niesłyszący

Słyszę - Program Opieki nad Osobami z Uszkodzeniami Słuchu w Polsce

Program Opieki opracowany w ramach zadań polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia koordynowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, wdrażany w ramach kontraktu wytypowanych ośrodków z...

więcej

Polski Związek Głuchych

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie osób niesłyszących i innych osób z wadą słuchu dla zapewnienia im pomocy we wszystkich sprawach życiowych. Pomoc ta obejmuje diagnozę i...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabo słyszących Nr 1 w Lublińcu przedstawia swoją dyrekcję, uczniów, kadrę nauczycielską, szkoły - podstawowa, zawodowa,...

więcej

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu

Poznański Ośrodek im. Józefa Sikorskiego prezentuje swoją historię, strukturę, osobę patrona, prowadzone kształcenia - szkoła zawodowa (zawody - kucharz, krawiec, komputerowy składacz...

więcej

Strona Kontaktowa dla Niesłyszących w Kraju i na Świecie

Strona przeznaczona jest dla osób mających problemy ze słuchem. Jej głównym celem jest ułatwienie kontaktów między nimi, przy pomocy poczty e-mail, telefonu komórkowego, wysłania SMS,...

więcej

Metody porozumiewania się osób głuchoniewidomych

Metody porozumiewania się z osobami głuchoniewidomymi dzieli się na uniwersalne i specjalne. Czytając to wydaje nam się, iż niemożliwą jest rzeczą by osoby takie mogły się komunikować, a...

więcej

Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi

Witryna Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi prezentuje historię i dyrekcję Ośrodka, aktualności - kółka zainteresowań, informacje dla rodziców,...

więcej

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Katowicach

kategorie:
Katowice

Strona Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Katowicach. Informacje o aktualnych...

więcej

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

IFPS prezentuje swoją historię, władze i strukturę, a także działalność - m.in. prowadzenie badań naukowych oraz prac usługowo-badawczych i przygotowywanie ekspertyz w zakresie: morfologii...

więcej

Zespół Szkół dla Dzieci Niesłyszących w Bielsku Białej

W ramach placówki działa szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Odwiedzając stronę można zapoznać się z gronem pedagogicznym, wychowankami, a także...

więcej

www.glusi.pl

Strona obraca się wokół tematyki osób z uszkodzonym słuchem. Znajdziesz tu ciekawe publikacje tematyczne, dużo informacji o języku migowym i kursach języka migowego. Są znaki alfabetu...

więcej

Migamy muzykę

Celem projektu "Migamy muzykę" jest przygotowanie w interpretacji migowej teledysków znanych...

więcej

Dzwięki ciszy

Fundacja Dźwięki Ciszy pomaga osobom niesłyszącym w pokonywaniu barier w codziennym...

więcej

www.instytut-gluchoniemych.waw.pl Aparaty słuchowe

INSTYTUT GŁUCHONIEMYCH im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie to nowoczesny ośrodek z wieloletnia tradycją, w ramach którego staramy się tworzyć razem świat bez barier dla każdego dziecka....

więcej

Nowo dodane strony

Medycyna i zdrowie

Jako jedna z największych...

Komputery i internet

Affmarketing to portal...

Medycyna i zdrowie

Na naszej stronie znajdziecie...

Medycyna i zdrowie

Czy termin soczewki...

Medycyna i zdrowie

Internetowa Platforma...

Programy, akcje, kampanie

Strona Fundacji Polskich...

Programy, akcje, kampanie

Polskie Stowarzyszenie na...

Programy, akcje, kampanie

Akcja ma wzbudzić dyskusję...

Stwardnienie rozsiane

Witryna relacjonująca...