głusi

Słyszę - Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce

Program Opieki opracowany w ramach zadań polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia koordynowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wdrażany w ramach kontraktu wytypowanych ośrodków z...

więcej

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i...

więcej

Geers - Akustyka Słuchu

Strona filii, która jest przedstawicielem niemieckiej firmy Geers zajmującej się badaniami słuchu i sprzedażą aparatów słuchowych. Możesz tu zapoznać się z ofertą, nowościami,...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabo słyszących Nr 1 w Lublińcu przedstawia swoją dyrekcję, uczniów, kadrę nauczycielską, szkoły - podstawowa, zawodowa,...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Poznański Ośrodek im. Józefa Sikorskiego prezentuje swoją historię, strukturę, osobę patrona, prowadzone kształcenia - szkoła zawodowa (zawody - kucharz, krawiec, komputerowy składacz...

więcej

Metody porozumiewania się osób głuchoniewidomych

Metody porozumiewania się z osobami głuchoniewidomymi dzieli się na uniwersalne i specjalne. Czytając to wydaje nam się, iż niemożliwą jest rzeczą by osoby takie mogły się komunikować, a...

więcej

Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi

Witryna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi prezentuje historię i dyrekcję Ośrodka, aktualności - kółka zainteresowań, informacje dla rodziców,...

więcej

Spółdzielnia Inwalidów "NOWE ŻYCIE" Zakład Pracy Chronionej

Zakład obecnie zatrudnia 250 osób i reprezentuje branże teletechniczną i kartoniarską. Firma jest dostawcą sznurów telefonicznych dla polskich fabryk telefonów, wysyła je również do...

więcej

Fonmed s.c.

Strona producenta aparatów słuchowych. Zawiera informacje na temat wad słuchu, punktów protetycznych poza Krakowem oraz dostępnych rodzajów...

więcej

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

IFPS prezentuje swoją historię, władze i strukturę, a także działalność - m.in. prowadzenie badań naukowych oraz prac usługowo-badawczych i przygotowywanie ekspertyz w zakresie: morfologii...

więcej

Bazylika Św. Mikołaja w Bochni

Na stronie znajduje się przewodnik po parafii (historia, proboszczowie, ołtarze, święci, malarstwo, organy, kruchty), informacje o organizowanych pielgrzymkach, działających przy kościele...

więcej

Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku Białej

W ramach placówki działa szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Odwiedzając stronę można zapoznać się z gronem pedagogicznym, wychowankami, a także...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Słabosłyszących

Ośrodek to klasa przedszkolna - "zerówka" i szkoła podstawowa, w której realizowany jest program szkoły publicznej, dostosowany do możliwości dzieci słabosłyszących. Na stronie znajdują...

więcej

Szkoły i Ośrodki Szkolno-Wychowawcze dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Na stronie znajduje się alfabetyczny wykaz miast, w których znajdują się szkoły i ośrodki dla...

więcej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Słabosłyszących i Niesłyszących

Ośrodek nr 1 w Lublińcu prowadzi szkołę zawodową oraz szkołę podstawową dla dzieci z wadami słuchu. Na stronie informacje o działalności Ośrodka, profilach kształcenia i...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu

Ośrodek prowadzi 5-letnie technikum o profilu gastronomicznym oraz 3-letnią zasadniczą szkołę zawodową kształcącą kucharzy, krawców, stolarzy meblowych i...

więcej

Audio Service

Firma zajmuje się produkcją aparatów słuchowych oraz wkładek indywidualnych. Na stronie zamieszczono charakterystykę działalności, dane kontaktowe oraz odnośniki do stron niemieckich pokrewnych...

więcej

Aston - Najnowsze Rozwiązania w Audioprotetyce

Firma oferuje swoim klientom szeroki wybór aparatów słuchowych światowych firm. Stosuje komputerowy dobór sprzętu oraz wykonuje badania słuchu. Witryna zawiera ofertę, info o nowościach oraz...

więcej

www.glusi.pl

Strona obraca się wokół tematyki osób z uszkodzonym słuchem. Znajdziesz tu ciekawe publikacje tematyczne, dużo informacji o języku migowym i kursach języka migowego. Są znaki alfabetu...

więcej

Migamy muzykę

Celem projektu "Migamy muzykę" jest przygotowanie w interpretacji migowej teledysków znanych...

więcej

Dzwięki ciszy

Fundacja Dźwięki Ciszy pomaga osobom niesłyszącym w pokonywaniu barier w codziennym...

więcej

Nowo dodane strony

Medycyna i zdrowie

Jako jedna z największych...

Komputery i internet

Affmarketing to portal...

Medycyna i zdrowie

Na naszej stronie znajdziecie...

Medycyna i zdrowie

Czy termin soczewki...

Medycyna i zdrowie

Internetowa Platforma...

Programy, akcje, kampanie

Strona Fundacji Polskich...

Programy, akcje, kampanie

Polskie Stowarzyszenie na...

Programy, akcje, kampanie

Akcja ma wzbudzić dyskusję...

Stwardnienie rozsiane

Witryna relacjonująca...