publiczna szkoła publiczna

Szkoła Podstawowa nr 43 w Gdyni

kategorie:
Gdynia

Informacje o szkole, a tam: Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK "Piechotki", koło sportowe szkoły, uczniowska gazetka "Obserwatorek" i wiele...

więcej

Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 13 w Jaworznie

kategorie:
JaworznoJaworzno

Prezentacja szkół: Gimazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 13 im. Marii Konopnickiej w Jaworznie. Na stronach znajdziesz informacje na temat historii szkoły, jej patrona, zajęć dodatkowych oraz wydarzeń...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kozach

kategorie:
śląskie

Aktualności z życia szkolnego, o pedagogach, dyrekcji, uczniowie szkoły oraz informacje o konkursach...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 13 w Mielcu

Formy kształcenia w szkole, ogólne informacji o histrorii szkoły oraz prywatne strony...

więcej

Szkoły w Pawłowiczkach

kategorie:
opolskie

Informacje o szkołach podstawowych i gimnazjach w gminie...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 301 w Warszawie

Informacje o szkole podstawowej numer 301, a tam informacje o dyrekcji, pedagogach, poszczególnych klasach, pracowniach szkoły i wiele...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 326 w Warszawie

Strona szkoły nr 326 imienia Tadusza Kotarbińskiego, a tam informacje o dyrekcji, uczniach pracowniach, zajęciach z języków obcych i w pracowni...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie

Propozycje programowe szkoły i zajęcia dodatkowe dla uczniów z języków obcych i informatyki oraz informacje o gronie...

więcej

Gimnazjum nr 50 w Warszawie

Warszawskie gimnazjum przedstawia swój program wychowawczy, kadrę pedagogiczną, prowadzone zajęcia pozalekcyjne, na stronie kilka drobnych programów do...

więcej

Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku

Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku przedstawia swoją historię, uczniów, nauczycieli, aktualne wydarzenia z życia społeczności...

więcej

Szkoła Podstawowa w Seceminie

kategorie:
świętokrzyskie

Strona będąca wizytówką...

więcej

SP nr 34 w Gdyni

kategorie:
Gdynia

Informacje o szkole i pracy kół zainteresowań, a także o absolwentach i uczniach oraz żartobliwie o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Czersku

kategorie:
pomorskieCzersk

Na stronie prócz informacji dotyczących szkoły, jej historii, grona pedagogicznego, uczniów i gazetki szkolnej znajdziemy Czerska, jego historii, położenia i walorów...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zambrowie

Oficjalna strona SP nr 3 w Zambrowie. Informacje na temat historii placówki, patrona, działalności kół, samorządu uczniowskiego, nauczycieli i uczniów. Na stronie galeria zdjęć oraz...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Ustrzykach Dolnych

Oficjalna strona Zespołu Szkół Publicznych im Tadeusz Kościuszki w Ustrzykach Dolnych. Na stronie możesz zapoznać się z historią szkoły, kadrą, uczniami, szkolnymi aktualnościami oraz osiągnięciami uczniów. ...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 2 w Wadowicach

ZSP nr 2 w Wadowicach tworzą: Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika oraz Publiczne Gimnazjum nr 3. Na stronie poznasz bliżej profil szkoły, organizacje pracy, historię powstania...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 32 w Toruniu

kategorie:
ToruńEdukacja Chat

Oficjalna strona SP nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu. Na stronie znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących szkoły, jej historii, patrona, aktualności szkolnych, organizacji i kół...

więcej

Szkoła podstawowa nr 31 w Toruniu

kategorie:
ToruńEdukacja

Witryna prezentuje SP im. Jozefa Hallera w Toruniu. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, notkę o patronie, skład rady pedagogicznej oraz samorządu uczniowskiego oraz informacje na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tarnobrzegu

Oficjalna strona SP nr 3 im. Alfreda Freyera w Tarnobrzegu. Na stronie możesz przeczytać o historii szkoły, kadrze nauczycielskiej, o kalendarium wydarzeń szkolnych oraz działających...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Zakopanem

Oficjalna strona SP nr 3 im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Zakopanem. Na stronie są dostępne między innymi: szczegółowa historia szkoły, informacje o patronie, aktualności szkolne, opis strategii rozwoju szkoły oraz materiały o...

więcej

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Skrzyszowie

kategorie:
śląskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Karola Miarki oraz Gimnazjum w Skrzyszowie. Na stronach zamieszczono między innymi: historię szkoły, informacje o patronie, o osiagnięciach uczniów oraz wydarzeniach...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lesznie

Witryna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Obrońców Polskiego Morza w Lesznie. Na stronie znajdziesz historię powstania szkoły, wydarzenia i osiągnięcia szkolne, informacje o gronie pedagogicznym oraz galeria...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Ostródzie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Ostródzie. Na stronie znajdziesz materiały dotyczące historii szkoły, programu nauczania, osiągnięć sportowych i...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nowym Targu

Na stronie gimnazjum z Nowego Targu znajdziesz informacje dotyczące szkoły, grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 7 w Chełmie

Oficjalna witryna Szkoły Podstawowej nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie. Na stronie są zamieszczone między innymi: historia szkoły, informacje o patronie, gronie pedagogicznym oraz samorządzie...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pionkach

Na stronie szkoły znajdują się materiały dotyczące historii powstania placówki, kierunków kształcenia, grona nauczycielskiego, wybitnych uczniów oraz wydarzeń szkolnych. Znajdziesz również kącik...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu

Znajdziesz tutaj materiały o historii powstania szkoły, gronie nauczycielskim, programie naucznia oraz działajacych kołach...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Świdniku

Oficjalna strona SP nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Świdniku. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii powstania szkoły, jej patrona, osiagnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Michałowie

kategorie:
podlaskie

Witryna SP im. Władysława Syrokomli w Michałowie. Autorzy strony zamieścili między innymi: historię powstania szkoły, skład grona pedagogicznego, samorządu szkolnego oraz informacje na temat organizacji...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lubartowie

Witryna prezentuje SP nr 4 w Lubartowie. Na stronie są zamieszczone informacje na temat historii szkoły, działalności kół zainteresowań, kalendarz roku szkolnego oraz garść informacji o mieście...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 21 w Lublinie

Oficjalna strona SP nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie. Na stronie: kronika szkolna, informacje o załodze szkoły, aktualności oraz charakterystyka działalności organizacji szkolnych i...

więcej

Zespół Szkół w Brańsku

kategorie:
podlaskieBrańsk

Oficjalna strona Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku. Na stronie znajdziesz między innymi: historię szkoły, notkę o patronie, kadrze nauczycielskiej, uczniach oraz galerię...

więcej

Gimnazjum w Błędowie

Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, dyrekcji i grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów w sporcie i nauce oraz szkolne aktualności. Możesz również przeczytać szkolną gazetkę oraz ułożyć...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Oficjalna strona SP nr 9 im. Jana Pawła II w Ełku. Autorzy zamieścili krótką historię szkoły, informacje o patronie, o dyrekcji, gronie pedagogicznym i uczniach, wydarzeniach szkolnych oraz szereg materiałów dotyczących miasta...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Witryna prezentuje SP nr 2 im. I Dywizji T. Kościuszki w Ełku. Znajdziesz tutaj wszystko na temat historii powstania szkoły, grona nauczycielskiego, osiągnięć uczniów oraz działalnośći szkolnych kół...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 24 w Szczecinie

Witryna SP nr 24 im. Jana Brzechwy w Szczecinie. Znajdziesz tutaj informacje na temat historii szkoły, jej patrona, pracowników oraz wydarzeń, imprez i szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 32 w Białymstoku

Witryna prezentuje SP nr 32 im. mjr Henryka Dobrzańskiego ps."Hubal" w Białymstoku. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, jej patrona, szkolne aktualności i wydarzenia, galerię zdjęć oraz garść materiałów o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

Witryna prezentuje SP nr 16 im. Por. Zdzisława Przybylaka w Szczecinie. Na stronie znajdziesz między innymi: szkolne aktualności, historię szkoły, osiągnięcia uczniów, szkolne wydarzenia,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku

kategorie:
PłockEdukacja

Oficjalna strona SP nr 23 im. Armii Krajowej w Płocku. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, oferty edukacyjnej oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie. Autorzy strony prezentują historię placówki, grono pedagogiczne, plan lekcji, szkolną gazetkę "Kleks" oraz wiele...

więcej

SP nr 3 w Nowym Sączu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Nowym Sączu. Znajdziesz tutaj mnóstwo informacji o placówce, jej patronie, szkolnych wydarzeniach, osiągnięciach uczniów oraz...

więcej

SP nr 5 w Bełchatowie

Szkoła podstawowa nr 5 im. Żołnierzy Wojska Polskiego w Bełchatowie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, grona nauczycielskiego, aktualności oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie

Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie. Na stronie znajduje się mnóstwo informacji o placówce, gronie pedagogicznym, szkolnych wydarzeniach, samorządzie uczniowskim oraz...

więcej

SP nr 1 w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Łodzi. Autorzy zamieścili między innymi: historię placówki, informacje o gronie nauczycielskim, uczniach, szkolnych wydarzeniach oraz aktualności...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Skawinie

kategorie:
Skawina

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Skawinie. Autorzy strony zamieścili tutaj informacje na temat organizacji placówki, grona nauczycielskiego, warunków przyjęć do szkoły, kalendarium oraz szkolną gazetkę...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 69 w Szczecinie

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową nr 69 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Szczecinie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii i organizacji placówki, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, aktualności oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Mędrzechowie

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona SP im. Marii Konopnickiej w Mędrzechowie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące historii szkoły, grona nauczycielskiego, wydarzeń szkolnych oraz pracowni...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 68 we Wrocławiu

Witryna SP nr 68 im. II Tysiąclecia Wrocławia. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, dyrekcji i grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów oraz szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 19 w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Strona Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 19 im. Obrońców Westerplatte w Elblągu. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące historii placówki, grona nauczycielskiego, osiągnięć uczniów, szkolnych wydarzeń oraz materiały o...

więcej

II LO w Limanowej

kategorie:
LimanowaEdukacja

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego im. Legionów Piłsudzkiego w Limanowej. Na stronie są dostępne: informacje dotyczące historii szkoły, personelu, szkolnych wydzarzeń oraz galeria...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 10 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Witryna zawiera informacje dotyczące SP nr 10 im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie. Znajdziesz tutaj między innymi: historię placówki, notkę o jej patronie, szkolne aktualności i wydarzenia oraz prace...

więcej

Szkoła Podstawowa w Gnojnie

Domowa strona SP w Gnojnie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, osiągnięć uczniów oraz szkolnych wydarzeń. Znajdziesz tutaj również konkursy, gazetkę szkolną oraz materiały dotyczące...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Kolnie

kategorie:
podlaskieKolno

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kolnie. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, jej patrona, samorządu uczniowskiego oraz grona...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Lublinie

Oficjalna strona SP nr 5 im. Króla Władysława Łokietka w Lublinie. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii placówki, patrona, grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego oraz działajacego teatrzyku...

więcej

Gimnazjum w Widuchowej

Na oficjalnej stronie Gimnazjum w Widuchowej znajdziesz informacje na temat historii powstania placówki, statutu i regulaminu szkoły oraz skład grona pedagogicznego i przykładowe scenariusze...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Barlinku

Oficjalna strona Gimnazjum nr 2 w Barlinku. Znajdziesz tutaj informacje na temat grona pedagogicznego i uczniów, kącik literacki, mnóstwo ciekawostek oraz...

więcej

Gimnazjum Gminne w Inwrocławiu

Na oficjalnych stronach Gimnazjum Gminnego w Inwrocławiu znajdziesz między innymi: historię powstania szkoły, skład grona pedagogicznego, informacje dotyczące samorządu szkolnego oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim

Strona prezentuje Gimnazjum nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim. Znajdziesz tutaj miedzy innymi: historię powstania szkoły, skład grona nauczycielskiego oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń i...

więcej

Gimnazjum w Radziłowie

Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, nauczycieli i uczniów, szkolnych wydarzeń i imprez oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Rybniku

Witryna zawiera informacje dotyczące placówki, jej kierownictwa oraz adres...

więcej

II LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Rybniku. Znajdziesz tutaj wszystko na temat historii placówki, grona pedagogicznego, uczniów oraz szkolnych wydarzeń i...

więcej

IV LO w Rybniku

kategorie:
RybnikEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnikształcące nr 4 w Rybniku. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii i dnia dzisiejszego szkoły, grona pedagogicznego oraz kilka podstron tworzonych przez...

więcej

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku

Strona zawiera między innymi: historię ZST w Rybniku, aktualności, informacje o pracownikach i uczniach, wydarzeniach i szkolnych imprezach oraz mnóstwo ciekawostek z życia...

więcej

I LO w Siemianowicach Śląskich

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, szkolnych imprez i wydarzeń, zasady rekrutacji oraz pokaźną galerię...

więcej

II LO w Siemianowicach Śląskich

Na stronie Liceum Ogolnokształcącego nr 2 im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zamieszczono materiały dotyczące aktualności szkolnych, matury, szkolnych wydarzeń oraz osiągnięć...

więcej

Szkoła Podstawowa w Barcicach

Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania szkoły, jej patrona oraz...

więcej

Zespół Szkół w Chludowie

ZS w Chludowie tworzą Szkoła Podstawowa i Gmnazjum. Na stronie dowiesz się jakie są wymagania do przyjęcia do klasy sportowej, poznasz historię szkoły oraz jej dzień...

więcej

Szkoła Podstawowa w Bliżynie

kategorie:
świętokrzyskie

Oficjalna strona SP im. gen Stanisława Maczka w Bliżynie. Autorzy zamieścili między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, skład grona pedagogicznego, osiągnięcia uczniów oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Wojciechowie

kategorie:

Oficjalna strona SP im. Ewarysta Estkowskiego w Wojciechowie. Znajdziesz tutaj krótką historię szkoły, notkę o patronie, skład kadry nauczycielskiej, publikacje nauczycieli oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Małkini

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona SP nr 2 w Małkini. Znajdziesz tutaj historię powstania placówki, szkolne wydarzenia i aktualności, skład grona nauczycielskiego oraz informacje dotyczące...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Jaworznie

kategorie:
JaworznoEdukacja

Oficjalna strona gimnazjum nr 6 w Jaworznie zawiera informacje na temat historii powstania placówki, kadry pedagogicznej, osiągnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Olsztynie

Oficjalna strona olsztyńskiego gimnazjum nr 8,na stronie znajdziesz informacje na temat szkoły, jej załogi, dyrekcji oraz galerię...

więcej

Gimnzjum O.O. Pijarów w Krakowie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 52 im. ks. Stanisława Konarskiego Ojców Pijarów w Krakowie. Autorzy zamieścili między innymi: informacje o szkole, zasadach rekrutacji, regulaminie, kadrze nauczycielskiej oraz kronikę...

więcej

Gimnzjum w Korzeniewie

kategorie:
wielkopolskie

Na oficjalnej stronie gimnzjum w Korzeniewie znajdziesz między innymi: informacje na temat historii szkoły, gronie nauczycielskim, osiągnięciach uczniów, drużynie harcerskiej oraz gazetkę...

więcej

Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym

Oficjalna strona internetowa Gimnazjum w Bargłowie Kościelnym. Znajdziesz tutaj informacje o szkole, uczniach, nauczycielach, aktualnych wydarzeniach, oraz kilka...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 41 w Bydgoszczy

Strona Szkoły Podstawowej nr 41 im. Romualda Traugutta w Bydgoszczy. Na stronie znajdziesz hstorię szkoły, informacje o patronie, gronie pedagogicznym, samorządzie szkolnym oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Bydgoszczy

SP nr 8 im. Tadeusza Kościuszki w Bydgoszczy. Autorzy zamieścili informacje na temat: historii szkoły, patrona, grona pedagogicznego, gazetki, osiągnięć uczniów oraz szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 10 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Na stronie SP nr 10 w Dębicy znajdziesz szkolne aktualności, informacje o gronie pedagogicznym, uczniach, gazetkę szkolną oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 22 w Płocku

kategorie:
PłockEdukacja

Witryna prezentuje SP nr 22 im. Janusza Korczaka w Płocku. Na stronie znajdziesz historię powstania szkoły, informacje o patronie, kadrze nauczycielskiej oraz działalności...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 21 w Płocku

kategorie:
PłockEdukacja

Na stronie SP nr 21 w Płocku znajdują się informacje na temat organizacji placówki, szkolnych aktualności, działalności szkolnej oraz osiągnięć sportowych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 74 w Poznaniu

Na stronie SP nr 74 w Poznaniu są dostępne informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, działalności kół zainteresowań, gazetka szkolna oraz galeria...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Tychach

Na oficjalnej stronie SP nr 4 w Tychach znajdziesz informacje na temat historii placówki, struktury, kadrze nauczycielskiej, osiągnięciach uczniów oraz szkolnej gazetki. Na stronie zostały...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 12 w Gliwicach

kategorie:
GliwiceEdukacja

Oficjalna strona SP nr 12 im. Mikołaja Kopernika w Gliwicach. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, notkę o patronie, informacje na temat kadry nauczycielskiej, uczniów oraz działalności szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 44 w Białymstoku

Oficjalna strona SP nr 44 w Białymstoku. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii placówki, kadry pedagogicznej, osiągnięć uczniów, samorządu uczniowskiego oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 49 w Białymstoku

Na oficjalnej stronie SP nr 49 w Białymstoku znajdziesz między innymi: historię placówki, informacje o dyrekcji, gronie pedagogicznym, samorządzie szkolnym, zajęciach pozalekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 29 w Bielsku Białej

Witryna prezentuje SP nr 29 im. Janusza Koraczaka w Bielsku Białej. Na stronie: historia placówki, informacje o patronie, gronie nauczycielskim oraz...

więcej

Gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej

Na stronie gimnazjum nr 11 w Bielsku Białej znajdziesz podstawowe informacje dotyczące historii szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów oraz chat i forum...

więcej

Gimnzjum nr 16 w Bielsku Białej

Witryna prezenuje bielskie gimnzjum nr 16. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat historii powstania szkoły, nauczycieli, samorządu szkolnego oraz gazetkę, galerię zdjęć i...

więcej

Gimanzjum nr 4 w Jeleniej Górze

Na stronie znajdziesz informacje o szkole, kadrze, uczniach, aktualności, szkolną listę przebojów oraz linki do szkół...

więcej

Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy

Oficjlan strona Gimnazjum nr 51 w Bydgoszczy. Na stronie zostały zamieszczone między innymi: krótka historia szkoły, skład grona pedagogicznego, osiągnięcia uczniów, relacje z wycieczek...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Ełku. Autorzy zamieścili tutaj informacje dotyczące historii placówki, dyrekcji, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Ełku.

kategorie:
EłkEdukacja

Na stronie Gimnazjum nr 4 w Ełku znajdziesz: historię powstania szkoły, jej załogę, szkolną gazetkę, aktualności oraz informacje na temat uczniowskiego klubu sportowego -...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Mielcu

kategorie:
MielecEdukacja

Na stronie w całości poświęconej mieleckiemu gimnazjum nr 2 znajdziesz szczegółowy plan lekcji wszystkich klas i nauczycieli oraz dane teleadresowe...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Suwałkach

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Suwałkach. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące historii szkoły, grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego, Klubu Europejskiego, kół zainteresowań oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Szczecinie

Witryna prezentuje szczecińskie gimnazjum nr 2. Na stronie znajdziesz między innymi: historię szkoły, skład kadry, galerię zdjęć oraz...

więcej

Gimnazjum nr 24 w Szczecinie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 24 im. Władysława Orkana w Szczecinie. Autorzy zamieścili na stronie: krótką historię szkoły, notkę o patronie, skład kadry nauczycielskiej, samorząd uczniowski, kalendarium szkolnych wydarzeń oraz...

więcej

Gimnzjum nr 3 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Oficjalna strona Gimnzjum nr 3 w Dębicy. Na stronie: informacje dotyczące szkoły, grona pedagogicznego, samorządu uczniowskiego, szkolnych aktualności oraz programu...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Dębicy

kategorie:
DębicaEdukacja

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Adama Mickiewicza w Dębicy. Autorzy zamieścili na stronie: historię szkoły, notkę o patronie, szkolne aktualności, ofertę edukacyjną oraz skład grona...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Tucholi

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 im. Kazimierza Karasiewicza w Tucholi. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii placówki, patrona, składu grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, zasad rekrutacji, kącik humoru oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ełku

kategorie:
EłkEdukacja

Oficjalna strona SP nr 5 w Ełku. Autorzy zamieścili na stronie: historię placówki, załogę szkoły, szkolne newsy, najważniejsze wydarzenia, notkę o miejscowości Ełk oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Węgorzynie

Witryna prezentuje SP im K.I.Gałczyńskiego w Węgorzynie. Na stronie znajdziesz między innymi: informacje dotyczące szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów, gazetki szkolnej oraz notkę na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Bytoni

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej w Bytoni. Na stronie: historia placówki, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, organizacja pracy szkoły, osiagnięcia uczniów oraz...

więcej

Szkoła Postawowa nr 3 w Słupsku

Oficjalna strona Szkoły Podstawowejnr 3 im. Janusza Korczaka w Słupsku. Autorzy zamieścili na stronie informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry pedagogicznej, dyrekcji, patrona,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Garwolinie

Oficjalna strona SP nr 5 w Garwolinie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii i organizacji szkoły, grona pedagogicznego, osiągnięć uczniów, szkolnej biblioteki oraz miasta...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Częstochowie

Oficjalna strona SP nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, patrona, grona pedagogicznego, uczniów oraz Częstochowy i...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Częstochowie

Na stronie znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące programu Sokrates oraz organizacji pracy w...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona SP nr 1 im. Adama Mickiewicza w Elblągu. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, skład dyrekcji i grona pedagogicznego oraz informacje na temat działalności fundacji...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

SP nr 2 im. mjr H. Sucharskiego w Kwidzynie. Poznasz tutaj historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, organizacje działające na terenie szkoły, osiągnięcia uczniów, galerię zdjęć oraz informacje na temat promocji...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na stronie SP nr 3 w Kwidzynie znajdziesz między innymi: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia uczniów, szkolne organizacje oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Kwidzynie

kategorie:
KwidzynEdukacja

Na oficjalnej stronie SP nr 6 im. dr Wł. Gębika w Kwidzynie masz okazję poznać bliżej: historię powstania placówki, skład kadry nauczycielskiej, oaiągnięcia uczniów, organizacje uczniowskie oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 11 i Gimnazjum nr 5 w Słupsku

kategorie:
Słupskpomorskie

Na stronie znajduja się informacje dotyczące organizacji pracy SP nr 11 i Gimnazjum nr 5 w Słupsku, skład grona nauczycielskiego, regulamin, historię, gazetki szkolne oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 58 we Wrocławiu

Prywatna strona SP nr 58 im. Wandy Rutkiewicz we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej historię powstania placówki, informacje na temat patrona szkoły, szkolne aktualności, galerię zdjęć oraz notka o autorze...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 36 w Krakowie

SP nr 36 im. Henryka Sienkiewicza w Krakowie. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, patrona, kadrę nauczycielską, osiagnięcia uczniów, szkolne tradycje oraz informacje na temat współpracy z zagranicznymi...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Wałbrzychu

kategorie:
Edukacja

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu. Witryna zawiera informacje dotyczące: historii szkoły, jej patrona, kół zainteresowań, szkolnych...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Posadzie Górnej

kategorie:
podkarpackie

Zespół tworzą następujące szkoły: Szkoła Podstawowa w Posadzie Górnej Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju, Szkoła Filialna w Rymanowie-Zdroju-Desznie oraz Gimnazjum w Posadzie Górnej. Na...

więcej

Gimnazjum nr 11 w Katowicach

Oficjalna strona katowickiego gimnazjum nr 11. Autorzy zamieścili na stronie informacje na temat historii szkoły, skład kadry nauczycielskiej, najważniejsze szkolne wydarzenia oraz galerię...

więcej

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 13 w Bytomiu

ZSO nr 13 tworzą: Szkoła Podstawowa nr 31 oraz Gimnazjum nr 13. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące organizacji pracy w szkole, historię, skład grona pedagogicznego i...

więcej

Gimnazjum nr 8 we Wrocławiu

Oficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 8. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, organizację pracy szkoły oraz informacje o...

więcej

Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 14 we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej organizajcę pracy w szkole, skład kadry nauczycielskiej, najważniejsze wydarzenia, szkolne kluby oraz informacje dotyczące programu...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach

Na oficjalnej stronie Gimnazjum nr 5 w Mysłowicach autorzy zamieścili między innymi: krótką historię szkoły, informacje o dyrekcji i pedagogach, osiągnięcia uczniów, opis działających...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach

W mysłowickim gimnazjum nr 4 obecnie uczy się w ośmiu oddziałach 219 uczniów. Jeżeli chcesz poznać więcej informacji na temat: organizacji pracy szkoły, nauczycieli, szkolnych kół zainteresowań oraz miasta Mysłowice - odwiedź...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach

Oficjalna strona Gimnazjum nr 3 w Mysłowicach. Mnóstwo ciekawych informacji dotyczących: organizacji szkoły, jej załogi, osiągnięć uczniów, najważniejszych szkolnych imprez, wydarzeń oraz...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Kielcach

Na stronie znajdziesz informacje na temat organizacji placówki, historii, nauczycieli i dyrekcji, osiagnięć uczniów oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Szczecinie

Bogata i ciekawa strona szczecińskiego gimnazjum nr 3. Na stronie: krótka historia placówki, informacje dotyczące grona pedagogicznego i szkolnego samorządu, szkolna kronika, koła...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Opolu

Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Opolu. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii powstania szkoły, organizacji pracy placówki, kadry nauczycielskiej, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Opolu

Na stronie publicznego gimnazjum nr 3 zamieszczono między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego i samorządu szkolnego, działające koła zainteresowań, oragnizację zajęć lekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Gimnazjum nr 5 w Opolu

kategorie:
Opole

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 5 w Opolu. Na stronie są dostępne informacje na temat: organizacji pracy placówki, składu kadry nauczycielskiej, najlepszych uczniów, szkolnych...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona opolskiego gimnazjum nr 6. Obok historii placówki, jej "załogi", kół zainteresowań, autorzy zamieścili: galerię zdjęć, szkolną gazetkę oraz informacje dotyczące Szkolnego Klubu...

więcej

Gimnazjum nr 7 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Gimnazjum nr 7 w Opolu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, jej historię, kadrę padagogiczną, osiągnięcia uczniów, koła zainteresowań, program realizowany w szkole oraz...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Opolu

kategorie:
Opole

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 8 im. króla Władysława Jagiełły w Opolu. Na stronie: krótka historia placówki, notka o patronie, skład grona pedagogicznego, szkolna kronika, osiągnięcia uczniów oraz szkolna gazetka...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, kadry nauczycielskiej, dyrekcji, osiagnięć uczniów, szkolnych imprez oraz gazetki...

więcej

Gimnazjum nr 6 w Zielonej Górze

kategorie:
Zielona Góra

Na stronie: historia szkoły, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy, koła zainteresowań, kronika szkolnych wydarzeń oraz galeria...

więcej

Gimnazjum nr 8 w Zielonej Górze

Na oficjalnej stronie zielonogórskiego gimnazjum zapoznasz się z historią powstania placówki, kadrą nauczycielską, szkolnymi wydarzeniami, organizacjami działającymi na terenie szkoły oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Złotoryi

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Złotoryi. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii powstania placówki, grona nauczycielskiego i dyrekcji, samorządu szkolnego, wydarezń szkolnych oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Złotoryi

kategorie:
Złotoryja

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 2 w Złotoryi. Poznasz tutaj bliżej historię szkoły, kadrę nauczycielską, samorząd szkolny, szkolną bibliotekę, plan zajęć, galerię zdjęć, projekty edukacyjne oraz szkolną...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nysie. Na stronie znajdziesz między innymi: organizację pracy szkoły, regulamin szkolny, skład kadry nauczycielskiej i dyrekcji, samorząd...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nysie

kategorie:
NysaEdukacja

Na stronie znajdzesz podstawowe informacje dotyczące struktury i organizacji Publicznego Gimnazjum nr 2 w...

więcej

Gimnazjum nr 3 w Nysie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 3 w Nysie. Na stronie zapoznasz się z historią szkoły, tradycjami, kadrą nauczycielską, osiągnięciami uczniów, programem edukacyjneym "Comenius" oraz...

więcej

Zespół Szkół Publicznych w Nysie

kategorie:
NysaNysa Edukacja

ZSP w Nysie tworzą: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Powstańców Śląskich i Publiczne Gimnazjum nr 4. Na stronie są dostępne informacje na temat historii powstania szkół, organizacji pracy placówek oraz szkolny...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowym Targu

Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Targu. Na stronie poznasz: historię powstania placówki, informacje o patronie, kadrze, uczniach, klubie sportowym "Skalny" oraz...

więcej

Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 1 w Nowej Dębie. Na stronie: krótka historia szkoły, misja i plan rozwoju placówki, szkolne wydarzenia, osiągnięcia uczniów, szkolny klub sportowy oraz...

więcej

Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie

kategorie:
Nowa Dęba

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie znajdziesz informacje dotyczące: organizacji pracy szkoły, kadry mauczycielskiej, samorządu szkolnego, wydarzeń oraz szkolnego klubu...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 13 w Toruniu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, składu dyrekcji i grona nauczycielskiego, samorządu szkolnego, kół...

więcej

Gimnazjum nr 22 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Na stronie Publicznego Gimnazjum nr 22 w Toruniu są dostępne informacje na temat: historii szkoły, grona pedagogicznego, samorządu szkolnego, szkolnej pracowni informatycznej oraz wewnętrznego prawa...

więcej

Szkoła Podstawowa w Łęczeszycach

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Łęczeszycach. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii szkoły, patrona, jubileuszu, zespołu...

więcej

Technikum Kolejowe w Poznaniu

kategorie:
Poznań

Oficjalna strona Technikum Kolejowego im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. Na stronie są dostępne: dzieje szkoły, notka o patronie, kierunki kształcenia, zajęcia pozalekcyjne oraz informacje dotyczące internatu....

więcej

Zespół Szkół Kolejowych w Szczecinie

kategorie:
Szczecin

Oficjalna strona Zespołu Szkół Kolejowych w Szczecinie. Autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy placówki, kierunków kształcenia oraz...

więcej

Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 27 we Wrocławiu. Na stronie poznasz bliżej szkołę, nauczycieli i uczniów, organizację roku szkolnego, projekty uczniów, szkolne koła zainteresowań, gazetkę "Klik" oraz hymn...

więcej

Gimnazjum nr 16 we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Witryna prezentuje wrocławskie gimnazjum nr 16. Na stronie znajdziesz podstawowe informacje dotyczące: organizacji pracy placówki, historię szkoły, kącik humoru oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 13 we Wrocławiu

Na stronie poznasz bliżej: historię placówki, nauczycieli i uczniów, plan lekcji oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 7 we Wrocławiu

kategorie:
WrocławChat

Nieoficjalna strona wrocławskiego gimnazjum nr 7. Autorzy prezentują między innymi: krótką historię powstania szkoły, osiągnięcia uczniów, szkolną gazetkę oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Krempnej

kategorie:
podkarpackie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Krempnej. Obok historii placówki znajdziesz tutaj informacje dotyczące składu grona pedagogicznego, szkolnych wydarzeń i uroczystości, okolicy oraz galerię...

więcej

Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach

Strona Publicznego Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach. Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: organizacji pracy szkoły, dyrekcji i kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, szkolną tablicę ogłoszeń oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 124 w Krakowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 124 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Gimnazjum nr 13 w Warszawie

Oficjalna strona Gimnazjum nr 13 im. Stanisława Staszica w Warszawie. Autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów,...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 7 w Krośnie-Polance

Oficjalna strona SP nr 7 w Krośnie-Polance. Znajdziesz tutaj informacje na temat kadry nauczycielskiej, samorządu uczniowskiego, historii placówki, zajęć pozalekcyjnych oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Oficjalna strona SP nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Aleksandrowie Łódzkim. Na stronie zostały zamieszczone: historia placówki, notka o patronie, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lublinie

Oficjlana strona Szkoły Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie. Na stronie poznasz bliżej historię utworzenia placówki, skład grona pedagogicznego, szkolne newsy oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 190 w Łodzi

Na stronie autorzy zamieścili informacje na temat: historii powstania placówki, kadry pedagogicznej, organizacji pracy szkoły, działających kół zainteresowań, osiagnięciach uczniów, szkolnych wydarzeniach oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kobiernicach

kategorie:
śląskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kobiernicach. Na stronie są zamieszczone informacje dotyczące: historii placówki, grona pedagogicznego, szkolnego klubu sportowego, aktualności oraz zbiór...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 125 w Łodzi

Witryna prezentuje SP nr 125 im. Janusza Korczaka w Łodzi. Znajdziesz tutaj historię placówki, skład rady pedagogicznej, aktualności, samorząd uczniowski i najważniejsze wydarzenia skzolne....

więcej

Szkoła Podstawowa nr 26 w Opolu

Na oficjalnej stronie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu, znajdziesz krótka historię placówki, informacje na temat uczniów i nauczycieli oraz szkolny...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 6 w Ostrołęce

Witryna Szkoły Podstawowej nr 6 w Ostrołęce. Na stronie poznasz bliżej historię placówki, grono pedagogiczne, statut szkoły, aktualności oraz informacje na temat miasta - Ostrołęka. Ponadto znajdziesz kącik humoru, kilka gier oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kamiennej Górze

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, organizacji pracy placówki, składu kadry...

więcej

Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Świnoujściu

Oficjalna strona ZSP nr 1 w Świnoujściu. Na stronie poznasz bliżej szkoły wchodzące w skłąd zespołu, grono nauczycielskie, uczniów oraz wiele materiałow przydatnych dla...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 19 w Legnicy

kategorie:
LegnicaEdukacja

Na oficjalnej stronie SP nr 19 w Legnicy znajdziesz krótką historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, informacje na temat uczniów oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 23 w Toruniu

kategorie:
Toruń

Oficjalna strona toruńskiej SP nr 23. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące historii szkoły, grona nauczycielskiego, dyrekcji, uczniów, działających kół zainteresowań, aktualności oraz garść szkolnych...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 5 w Stalowej Woli

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, osiągnięcia uczniów, szkolne aktualności oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 9 w Tarnobrzegu

Na stronie poznasz bliżej SP nr 9 im. Jana Pawła II w Tarnobrzegu. Obok historii placówki, składu grona nauczycielskiego oraz samorządu szkolnego znajdziesz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu

Oficjalna strona SP nr 3 im. Jana Długosza w Radomiu. Na stronie poznasz bliżej placówkę, jej załogę oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 11 w Pile

Oficjalna strona Sp nr 11 im. Kólowej Jadwigi w Pile. Na stronie dowiesz się jaki jest skład grona nauczycielskiego i samorządu szkolnego oraz poznasz bliżej historię utworzenia placówki,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Sarbicach

kategorie:
wielkopolskie

Na stronie zostały zamieszczone informacje na temat historii placówki, dnia dzisiejszego w szkole oraz dane...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Suchej Beskidzkiej

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 1 w Suchej Beskidzkiej. Autorzy prezentują na stronie: historię szkoły, organizację placówki, grono pedagogiczne, osiągnięcia uczniów, kronikę szkolną oraz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa w Stróżówce

kategorie:
małopolskie

NA stronie SP w Stróżówce znajdziesz krótką historię szkoły, strukturę placówki, szkolne aktualności oraz informacje o...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim

kategorie:
mazowieckie

Oficjalna strona SP nr 2 im. Obrońców Warszawy w Ożarowie Mazowieckim. Na strinie poznasz bliżej: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, statut, gazetkę szkolną oraz członków szkolnego kółka...

więcej

Szkoła Podstawowa w Zawadzie Książęcej

kategorie:
śląskie

Na stronie znajdziesz informacje dotyczace historii szkoły, nauczycieli, osiągnięć uczniów oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Przysieku

Oficjalna strona SP w Przysieku. Na stronie poznasz bliżej organizację pracy placówki, jej załogę oraz dane...

więcej

Szkoła Podstawowa nr 8 w Nysie

kategorie:
NysaPuzzle Edukacja

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Karpatczyków w Nysie. Autorzy prezentują na stronie: nauczycieli, dyrekcję, osiągnięcia uczniów, galerię uczniowskich prac i Szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Zimnicach Wielkich

kategorie:
opolskie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Szymona Koszyka w Zimnicach Wielkich. Na stronie są dostępne informacje na temat: historii placówki, patrona, organizacji pracy szkoły,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kunowie

Na stronie Publicznej Szkoły Podstawowej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie poznasz bliżej organizację pracy placówki, patrona, najważniejsze szkolne wydarzenia, newsy oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa w Poniecu

kategorie:
wielkopolskie

Oficjalna strona SP im. mjr Henryka Sucharskiego w Poniecu. Na stronie: historia placówki, notka o patronie, kadra nauczycielska, osiągnięcia dydaktyczne i sportowe, szkolne aktualności oraz...

więcej

Zespoł Szkół nr 1 w Kraśniczynie

kategorie:
lubuskie

W skład Zespołu wchodzą Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Kraśniczynie. Na stronie poznasz bliżej dyrekcję, grono nauczycielskie, uczniów, szkolne wydarzenia, Koło Regionalistów oraz informacje dotyczące miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Majdanie Wielkim

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące organizacji pracy szkoły, patrona, grona nauczycielskiego, składy poszczególnych klas oraz galerię...

więcej

Zespół Szkół nr 2 w Lęborku

W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą Szkoła Podstawowa nr 7 i Gimnazjum nr 2 w Lęborku. Autorzy zamieścili na stronie informacje dotyczące struktury szkół, dyrekcji, grona nauczycielskiego,...

więcej

Szkoła Podstawowa w Rypinie

Oficjalna strona SP nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego w Rypinie. Autorzy zamieścili na stronie: historię placówki, skałd grona pedagogicznego i dyrekcji, prace uczniów, szkolną gazetkę oraz informacje na temat...

więcej

Szkoła Podstawowa w Skomlinie

kategorie:
łódzkie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Skomlinie. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię placówki, skład kadry nauczycielskiej, szkolne aktualności oraz inforamcje na temat miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Dubience

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona SP w Dubience. Autorzy prezentują: historię szkoły, grono pedagogiczne, kalendarium szkolnych wydarzeń, osiagnięcia uczniów oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Milejowie

kategorie:
lubelskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Milejowie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii placówki, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów oraz Gimnazjum nr 1 w...

więcej

Zespół Szkoł Ogólnokształcących nr 1 w Białej Podlaskiej

W skład ZSO nr 1 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 5 oraz III Liceum Ogólnokształcące. Na stronie poznasz historię powstania...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kleszczewie

Oficjalna strona Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kleszczewie. Na stronie poznasz bliżej: historię szkoły, organizację pracy placówki, patrona, grono nauczycielskie, osiągnięcia uczniów oraz gazetkę...

więcej

Gimnazjum nr 9 w Krakowie

Oficjalna strona Publicznego Gimnazjum nr 9 w Krakowie. Na stronie znajdziesz: historię szkoły, skład kadry nauczycielskiej, osiagnięcia uczniów oraz zasady...

więcej

Szkoła Podstawowa w Brzegach

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Na stronie poznasz bliżej: historię placówki, patrona, grono pedgogiczne, uczniów, szkolne aktualności oraz informacje na temat wypoczynku w...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kłaju

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona SP w Kłaju. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, grona nauczycielskiego, uczniów, szkolnych imprez i wydarzeń oraz gazetkę szkolną i szereg publikacji...

więcej

Szkoła Podstawowa w Marcinkowicach

kategorie:
małopolskie

Witryna SP im. Marszałka Józeja Piłsudzkiego w Marcinkowicach. Na stronie: historia placówki, informacje o patronie, skład kadry nauczycielskiej, osiagnięcia uczniów, galeria zdjęć oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Grojcu

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową w Grojcu. Znajdziesz tutaj między innymi: historię szkoły, jej "załogę", szkolne aktualności, porady dla rodziców oraz kącik szkolnego...

więcej

Szkoła Podstawowa w Lewniowej

kategorie:
małopolskie

Na stronie SP w Lewniowej znajdziesz: historię, skład grona nuaczycielskiego oraz szkolne...

więcej

Szkoła Podstawowa w Mucharzu

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej w Mucharzu. Na stronie są dostępne informacje na temat: miejscowości Mucharz, historii placówki, grona nauczycielskiego, szkolnych organizacji oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Lubomierzu

Oficjalna strona SP w Lubomierzu. Na stronie są dostępne informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, festiwalu filmowego oraz schroniska...

więcej

Szkoła Podstawowa w Chobieni

Witryna prezentuje Szkołę Podstawową im. Bohaterów Westerplatte w Chobieni. Na stronie znjdziesz: historię placówki, kadrę nauczycielską, uczniów, szkolny zespół muzyczny "Alikwot" oraz informcje o miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Międzyborzu

kategorie:
dolnośląskie

Strona SP im. Jerzego Badury w Międzyborzu. Autorzy zamieścili na stronie: historię szkoły, skład grona nauczycielskiego, osiągnięcia uczniów, notkę o patronie oraz o miejscowości...

więcej

Szkoła Podstawowa w Tomaszowie Bolesławieckim

kategorie:
dolnośląskie

Oficjalna strona SP im. II Armii Wojska Polskiego w Tomaszowie Bolesławieckim. Na stronie: historia placówki, kilka słów na temat organizacji pracy szkoły, skład kadry, osiągnięcia uczniów, szkolne organizacje oraz...

więcej

Szkoła Podstawowa w Osieku Łużyckim

Na stronie SP im. Kornela Makuszyńskiego w Osieku Łużyckim znajdziesz szkolne newsy, historię powstania placówki oraz notkę o...

więcej

Szkoła Podstawowa w Kołczewie

Witryna SP im. Bolesława Chrobrego w Kołczewie zawiera informacje dotyczące: historii placówki, organizacji pracy, misji oraz składu kadry. Ponadto znajdziesz tutaj szkolną gazetkę "Terminator" oraz galerię...

więcej

Szkoła Podstawowa w Dobrzanach

Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Dobrzanach. Znajdziesz tutaj: szkolne aktualności, dzieje szkoły, informacje o patronie, skład grona nauczycielskiego oraz samorządu uczniowskiego....

więcej

Szkoła Podstawowa w Darłowie

Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Darłowie. Autorzy prezentują na stronie: historię placówki, strukturę, rozkład zajęć, zajęcia pozalekcyjne, osiągnięcia uczniów, kalenadarium wydarzeń oraz podstrony poszczególnych...

więcej

Gimnazjum nr 33 w Szczecinie

Witryna prezentuje Publiczne Gimnazjum nr 33 w Szczecinie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: szkoły, kadry nauczycielskiej, aktualności, działaność pozalekcyjna oraz podstrony...

więcej

Nowo dodane strony

Gdynia

W skład ZSP nr 1 w Gdynii...

Gdynia

Informacje o szkole i pracy...

Gdynia

Informacje o szkole, a tam:...