alkoholizm

Carpe Diem

Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie konstruktywnych i alternatywnych sposobów zachowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz współpracę i wspomaganie placówek zajmujących się terapią...

więcej

Carpe Diem

Stowarzyszenie mające na celu rozwijanie konstruktywnych i alternatywnych sposobów zachowania osób uzależnionych i ich rodzin oraz współpracę i wspomaganie placówek zajmujących się terapią...

więcej

Narkomanii i alkoholizmowi - nie!

Od 6 do 8 października 1999 odbyła się w Toruniu zorganizowana przez Urząd Miejski konferencja pt. "Narkotyki i alkohol - problemy i ich rozwiązywanie w międzynarodowym porównaniu Getynga -...

więcej

Fundacja OFPIL

Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Leczenia Uzależnienia od Alkoholu z siedzibą w Katowicach prowadzi szkolenia dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów...

więcej

AKMED Centrum Konsultacyjne NZOZ

AKMED Centrum Konsultacyjne jest Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej, usytuowanym w samym centrum Warszawy, który specjalizuje się w terapii wszelkich uzależnień (alkoholizm, lekomania,...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu

kategorie:
AlkoholizmInne

Ośrodek przy Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach prowadzi leczenie alkoholików oparte na psychoterapii grupowej bez użycia środków farmakologicznych; personel,...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

Ośrodek oferuje pomoc dla uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin - leczenie alkoholików oparte na psychoterapii grupowej bez pomocy środków farmaceutycznych; personel, terapia dla...

więcej

Placówki lecznictwa odwykowego województwa śląskiego

Strona zawiera listę adresową placówek prowadzących terapię dla osób uzależnionych (głównie od alkoholu) na terenie województwa...

więcej

I i II Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

I Wojewódzka Konferencja pt. "Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - nowe wyzwania - nowe możliwości" odbyła się w dniach 27 - 29 kwietnia 1998 r....

więcej

III Wojewódzka Konferencja nt. Alkoholizmu

Konferencja pt. "Rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych - szanse i zagrożenia po reformie administracyjnej" odbyła się w dniach 12 - 14 kwietnia 1999 r. w hotelu...

więcej

Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy są ogólnoświatową wspólnotą alkoholików, którzy pomagają sobie wzajemnie zachować trzeźwość i którzy oferują bezpłatne dzielenie się swoim doświadczeniem...

więcej

Agencja PARPA

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ma na celu budowanie merytorycznej i organizacyjnej bazy dla realizacji Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz ...

więcej

Grupy AA regionu Katowice

Informator zawierający dane adresowe placówek organizacji Anonimowych Alkoholików na terenie byłego województwa katowickiego, także godziny urzędowania, działalność i cele AA - trwać w...

więcej

Bogusław Włodawiec - psychoterapia i uzależnienia

Strona zawiera działy poświęcone pacjentom placówek odwykowych, problemom współuzależnienia (bierni palacze, przemoc domowa alkoholików), objawom psychopatologicznym u dorosłych dzieci...

więcej

Buzun zdobywa gardła

kategorie:
Alkoholizm

Autor strony niefrasobliwie prezentuje różnorodność tanich win (jabole, bełty); tani wyrób winopodobny, po który chętnie sięga menel, bezrobotny, student oraz dzieci - jego popularność...

więcej

Nauka w służbie iluzji

kategorie:
Alkoholizm

Tekst potępiający subiektywność poglądów i przekonań powodującą ucieczkę od problemów rzeczywistości w pozorne rozwiązania za pomocą alkoholu; problem nieadekwatności wyników badań...

więcej

Coraz młodsze dzieci piją alkohol

kategorie:
Alkoholizm

Strona zawiera raport z sympozjum w Kielcach - przebieg sesji, uczestnicy, statystyki, przemiany w postawach społecznych względem młodych ludzi pijących...

więcej

Młodzież wobec alkoholu

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia stanowisko zajmowane przez Kościół rzymskokatolicki wobec zjawiska nadużywania alkoholu wśród młodzieży - statystyki, zagrożenia, psychologiczne aspekty i przyczyny sięgania po alkohol, terapia i profilaktyka...

więcej

Mocne postanowienie

kategorie:
Alkoholizm

Rozmowa z 25-letnim Krzysztofem, który opowiada o swojej trwającej dotąd 10 dni próbie rezygnacji z picia napojów alkoholowych - trudności, silna wola, reakcje znajomych, doświadczenia innych...

więcej

Nie zagoiły się rany

kategorie:
Alkoholizm

17-letnia Katarzyna opowiada przejmująco swoje doświadczenia - alkoholizm rodziców, własne uzależnienie od kleju i rozpuszczalnika o działaniu narkotycznym, kuracja w ośrodku "Nadzieja" w Bielsku...

więcej

Alkohol To Przekleństwo

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia działanie alkoholu na organizm człowieka, motywy picia, stereotypy (poniekąd słuszne) dotyczące pijących Polaków, zjawiska związane z pijaństwem; ponadto test pozwalający...

więcej

Przesłanie do Młodych

kategorie:
Alkoholizm

Przesłanie dotyczące problemu alkoholizmu skierowane do młodych ludzi - 12 ilustrowanych pytań umożliwiających określenie stopnia swego uzależnienia od alkoholu, podkreślenie powszechności...

więcej

Alkohole - związki organiczne

kategorie:
Alkoholizm

Strona opisuje budowę, sposoby otrzymywania i zastosowania oraz właściwości fizyczne i chemiczne alkoholi - m.in. etanol, czyli alkohol etylowy nader popularnie...

więcej

Uznałem swoją bezsilność

kategorie:
Alkoholizm

Wypowiedź księdza Stanisława, który opisuje historię swego alkoholizmu, pomoc innych duchownych na drodze do trzeźwości, działalność we wspólnocie Anonimowych...

więcej

Wszystko zostawiłem w ręku Boga

kategorie:
Alkoholizm

Wypowiedź prezesa Klubu Abstynentów "Promień", założyciela i konsultanta punktów rozwiązujących problemy alkoholowe osób uzależnionych i ich rodzin; historia jego uzależnienia od alkoholu...

więcej

Ten, który wyciągnął mnie z rynsztoka

kategorie:
Alkoholizm

Strona zawiera zwierzenia Karola - alkoholika na temat jego uzależnienia (związanego poniekąd z sytuacją rodzinną), problemów z pracą i kobietami, następnie pomocy pewnego duchownego i...

więcej

Polsko, wytrzeźwiej

kategorie:
Alkoholizm

Strona w publicystyczny sposób omawia zjawisko nadużywania napojów alkoholowych i alkoholizmu w Polsce - statystyki, źródła, spożycie na tle innych narodów, społeczne i ekonomiczne skutki...

więcej

Jestem Alkoholikiem - Świadectwo

kategorie:
Alkoholizm

Witryna omawia rozwój ruchów trzeźwościowych w Polsce na przestrzeni ostatnich lat - grupy Anonimowych Alkoholików korzystające z parafialnych salek, Kluby Abstynenta (zorganizowane w...

więcej

IPS - Alkoholizm

kategorie:
Alkoholizm

Instytut Polityki Społecznej definiuje kliniczny kanon destrukcji alkoholowej (samozniszczenie, głód alkoholowy, brak samokontroli, naruszanie norm społecznych); statystyki pijaństwa i izb...

więcej

Alkohol

kategorie:
Alkoholizm

Strona omawia działanie alkoholu pod różnymi postaciami na organizm człowieka, wywoływane zaburzenia psychiczne i choroby fizyczne, aspekty psychologiczne i...

więcej

Alkohol a zdrowie

kategorie:
Alkoholizm

Strona omawia zaburzenia odporności u dzieci, których matki nadużywały alkoholu podczas ciąży, infekcje, zagrożenia występujące po urodzeniu, zależności pomiędzy układami neurohormonalmym i...

więcej

Wpływ alkoholu na organizm

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia właściwości fizyczne i chemiczne alkoholu, historię jego spożycia od pradawnych czasów, mechanizm działania na organizm ludzki, skutki fizyczne, psychiczne i społeczne...

więcej

Uzależnienia od środków psychoaktywnych

kategorie:
Alkoholizm

Witryna poświęcona uzależnieniom zawiera definicję nałogu i przedstawia działanie na organizm alkoholu, nikotyny i narkotyków, a także innych substancji; co powoduje wejście w nałóg,...

więcej

Uzależnienie zagraża całej rodzinie

kategorie:
Alkoholizm

Tekst z miesięcznika samorządu i Towarzystwa Miłośników Ziemi Strzyżowskiej "Waga i miecz" traktujący o chorobie alkoholowej i jej wpływie na całą rodzinę i najbliższe otoczenie...

więcej

Natura choroby alkoholowej

kategorie:
Alkoholizm

Ks. dr Marek Dziewiecki z Radomia omawia indywidualne i społeczne podłoże problemów alkoholowych, mechanizmy choroby alkoholowej, warunki trwałej trzeźwości w sytuacji choroby alkoholowej,...

więcej

Alkoholizm - jego skutki

kategorie:
Alkoholizm

Alkoholizm jest chorobą przewlekłą, nieuleczalną, która rozwija się bardzo podstępnie, bez świadomości zainteresowanej osoby, polega na niekontrolowanym piciu napojów alkoholowych i może w...

więcej

Alkohol!!!

kategorie:
Alkoholizm

Strona mówiąca o sytuacjach, w których sięga się po alkohol, złudnej ucieczce przed problemami w pijaństwo, skutkach uzależnienia od alkoholu - następstwa fizyczne, psychiczne i społeczne,...

więcej

Alkoholizm - leczenie może przerwać piekło

kategorie:
Alkoholizm

Strona przedstawia alkoholizm jako "polską chorobę" - ucieczka od problemów rzeczywistości, przemoc domowa i nie tylko, dziedziczność skłonności do nadużywania alkoholu, możliwości uzyskania pomocy...

więcej

Region Lublin AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z...

więcej

Klub Abstynenta Razem

Klub ze Starogardu Gdańskiego przedstawia swoją historię i statut, działające grupy samopomocowe (harmonogram działalności), złote myśli, nieco humoru nie-pijackiego, odnośniki związane z organizacją Anonimowych...

więcej

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików

Fundacja działa w celu uporządkowania stanu prawnego oraz profesjonalnej obsługi Wspólnoty AA (np. wydawanie literatury AA), przekazywania informacji między grupami AA, informowania o programie...

więcej

Grupa AA PATRYK z Warszawy

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z...

więcej

dr n. med. Bohdan Tadeusz Woronowicz

Strona prezentuje wykształcenie, odbyte staże i doświadczenie zawodowe warszawskiego lekarza specjalizującego się w seksuologii i psychiatrii; stanowiska - adiunkt i kierownik Ośrodka Terapii...

więcej

Polskie Stowarzyszenie Redukcji Szkód Związanych z Uzależnieniami

Stowarzyszenie powstałe, aby rozwijać i realizować wspólną politykę, mającą na celu poprawę zdrowia i dobro społeczne przez redukcję szkód związanych z przyjmowaniem środków...

więcej

Miesięcznik "Problemy Alkoholizmu"

Witryna czasopisma naukowo-społecznego wydawany w Warszawie przez Polską Ligę Trzeźwość. Publikacje podnoszące humanistyczne zagadnienia człowiek - alkohol i inne uzależnienia w szerokim...

więcej

Przemoc w rodzinach alkoholowych

kategorie:
Alkoholizm

Na stronie znajdziesz naukowe opisanie problemu z uwzględnieniem...

więcej

ALKAMED

Alkamed zajmuje się leczeniem uzależnień od alkoholu i narkotyków, odtruwaniem, psychoterapią, a także zapewnia opiekę lekarsko-pielęgniarską. Na stronie zamieszczono informacje o firmie i jej ofercie oraz cennik...

więcej

Ośrodek Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Śródka-Rataje

Ośrodek ten specjalizuje się w dziedzinie psychoterapii uzależnień (zespół zależności od alkoholu, hazard patologiczny, współuzależnienie). Prowadzi psychoterapię osób uzależnionych i...

więcej

Centrum Konsultacyjne Akmed

Założycielem firmy i kierownikiem Przychodni Centrum AKMED jest specjalista psychiatra i seksuolog, certyfikowany specjalista terapii uzależnień i certyfikowany superwizor psychoterapii...

więcej

Alkoholizm - Klub Zorza

kategorie:
Alkoholizm

Na stronie przeczytasz co to jest alkoholizm, jak z nim na codzień obcować, znajdziesz test i informacje o terapii, a także odnośniki do innych pokrewnych...

więcej

Gotowe prace i referaty

kategorie:
Prace dyplomowe

Oferta sprzedaży prac i referatów z pedagogiki, psychologii, socjologii oraz...

więcej

Alkohole - wszystko na ich temat

Alkohol - czym jest, jak powstaje, jak działa na organizm? Czym jest kac i jak go uniknąć? Zbiór informacji na temat alkoholu w różnych postaciach, piwo, wino i inne, przepisy na domowe...

więcej

Transfer Factor - Urszula Sobota

Transfer Factor to nowy, suplement pomagający utrzymać i przywrócić zdrowie. Na stronie informacje o suplemencie, historia odkrycia, a także wyniki...

więcej

DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików

kategorie:
Alkoholizm

Na stronie znajdziesz zasady DDA, materiały pomocne w znalezieniu takich grup i...

więcej

Tanie Winka

Serwis poświęcony tanim winom i jego odpowiednikom, czyli pryta, siara, jabol, alpaga, bełt - zaprasza Mistrz...

więcej

LOGOS Towarzystwo Terapii i Kształcenia Mowy

Witryna poświęcona terapii nerwic, wad i zaburzeń mowy oraz kształceniu zachowań niezbędnych dla osiagania sukcesów w marketingu, działalności społecznej i...

więcej

NLP - Insytut Psychoteriapii

Instytut zajmuje się terapią i psychoterapią. Prowadzi szkolenia z metody Programowania NeuroLingwistycznego (NLP), diagnozy i terapii dzieci i dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych, alkoholowych i po urazach doznanych w...

więcej

Profilaktyka uzależnień

Jeśli chcesz zapoznać się ze szczegółami oferty profilaktyki uzależnień (alkoholizm, narkomania, nikotynizm, sekty) - zajrzyj na...

więcej

Odnowa

kategorie:
Alkoholizm

Klub Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości skupia ludzi z problemem alkoholowym i ich rodziny, sympatyków oraz abstynentów. Działania klubu uzupełniają podstawową terapię odwykową poprzez...

więcej

Forum zdrowia

Forum o zdrowiu poruszające problemy nałogów (papierosy, alkohol, narkotyki), antykoncepcji, seksu, różnych chorób, sportów ekstremalnych,...

więcej

Dromader - Ośrodek Psychoterapii Uzależnień

Ośrodek Psychoterapii Uzależnień "Dromader" - Detox, terapia alkoholizmu, narkomanii, anoreksji i innych uzależnień. Leczenie w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym. Szczegóły - na...

więcej

Abstynent, Abstynenci, Alkohol - Internetowy Serwis Abstynentów Od Alkoholu

kategorie:
AlkoholizmInne

Abstynent to osoba powstrzymująca się od picia napojów alkoholowych. Abstynencja to pewien styl życia, często nierozumiany i czasem wręcz piętnowany przez pijącą część naszego...

więcej

NZOZ "Dromader" Centrum Terapii Uzależnień

Kompleksowe leczenie uzależnień od alkoholu,narkotyków,leków,jedzenia,seksu,internetu i hazardu.Powołaj się na ten portal, a dostaniesz 10 %...

więcej

detoks, terapia uzależnień, detoksykacja i leczenie alkoholi

Skuteczne leczenie narkomanii,alkoholizmu i innych uzależnień za przystępną cenę....

więcej

Prywatny Gabinet Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Poradnictwo i terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin. Terapia kontrolowanego picia. Wsparcie w przygotowaniu interwencji kryzysowej. Wsparcie dla par, które mają problemy z powodu alkoholu....

więcej

Ośrodek terapii chorób cywilizacyjnych Spokój Beskidu

Spokój Beskidu to inne podejście do problemu uzależnienia, w którym najważniejszy jest uzależniony i jego komfort, zarówno psychiczny, jak również fizyczny. Oferujemy przede wszystkim...

więcej

Detoks

Istniejąca w Polsce w okolicach Bełchatowa klinika Wolmed istnieje od roku 2003. Zajmujemy się udzielaniem pomocy osobą posiadającym problem na podłożu psychologicznym. Wszelkiego rodzaju...

więcej

Leczenie alkoholizmu i innych uzależnień

Położony w Beskidach, prywatny ośrodek terapii uzależnień i depresji Thor-Is specjalizuje się w leczeniu alkoholizmu oraz innych uzależnień, jak zakupoholizm, hazard czy uzależnienie od...

więcej

Strefa Trzeźwości - odwyk alkoholowy Kraków

Nie potrafisz poradzić sobie z piciem lub innymi nałogami? Jeśli tak, a chcesz otrzymać profesjonalne i skuteczne wsparcie, to już dziś skontaktuj się z nami. Nasza klinika leczenia...

więcej

Leczenie alkoholizmu - www.attente.pl

Firma Attente zajmuje się kurowaniem uzależnieńLeczymy uzależnienia: narkomania, przyzwyczajenie do hazardu, alkoholizm bądź medykamentów. Każde z tych uzależnień można leczyć....

więcej

Psychiatra Dariusz Malicki Lublin

Zapraszamy na stronę psychiatry, lek. med. Dariusza Malickiego. Na stronie znajdują się informacje o psychoterapii w zakresie: -uzależnienia- diagnoza i leczenie (alkoholizm, lekomania, hazard...

więcej

Leczenie alkoholizmu

Sieć specjalistycznych placówek, zajmujących się leczeniem alkoholizmu. Kadra zapewnia pełną dyskrecję, a także zindywidualizowany tok leczenia, w którym istnieje możliwość łączenia...

więcej

AKME - ośrodek leczenia uzależnień

Platform https://klinika-akme.pl/ to vademecum, które zawiera podstawowe informacje dotyczące uzależnień, opisy symptomów wskazujących na powstawanie lub istnienie tych problemów. Na stronie...

więcej

Nowo dodane strony

Alkoholizm

KacDoktor to prawdopodobnie...

Alkoholizm

„Odoklinika - klinika...

Alkoholizm

Zajmujemy się świadczeniem...

Ekonomia

Klinika Witaminowa "Pod...

Medycyna i zdrowie

Prywatny ośrodek terapii...

Medycyna i zdrowie

Zajmujemy prowadzeniem się...

Medycyna i zdrowie

Gabinet psychoterapii Zacisze...

Medycyna i zdrowie

Natłok obowiązków, stres...