średnia szkoła średnia

Katolickie Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Białej Podlaskiej

Egzaminy wstępne, informator o profilu kształcenia, wiadomości z życia szkolnego oraz kronika...

więcej

II Liceum Ogolnokształcące w Lesznie

Na stronie znajdziesz informacje o szkole, prezentację kadry pedagogicznej, aktualności z życia szkoły a w tym o wybitnych absolwentach i uczniach...

więcej

Liceum Ogólnokształcące w Otmuchowie

kategorie:

Szkoła o róznorodnych kierunkach kształcenia, a takąze informacje o klasach informatycznych oraz ogólne informacje o...

więcej

LO "Informatyk" w Piotrkowie

kategorie:
łódzkie

Informacje o szkole i bogatym programie nauczania szczególnie z zakresu informatyki oraz o tym na co uczeń może liczyć po skończeniu tej...

więcej

II Lo w Przemyślu

kategorie:
Przemyśl

Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Znajdziesz tutaj: historie i dzieje liceum oraz dzień dzisiejszy szkoły. Witryna jest również dostępna w języku angielskim i...

więcej

I LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Strona główna I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach - na niej informacje o liceum, historii i radzie...

więcej

I Liceum Ogólnokształcące w Wałbrzychu

kategorie:
Wałbrzych

Wiadomości o profilach nauczania, poczet dyrektorów, hymn szkoły, o patronach i 50 letniej działalności...

więcej

II LO w Lublinie

kategorie:
Lublin

Witryna II Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie. Na stronie znajdziesz informacje o zasadach rekrutacji, historia szkoły, o patronie hetmanie Janie Zamojskim, aktualności szkolne, sukcesy...

więcej

III LO w Lublinie

kategorie:
Lublin

Grono pedagogiczne i uczniowie szkoły, ciekawe wiadomości o histori szkoły, propozycje zajęć dodatkowych dla uczniów np....

więcej

Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

kategorie:
Lublin

Informacje o katolickiej szkole prywatnej z uprawnieniami szkoły...

więcej

III Liceum Ogólnokształcące w Zabrzu

kategorie:
śląskie

Wiele stron uczniów i poszczególnych klas szkoły, a ponadto historia szkoły, kluby szkolne, kółka zainteresowań oraz spis...

więcej

IV LO we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Strona IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, która prezentuje historię placówki, profile klas oraz zdjęcia szkoły. Witryna jest dostępna w języku angielskim, niemieckim oraz...

więcej

II LO w Łańcucie

Strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Łańcucie. Znajdziesz tutaj wszysko co dotyczy historii szkoły, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego oraz aktualności z życia...

więcej

III LO w Dąbrowie Górniczej

Na stronie można znaleźć historię liceum, aktualności z życia placówki, informacje o Smorządzie, Radzie Rodziców, zasady naboru oraz słów kilka o gronie pedagogicznym wraz ze...

więcej

I LO im. S.Żeromskiego w Jeleniej Górze

Autorzy strony prezentują krótki rys historyczny szkoły, skład grona pedagogicznego, działalność i osiągnięcia uczniów oraz inormator dla...

więcej

I LO w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogolnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elbląguzawiera informacje na temat najświeższych wydarzeń szkolnych, załogi szkoły, programów nauczania, zasad...

więcej

XV Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy

Na stronie znajdziesz mnóstwo informacji na temat szkoły np. jej historii, władz, działających organizacji, programów nauczania oraz serwisów przedmiotowych. Na stronie znajdziesz także wiele...

więcej

Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku-Białej

Witryna prezentuje Zespół Szkół Budowlanych w Bielsku Białej. Znajdziesz tutaj garść informacji o szkole, jej historii, gronie pedagogicznym, zasadach rekrutacji oraz wiele ciekawostek z życia...

więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Bytomiu

kategorie:
BytomEdukacja

ZSO w Bytomiu tworzą II Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa nr 53 oraz Gimnazjum. Na stronie znajdziesz wszystko co dotyczy tych szkół, czyli historię szkoły, skład kadry pedagogicznej i pokaźna galeria...

więcej

I LO w Lublinie

Witryna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Na stronie zapoznasz się z historią szkoły, programem nauczania, osiagnięciami uczniów, organizowanymi zjazdami absolwentów oraz z warunkami...

więcej

Liceum Ogólnokształcące w Ostródzie

kategorie:
Edukacja

Strona prezentuje Liceum Ogólnokształcace im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji na temat szkoły, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

I Prywatne Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

Strona prezentuje I PLO w Szczecinie. Znajdziesz tutaj między innymi historię szkoły, ofertę edukacyjną szkoły, profile klas, zasady rekrutacji oraz galerię szkolnych zdjęć. Autorzy zamieścili rownież...

więcej

II LO w Sandomierzu

Witryna prezentuje II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Na stronie znajdziesz historię powstania szkoły, informacje na temat kadry pedagogicznej, dyrekcji, sukcesów i osiagnięć uczniów oraz programu...

więcej

I LO w Sandomierzu

Witryna prezentuje I Liceum Ogólnokształcące im. Andrzeja Patkowskiego w Sandomierzu. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, jej patrona, współpracy z zagranicznymi...

więcej

Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie

Oficjalna strona Zespołu Szkół Samochodowych im. A.M. Bocheńskiego w Olsztynie. Autorzy strony zamieścili między innymi: informacje o patronie, dyrekcji i gronie pedagogicznym, uczniach,...

więcej

III Liceum Ogólnokształcące w Opolu

Oficjalna strona III LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu. Na stronie są zamieszczone: historia powstania szkoły, informacje o jej patronie, oferta edukacyjna, program nauczania, osiagnięcia uczniów oraz zasady...

więcej

Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Oświęcimiu

Oicjalna strona Społecznego Liceum Ogólnokształcącego Oświęcimskiego Towarzystwa Oświatowego w Oświęcimiu. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkoły, oferty...

więcej

Liceum Ogólnokształcące w Żywcu

kategorie:
ŻywiecEdukacja

Oficjalna strona Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Mikołaja Kopernika w Żywcu. Autorzy zamieścili mnóstwo informacji na temat historii szkoły, osiagnięć uczniów, grona pedagogicznego...

więcej

Nieoficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

kategorie:
ŻywiecEdukacja

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące uczniów LO im. Mikołaja Kopernika, absolwentów, szereg opinii na temat szkoły oraz...

więcej

IV Liceum Ogólnokształcące w Siedlacach

kategorie:
SiedlceEdukacja

Oficjalna strona IV LO im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach. Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji placówki, kierunków kształcenia, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów oraz wydarzeń...

więcej

Zespół Szkół Budowlanych w Biłgoraju

Witryna prezentuje ZSB im. Józefa Dychnika w Biłgoraju. Znajdziesz tutaj między innymi: historię szkoły, kalendarz roku szkolnego, zasady rekrutacji oraz gazetkę...

więcej

I LO w Myślenicach

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Autorzy zamieścili tutaj między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, informacje o gronie...

więcej

I LO w Żorach

I liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach. Autorzy prezentują historię powstania szkoły, kadrę nauczycielską , osiągnięcia uczniów, szkolne wydarzenia i aktualności. Na...

więcej

VIII LO w Białymstoku

Strona VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Białymstoku. Na stronie znajdziesz między innymi: ofertę edukacyjną szkoły, kącik humoru i rozrywki oraz wiele innych...

więcej

XIV LO w Warszawie

Oficjalna strona Liceum Ogólnkształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły, jej historię, skład rady pedagogicznej, szkolnych imprez i...

więcej

I LO w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Autorzy zamieścili informacje na temat kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, miasta Tychy oraz galerię...

więcej

V LO w Zielonej Górze

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów, kółek...

więcej

Strona klasy 1A VI LO w Kielcach

Witryna prezentuje jedną z klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Autorzy prezentują skład klasy, nauczycieli, klasowe wydarzenia, główne zainteresowania oraz...

więcej

Zespół Szkół Mechaniczno-Samochodowych w Bytomiu

kategorie:
BytomEdukacja

Oficjalna strona ZSMS w Bytomiu. Autorzy strony prezentują historię powstania szkoły, ofertę edukacyjną, zasady rekrutacji oraz wykaz...

więcej

Zespół Szkół Technicznych w Bytomiu

kategorie:
BytomEdukacja

Oficjalna strona ZST w Bytomiu. Znajdziesz tutaj mnóstwo informacji dotyczących szkoły, kierunków kształcenia, oferty edukacyjnej oraz szkolnych wiadomości. Możesz również sprawdzić...

więcej

Zespół Szkół Drzewnych i Mechanicznych w Przemyślu

kategorie:
Edukacja

Na stronie ZSDM w Przemyślu znajdziesz ofertę edukacyjną, szkolne wiadomości, opis działalności harcerskiej oraz...

więcej

LO w Brzozowie

kategorie:
BrzozówBrzozów

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Obok szkolnych wiadomości, informacji o historii szkoły, gronie pedagogicznym, olimpijczykach są dostępne materiały o mieście...

więcej

XI LO we Wrocławiu

Oficjalna strona XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, grona pedagogicznego, szkolnych wydarzeń oraz zasad...

więcej

Zespół Szkół Elektrycznych w Nowej Soli

kategorie:
lubuskieEdukacja

Witryna prezentuje ZSE im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli. Autorzy zamieścili na stronie miedzy innymi: informacje o patronie szkoły, o profilach kształcenia, o współpracy zagranicznej oraz ciekawe materiały...

więcej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Oficjalna strona ZSE w Toruniu. Autorzy zamieścili informacje o profilach klas, specjalnościach, gronie nauczycielskim oraz szkolnych wydarzeniach. Na stronie znajdują sie również materiały...

więcej

II LO w Limanowej

kategorie:
LimanowaEdukacja

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Legionów Piłsudzkiego w Limanowej. Na stronie są dostępne: informacje dotyczące historii szkoły, personelu, szkolnych wydzarzeń oraz galeria...

więcej

ZSK Sosnowiec

Oficjalna strona Zespołu Szkół Kolejowych w Sosnowcu. Znajdziesz tutaj między innymi: historię szkoły, ciekawostki, czat oraz informacje na temat...

więcej

I LO w Nysie

kategorie:
opolskieEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego - Carrolinum w Nysie. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące historii szkoły, grona pedagogicznego, aktualności oraz materiały dotyczące...

więcej

IX LO w Gdyni

kategorie:
GdyniaEdukacja

Serwis informacyjny IX Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Piłsudskiego w Gdyni. Znajdziesz tutaj informacje na temat historii placówki, grona nauczycielskiego, programu nauczania, osiągnięć uczniów oraz szkolnych...

więcej

Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu

Zespół Szkół Towarzystwa Salezjańskiego jest jedną z kilku tysięcy szkół prowadzonych na całym świecie przez Zgromadzenie Salezjańskie. Zespół tworzą: gimnazjum, liceum, szkoła...

więcej

III LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego w Puławach. Znajdziesz tutaj między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego, opis działalności szkolnych kół naukowych oraz wydarzeń...

więcej

III LO w Kaliszu

kategorie:
KaliszEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na stronie znajdziesz historię szkoły, materiały o patronie, informacje na temat osiągnięć uczniów oraz zasad...

więcej

Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

Strona zawiera podstawowe informacje o szkole, czyli: zasady rekrutacji, kierunki kształcenia, skład grona pedagogicznego oraz materiały dotyczące praktyk dla...

więcej

Technikum Kolejowe w Ostrowie Wielkopolskim

Na oficjalnej stronie Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim zostały zamieszczone informacje dotyczące historii szkoły, organizacji placówki, aktualności oraz gazetka...

więcej

LO w Grajewie

kategorie:
podlaskieGrajewo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Oprócz historii placówki, składu grona pedagogicznego znajdziesz mnóstwo materiałów edukacyjnych przydatnych dla każdego...

więcej

I LO w Siemianowicach Śląskich

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, szkolnych imprez i wydarzeń, zasady rekrutacji oraz pokaźną galerię...

więcej

II LO w Siemianowicach Śląskich

Na stronie Liceum Ogolnokształcącego nr 2 im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zamieszczono materiały dotyczące aktualności szkolnych, matury, szkolnych wydarzeń oraz osiągnięć...

więcej

LO w Słupcy

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudzkiego w Słupcy. Znajdziesz tutaj między innymi: historię powstania szkoły, informacje o kadrze nauczycielskiej, szkolne aktualności oraz szkolne...

więcej

LO w Ziębicach

Witryna zawiera informacje na temat Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Ziębicach. Obok historii szkoły, grona pedagogicznego, absolwentów, wyróżniających się uczniów znajdziesz szkolne aktualności i...

więcej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Wałbrzychu

Oficjalna strona ZSEG im. Edukacji Narodowej w Wałbrzychu. Autorzy strony zamieścili materiały dotyczące historii szkoły, jej załogi, strukturę placówki, profile klasowe oraz bogata galerię...

więcej

Oficjalna Strona Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu

Witryna prezentuje ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Autorzy zamieścili mnóstwo informacji dotyczących historii szkoły, kierunków i programu nauczania, osiągnięć uczniów oraz...

więcej

II LO w Kaliszu

kategorie:
KaliszEdukacja

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Na stronie są zamieszczone: historia szkoły, skład grona pedagogicznego, informacje o wybitnych uczniach oraz działających organizacjach na terenie...

więcej

X LO w Kielcach

Strona X Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Kielcach. Obok historii powstania szkoły, składu grona pedagogicznego, profili klas poznasz osiągnięcia kieleckich...

więcej

I LO w Łodzi

Oficjlana strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Na stronie znajdziesz: historię powstania placówki, szkolne aktualności, informacje o patronie, gronie...

więcej

IV LO w Łodzi

Strona Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii szkoły, patronki, szkolnych aktualności, grona pedagogicznego,...

więcej

I LO w Ostrowie Wielkopolskim

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jan Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkpolskim. Na stronie: historia placówki, notka o patronie, informacje o kadrze nauczycielskiej i uczniach, newsy oraz prezentacja gazetek...

więcej

VI LO w Radomiu

kategorie:
RadomEdukacja Chat

Liceum Ogólnokształcace nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, kadrę nauczycielską, osiągnięcia...

więcej

Zespół Szkół Mechaniczno - Elektronicznych w Gliwicach

kategorie:
GliwiceEdukacja

Na stronie Zespołu Szkół Mechaniczno - Elekronicznych w Gliwicach znajdziesz informacje na temat historii szkoły, grona padagogicznego, prac uczniowskich, kierunków kształcenia oraz szkolnych...

więcej

Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych w Torumiu

kategorie:
ToruńEdukacja

Oficjalna strona Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych im. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu. Na stronie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących: historii placówki,...

więcej

Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie

kategorie:
LublinEdukacja

Na stronie PSB w Lublinie znajdziesz historię placówki, zasady rekrutacji oraz informacje na temat lubelskich szkół w...

więcej

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

W skład zespołu szkół wchodzą: Technikum Geodezyjne, Technikum Drogowe, Technikum Samochodowe, XVIII LO oraz Policealne Studium Zawodowe. Na stronie poznasz bliżej ofertę edukacyjną placówki, zasady przyjęć oraz szkolne...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Oficjalna strona Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, szkolnych aktualności, zasady rekrutacji, składu grona...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie

Oficjalna strona ZSEiT w Olsztynie. Na stronie: historia szkoły, kierunki kształcenia, szkolne wydarzenia, aktualności oraz dział z...

więcej

Zespół Szkół Technicznych w Olecku

W skład ZST w Olecku wchodzą: Technikum Mechaniczne, Liceum Samochodowe, Liceum Techniczne, Liceum Handlowe, Liceum Administracyjno-Biurowe oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa. Na stronie znajdziesz...

więcej

Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku

W skład Zespołu wchodzą: Technikum Rolnicze, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego, Technikum Technologii Żywności, Technikum Hotelarskie oraz Liceum Techniczne. Na stronie poznasz...

więcej

Zespół Szkół Leśnych w Białowieży

Na oficjalnej stronie Zespołu Szkół Leśnych w Białowieży znajdziesz podstawowe informacje na temat historii szkoły, statutu, nauczycieli, osiągnięć uczniów, planu zajęć lekcyjnych oraz zawodu...

więcej

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Strona bydgoskiej samochodówki. Znajdziesz tutaj materiały na temat historii placówki, kadry pedagogicznej, uczniów, szkolnych imprez i wydarzeń, zasad rekrutacji, planów lekcji oraz...

więcej

Zespół Szkół Elektryczno-Elektronicznych w Bytomiu

kategorie:
BytomEdukacja

Oficjalna strona ZSEE w Bytomiu. Na stronie: historia szkoły, kadra nauczycielska, osiągnięcia uczniów oraz kilka ciekawostek przydatnych dla...

więcej

Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

ZSB nr 5 im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu tworzą: Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Budowlana oraz Technikum Dla Dorosłych. Na stronie poznasz bliżej organizację...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Łodzi

kategorie:
Łódź

Oficjalna strona ZSŁ im. Sylwestra Kaliskiego w Łodzi. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: struktury szkoły, profili klas, patrona, zasad naboru, kadry pedagogicznej, szkolnych wydarzeń, plan lekcji oraz galerię...

więcej

Technikum Kolejowe w Poznaniu

kategorie:
Poznań

Oficjalna strona Technikum Kolejowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Na stronie są dostępne: dzieje szkoły, notka o patronie, kierunki kształcenia, zajęcia pozalekcyjne oraz informacje dotyczące internatu....

więcej

Zespół Szkół Kolejowych w Szczecinie

kategorie:
Szczecin

Oficjalna strona Zespołu Szkół Kolejowych w Szczecinie. Autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy placówki, kierunków kształcenia oraz...

więcej

Zespół Szkół Kolejowych w Bydgoszczy

kategorie:
Bydgoszcz

Oficjalna strona ZSK im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy placówki, historii szkoły, zajęć pozalekcyjnych, kadry nauczycielskiej,...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

kategorie:
Bielsko-Biała

Na stronie ZSEEiM w Bielsku-Białej zostały zamieszczone informacje na temat statutu szkoły, kierunków kształcenia, historii placówki, kadry pedagogicznej, gazetki szkolnej oraz szkolne...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu

W skład ZSE w Sosnowcu wchodzą: Technikum Elektroniczne, Technikum Elektryczne, Liceum Techniczne, Liceum Zawodowe oraz Policealne Studium Zawodowe. Na stronie poznasz bliżej historię powstania...

więcej

Centrum Informacji Pedagogiczno-Szkolnej Sp. z o.o.

Na stronie jest dostępna baza adresów szkół i nauczycieli w Polsce. Ponadto firma oferuje pełną obsługę kampanii Direct Mail, która obejmuje między innymi: druk korespondecji seryjnej,...

więcej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu

kategorie:
BrzegEdukacja

Oficjalna strona ZSE w Brzegu. Na stronie pozansz bliżej historię szkoły, nauczycieli, szkolny samorząd oraz informacje dotyczące...

więcej

LO w Krynicy

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego w Krynicy. Na stronie zostały zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, patrona, rady pedagogicznej,...

więcej

LO w Muszynie

Na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie znajdziesz między innymi: hitsorię szkoły, jej "załogę", aktualności, zasady rekrutacji, profile klas, osiagnięcia uczniów, działające koła zainteresowań oraz forum dyskusyjne....

więcej

I LO w Limanowej

kategorie:
LimanowaEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię szkoły, notkę o patronie, skład kadry nauczycielsiej,...

więcej

IV LO w Olkuszu

Na stronie IV Liceum Oólnoksztacącego im. K.K.Baczyńskiego w Olkuszu zostały zamieszczone informacje na temat: organizacji pracy placówki, składu kadry nauczycielskiej, patrona, szkolnych...

więcej

LO w Drohiczynie

Oficjalna strona drohiczyńskiego Liceum Ogólnkształcącego im. Józefa Igancego Kraszewskiego. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, grono nauczycielskie i dyrekcję,...

więcej

III LO we Wrocławiu

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów,...

więcej

V LO we Wrocławiu

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Na stronie zamieszczono między innymi: krótką historię szkoły, profile klas, szkolny teatr, informacje...

więcej

X LO we Wrocławiu

Na stronie X Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu znajdziesz: historię placówki, informacje o patronie, skład kadry nauczycielskiej, profile klas, zasady...

więcej

LO w Pszczynie

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest jednym z najstarszych liceów w Polsce. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego,...

więcej

II LO w Malborku

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Na stronie poznasz bliżej historię szkoły, profile klas, kadrę nauczycielską, uczniów, absolwentów, galerię zdjęć oraz szkolne...

więcej

ZSO w Malborku

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Na stronie znajdziesz między innymi: historię placówki, skład kadry nauczycielskiej i szkolnego samorządu, notkę o...

więcej

ZSO nr 1 w Mielcu

kategorie:
MielecMielec

W skład Zespołu Szkół Ogólnkształcących wchodzą: Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcące. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii placówki, kadry nauczycielskiej,...

więcej

ZSE w Olsztynie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Na stronie poznasz bliżej szkoły wchodzące w skład ZSE, historię, kadrę nauczycielską, galerię zdjęć oraz szkolne...

więcej

V LO w Białymstoku

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Aotorzy zamieścili na stronie: szkolne newsy, osiągnięcia uczniów, skład kadry nauczycielskiej,...

więcej

ZSO nr 1 w Olsztynie

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące im. K.I.Gałczyńskiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum nr 2 oraz...

więcej

III LO w Olsztynie

Oficjalna strona III LO w Olsztynie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, współpracy ze szkołami niemieckimi i francuskimi oraz...

więcej

I LO w Zielonej Górze

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Na stronie poznasz historię szkoły, organizację pracy placówki, grono pedagogiczne, samorząd szkolny, zasady rekrutacji oraz szkolną...

więcej

III LO w Zielonej Górze

Witryna prezentuje III Liceum Ogólnokształcące im. prof Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, kadry nauczycielskiej, samorządu oraz...

więcej

LO w Wolsztynie

Na stronie poznasz bliżej Liceum Ogólnokształcace im. Marii Skodowskiej-Curie w Wolsztynie. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię placówki, pracownników, zasady rekrutacji oraz działalność...

więcej

I LO w Mławie

Oficjalna strona I Liceum Ogólnkształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: patrona, organizacji pracy placówki, kadry nauczycielskiej oraz działalności...

więcej

Zespół Szkół RCKU w Marszewie

kategorie:
wielkopolskie

W skład Zespołu Szkół wchodza nastepujące szkoły: Liceum Techniczno-Ekonomiczno-Administracyjne, Technikum Elektroniczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Liceum Agrobiznesu oraz Szkoła...

więcej

Nowo dodane strony