studiujących na Uniwersytecie Warszawskim. Polega ona głównie na nagrywaniu książek w wersji dźwiękowej i umożliwienie dostępu do sprzętu...

więcej

Nieregularnik X/97

kategorie:
Pomoc społeczna

Na stronie znajdziemy wykaz domów pomocy społecznej, ośrodków pomocy społecznej, noclegowni i schronisk, dla bezdomnych, osób starych i niepełnosprawnych, w Warszawie i województwie...

więcej

PP "Uzdrowisko Lądek - Długopole", Oddział w Długopolu Zdroju

W słonecznej dolinie Nysy Kłodzkiej u stóp Gór Bystrzyckich położone jest Uzdrowisko Długopole Zdrój. Miejscowość posiada łagodny, podgórski, średniobodźcowy klimat. Placówka jest...

więcej

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "NADZIEJA"

Celem stowarzyszenia jest otoczenie wszystkich niepełnosprawnych bez względu na rodzaj niepełnosprawności efektywną pomocą i opieką. Ochranianie ich interesów w zakładach pracy, szkołach i...

więcej

Alkon

Przedsiębiorstwo Alkon produkuje i handluje sprzętem rehabilitacyjnym dla dzieci i dorosłych oraz wyposażeniem gabinetów i "sal doświadczania świata". Oferuje również pomoc w zakresie...

więcej

Lubelski Związek Inwalidów Narządu Ruchu

Celem Związku jest obrona interesów inwalidów narządu ruchu, ich wszechstronna rehabilitacja oraz zwiększenie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, gospodarczym i...

więcej

Ośrodek "POZNANIANKA" Spółka z o.o.

Ośrodek "POZNANIANKA" jest położony 100 m. od piaszczystej plaży. W ośrodku leczone są choroby układu oddechowego, układu krążenia, schorzenia narządu ruchu i reumatyczne, choroby układu...

więcej

Stowarzyszenie Braterstwo Serc

Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Życia Psychicznego "Braterstwo Serc" powstało w trosce o uznanie praw ludzi objętych leczeniem psychiatrycznym do życia w warunkach uznanych za godne każdego...

więcej

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Gdańsku

Towarzystwo zrzesza osoby chorujące na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Poznamy tu broszury i publikacje na temat choroby, strukturę organizacyjną stowarzyszenia, adresy i telefony grup kontaktowych, terminy spotkań...

więcej

Instytut Systemów Sterowania (ISS)

Instytut prowadzi prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie systemów mikrokomputerowych, informatycznych systemów zarządzania oraz komputerowych systemów wspomagania prac inżynierskich;...

więcej

Kujawsko-Pomorska Regionalna Kasa Chorych

Serwis Kujawsko-Pomorskiej Kasy Chorych. Wykaz świadczeniodawców którzy zawarli umowę z...

więcej

Lubuska Kasa Chorych

kategorie:
Kasy chorych

Na stronie znajdziemy wiele ważnych informacji: o Kasie Chorych, dla ubezpieczonych, gdzie się leczyć, dla lekarzy, dla samorządów, kalendarium i poznamy ciekawe linki....

więcej

Polskie Towarzystwo Badań Układu Nerwowego

Głównym celem Towarzystwa jest propagowanie i prowadzenie badań nad układem nerwowym. Stowarzyszenie podejmuje następujące działania: organizuje zjazdy, sympozja, konferencje i kongresy...

więcej

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy

Związek zrzesza lekarzy i lekarzy stomatologów zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Celem jego jest obrona praw, godności i interesów lekarzy oraz przywrócenia zawodowi lekarza statusu...

więcej

Polski Czerwony Krzyż

Strona domowa polskiej organizacji należącej do Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca; historia działalności na świecie i w Polsce, struktura, aktualności,...

więcej

Sanatorium Uzdrowiskowe "Pod Tężniami", Spółdzielnia Usług Leczniczych i Rehabilitacyjnych

Ciechocinek, od ponad 170 lat znany jest jako unikalne w skali światowej uzdrowisko. Chlorkowo-sodowo-jodkowo-bromkowe źródła solanki mają zastosowanie w procesach leczniczych. Największą...

więcej

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Toruniu

kategorie:
Narkomania

Główne działania podejmowane przez stowarzyszenie to: profilaktyka uzależnień, porady, ruch samopomocowy rodzin, ruch samopomocowy absolwentów ośrodków dla osób uzależnionych, programy społeczno- środowiskowe, szkolenia,...

więcej

Klinika Foniatrii i Audiologii

Witryna zawiera informacje o historii i strukturze Kliniki (oddział, poradnia przykliniczna oraz pracownia badań elektrofizjologicznych narządu słuchu i głosu), tematyce badań narządów...

więcej

Wielkopolska Kasa Chorych

kategorie:
Kasy chorych

Na stronie przeczytamy o przepisach prawnych, o najważniejszych pytaniach, informacje o samej Kasie Chorych, o świadczeniobiorcach oraz o kontraktach. Poznamy rzecznika prasowego, oddziały i ważne...

więcej

Nowo dodane strony

Medycyna i zdrowie

Smart Life Clinic Makeitisi...

Medycyna i zdrowie

Choroby Weneryczne to choroby...

AIDS

Angielskojęzyczna strona...

Projekty internetowe

Projekt zainicjowany przez:...

Organizacje światowe

Strona organizacji będącej...

Organizacje światowe

Strona organizacji będącej...

Organizacje charytatywne

Strona Polskiej Fundacji...

Serwisy informacyjne

Baza zawierająca odnośniki...

Serwisy informacyjne

Forum zawiera naukowe...

Programy, akcje, kampanie

Sami Sobie jest...