średnie szkolnictwo średnie

LO w Kozach

kategorie:
śląskieKozy

Historia szkoły, jej zalety, aktualności o szkole oraz o nauczycielach, absolwentach i...

więcej

II Lo w Przemyślu

kategorie:
Przemyśl

Liceum Ogólnokształcące im. Prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu. Znajdziesz tutaj: historie i dzieje liceum oraz dzień dzisiejszy szkoły. Witryna jest również dostępna w języku angielskim i...

więcej

I LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Strona główna I Liceum Ogólnokształcącego w Puławach - na niej informacje o liceum, historii i radzie...

więcej

LO w Warce

kategorie:
mazowieckie

Historia liceum, o patronie Piotrze Wysockim, liceum wczoraj i dziś oraz informacje dla chętnych do I klas...

więcej

LO w Zwoleniu

kategorie:
mazowieckie

Strona o liceum które wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Kochanowskiego. Witryna jest dostępna dodatkowo w języku angielskim oraz...

więcej

IV LO we Wrocławiu

kategorie:
Wrocław

Strona IV Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, która prezentuje historię placówki, profile klas oraz zdjęcia szkoły. Witryna jest dostępna w języku angielskim, niemieckim oraz...

więcej

I LO w Elblągu

kategorie:
ElblągEdukacja

Oficjalna strona I Liceum Ogolnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Elbląguzawiera informacje na temat najświeższych wydarzeń szkolnych, załogi szkoły, programów nauczania, zasad...

więcej

II LO w Sandomierzu

Witryna prezentuje II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu. Na stronie znajdziesz historię powstania szkoły, informacje na temat kadry pedagogicznej, dyrekcji, sukcesów i osiagnięć uczniów oraz programu...

więcej

I LO w Myślenicach

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Myślenicach. Autorzy zamieścili tutaj między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, informacje o gronie...

więcej

I LO w Żorach

I liceum Ogólnokształcące im. Karola Miarki w Żorach. Autorzy prezentują historię powstania szkoły, kadrę nauczycielską , osiągnięcia uczniów, szkolne wydarzenia i aktualności. Na...

więcej

XIV LO w Warszawie

Oficjalna strona Liceum Ogólnkształcącego nr XIV im. Stanisława Staszica w Warszawie. Na stronie są dostępne informacje dotyczące oferty edukacyjnej szkoły, jej historię, skład rady pedagogicznej, szkolnych imprez i...

więcej

I LO w Tychach

kategorie:
TychyEdukacja

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Leona Kruczkowskiego w Tychach. Autorzy zamieścili informacje na temat kadry nauczycielskiej, osiągnięć uczniów, miasta Tychy oraz galerię...

więcej

V LO w Zielonej Górze

Oficjalna strona V Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kieślowskiego w Zielonej Górze. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, kadry pedagogicznej, uczniów, kółek...

więcej

Strona klasy 1A VI LO w Kielcach

Witryna prezentuje jedną z klas VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. Autorzy prezentują skład klasy, nauczycieli, klasowe wydarzenia, główne zainteresowania oraz...

więcej

LO w Brzozowie

kategorie:
BrzozówBrzozów

Witryna prezentuje Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. Obok szkolnych wiadomości, informacji o historii szkoły, gronie pedagogicznym, olimpijczykach są dostępne materiały o mieście...

więcej

XI LO we Wrocławiu

Oficjalna strona XI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego we Wrocławiu. Na stronie są dostępne informacje na temat historii szkoły, grona pedagogicznego, szkolnych wydarzeń oraz zasad...

więcej

Zespół Szkół Elektrycznych w Nowej Soli

kategorie:
lubuskieEdukacja

Witryna prezentuje ZSE im. Włodzimierza Krukowskiego w Nowej Soli. Autorzy zamieścili na stronie miedzy innymi: informacje o patronie szkoły, o profilach kształcenia, o współpracy zagranicznej oraz ciekawe materiały...

więcej

Zespół Szkół Ekonomicznych w Toruniu

Oficjalna strona ZSE w Toruniu. Autorzy zamieścili informacje o profilach klas, specjalnościach, gronie nauczycielskim oraz szkolnych wydarzeniach. Na stronie znajdują sie również materiały...

więcej

ZSK Sosnowiec

Oficjalna strona Zespołu Szkół Kolejowych w Sosnowcu. Znajdziesz tutaj między innymi: historię szkoły, ciekawostki, czat oraz informacje na temat...

więcej

III LO w Puławach

kategorie:
PuławyEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego w Puławach. Znajdziesz tutaj między innymi: historię placówki, skład grona pedagogicznego, opis działalności szkolnych kół naukowych oraz wydarzeń...

więcej

III LO w Kaliszu

kategorie:
KaliszEdukacja

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Na stronie znajdziesz historię szkoły, materiały o patronie, informacje na temat osiągnięć uczniów oraz zasad...

więcej

Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu

Strona zawiera podstawowe informacje o szkole, czyli: zasady rekrutacji, kierunki kształcenia, skład grona pedagogicznego oraz materiały dotyczące praktyk dla...

więcej

Technikum Kolejowe w Ostrowie Wielkopolskim

Na oficjalnej stronie Technikum Kolejowego w Ostrowie Wielkopolskim zostały zamieszczone informacje dotyczące historii szkoły, organizacji placówki, aktualności oraz gazetka...

więcej

LO w Grajewie

kategorie:
podlaskieGrajewo

Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Grajewie. Oprócz historii placówki, składu grona pedagogicznego znajdziesz mnóstwo materiałów edukacyjnych przydatnych dla każdego...

więcej

I LO w Siemianowicach Śląskich

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego w Siemianowicach Śląskich. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, nauczycieli, szkolnych imprez i wydarzeń, zasady rekrutacji oraz pokaźną galerię...

więcej

II LO w Siemianowicach Śląskich

Na stronie Liceum Ogolnokształcącego nr 2 im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich zamieszczono materiały dotyczące aktualności szkolnych, matury, szkolnych wydarzeń oraz osiągnięć...

więcej

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Wałbrzychu

Oficjalna strona ZSEG im. Edukacji Narodowej w Wałbrzychu. Autorzy strony zamieścili materiały dotyczące historii szkoły, jej załogi, strukturę placówki, profile klasowe oraz bogata galerię...

więcej

Oficjalna Strona Zespołu Szkół Elektronicznych w Radomiu

Witryna prezentuje ZSE im. Bohaterów Westerplatte w Radomiu. Autorzy zamieścili mnóstwo informacji dotyczących historii szkoły, kierunków i programu nauczania, osiągnięć uczniów oraz...

więcej

II LO w Kaliszu

kategorie:
KaliszEdukacja

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcacego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu. Na stronie są zamieszczone: historia szkoły, skład grona pedagogicznego, informacje o wybitnych uczniach oraz działających organizacjach na terenie...

więcej

X LO w Kielcach

Strona X Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Kielcach. Obok historii powstania szkoły, składu grona pedagogicznego, profili klas poznasz osiągnięcia kieleckich...

więcej

I LO w Łodzi

Oficjlana strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi. Na stronie znajdziesz: historię powstania placówki, szkolne aktualności, informacje o patronie, gronie...

więcej

IV LO w Łodzi

Strona Liceum Ogólnokształcącego nr 4 im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi. Autorzy zamieścili informacje dotyczące historii szkoły, patronki, szkolnych aktualności, grona pedagogicznego,...

więcej

I LO w Ostrowie Wielkopolskim

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jan Kompałły i Wojciecha Lipskiego w Ostrowie Wielkpolskim. Na stronie: historia placówki, notka o patronie, informacje o kadrze nauczycielskiej i uczniach, newsy oraz prezentacja gazetek...

więcej

VI LO w Radomiu

kategorie:
RadomEdukacja Chat

Liceum Ogólnokształcace nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię powstania szkoły, notkę o patronie, kadrę nauczycielską, osiągnięcia...

więcej

Państwowe Szkoły Budownictwa w Lublinie

kategorie:
LublinEdukacja

Na stronie PSB w Lublinie znajdziesz historię placówki, zasady rekrutacji oraz informacje na temat lubelskich szkół w...

więcej

Zespół Szkół Przemysłu Skórzanego w Krakowie

Oficjalna strona Zespołu Szkół Przemysłu Skórzanego im. Jana Kilińskiego w Krakowie. Na stronie są zamieszczone informacje na temat: historii placówki, kadry nauczycielskiej, osiągnięć szkoły, zasad rekrutacji oraz gazetka...

więcej

Technikum Kolejowe w Krakowie

Witryna Technikum Kolejowego w Krakowie. Autorzy zamieścili informacje na temat historii szkoły, organizacji i zasad nauczania, kierunków kształcenia, kadry nauczycielskiej oraz Koła Miłośników Krakowskiej Komunikacji...

więcej

Zespół Szkół Geodezyjno-Drogowych w Poznaniu

W skład zespołu szkół wchodzą: Technikum Geodezyjne, Technikum Drogowe, Technikum Samochodowe, XVIII LO oraz Policealne Studium Zawodowe. Na stronie poznasz bliżej ofertę edukacyjną placówki, zasady przyjęć oraz szkolne...

więcej

Zespół Szkół Łączności w Poznaniu

Oficjalna strona Zespołu Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu. Na stronie znajdziesz informacje na temat historii szkoły, szkolnych aktualności, zasady rekrutacji, składu grona...

więcej

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy

Strona bydgoskiej samochodówki. Znajdziesz tutaj materiały na temat historii placówki, kadry pedagogicznej, uczniów, szkolnych imprez i wydarzeń, zasad rekrutacji, planów lekcji oraz...

więcej

Powiatowy Zespół Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu

ZSB nr 5 im. Edwarda Szymańskiego w Oświęcimiu tworzą: Technikum Budowlane, Liceum Zawodowe, Zasadnicza Szkoła Budowlana oraz Technikum Dla Dorosłych. Na stronie poznasz bliżej organizację...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej

kategorie:
Bielsko-Biała

Na stronie ZSEEiM w Bielsku-Białej zostały zamieszczone informacje na temat statutu szkoły, kierunków kształcenia, historii placówki, kadry pedagogicznej, gazetki szkolnej oraz szkolne...

więcej

Zespół Szkół Elektronicznych w Sosnowcu

W skład ZSE w Sosnowcu wchodzą: Technikum Elektroniczne, Technikum Elektryczne, Liceum Techniczne, Liceum Zawodowe oraz Policealne Studium Zawodowe. Na stronie poznasz bliżej historię powstania...

więcej

LO w Muszynie

Na stronie Liceum Ogólnokształcącego w Muszynie znajdziesz między innymi: hitsorię szkoły, jej "załogę", aktualności, zasady rekrutacji, profile klas, osiagnięcia uczniów, działające koła zainteresowań oraz forum dyskusyjne....

więcej

LO w Sławkowie

kategorie:
małopolskie

Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego w Sławkowie. Znajdziesz tutaj kalendarium szkolnych wydarzeń, skład kadry nauczycielskiej, informacje dla uczniów i rodziców, zasady rekrutacji, newsy oraz szkolną...

więcej

IV LO w Olkuszu

Na stronie IV Liceum Oólnoksztacącego im. K.K.Baczyńskiego w Olkuszu zostały zamieszczone informacje na temat: organizacji pracy placówki, składu kadry nauczycielskiej, patrona, szkolnych...

więcej

LO w Drohiczynie

Oficjalna strona drohiczyńskiego Liceum Ogólnkształcącego im. Józefa Igancego Kraszewskiego. Autorzy prezentują na stronie między innymi: historię placówki, grono nauczycielskie i dyrekcję,...

więcej

III LO we Wrocławiu

Oficjalna strona III Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, kadry nauczycielskiej, uczniów,...

więcej

V LO we Wrocławiu

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu. Na stronie zamieszczono między innymi: krótką historię szkoły, profile klas, szkolny teatr, informacje...

więcej

X LO we Wrocławiu

Na stronie X Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu znajdziesz: historię placówki, informacje o patronie, skład kadry nauczycielskiej, profile klas, zasady...

więcej

LO w Pszczynie

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie jest jednym z najstarszych liceów w Polsce. Na stronie znajdziesz informacje na temat: historii placówki, grona pedagogicznego,...

więcej

II LO w Malborku

Oficjalna strona II Liceum Ogólnokształcącego w Malborku. Na stronie poznasz bliżej historię szkoły, profile klas, kadrę nauczycielską, uczniów, absolwentów, galerię zdjęć oraz szkolne...

więcej

ZSO w Malborku

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Malborku. Na stronie znajdziesz między innymi: historię placówki, skład kadry nauczycielskiej i szkolnego samorządu, notkę o...

więcej

ZSO nr 1 w Mielcu

kategorie:
MielecMielec

W skład Zespołu Szkół Ogólnkształcących wchodzą: Gimnazjum nr 3 i V Liceum Ogólnokształcące. Na stronie są dostępne informacje dotyczące: historii placówki, kadry nauczycielskiej,...

więcej

ZSE w Olsztynie

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie. Na stronie poznasz bliżej szkoły wchodzące w skład ZSE, historię, kadrę nauczycielską, galerię zdjęć oraz szkolne...

więcej

V LO w Białymstoku

Witryna prezentuje V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Białymstoku. Aotorzy zamieścili na stronie: szkolne newsy, osiągnięcia uczniów, skład kadry nauczycielskiej,...

więcej

ZSO nr 1 w Olsztynie

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie wchodzą: II Liceum Ogólnokształcące im. K.I.Gałczyńskiego, Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Gimnazjum nr 2 oraz...

więcej

III LO w Olsztynie

Oficjalna strona III LO w Olsztynie. Na stronie znajdziesz informacje dotyczące: historii szkoły, patrona, współpracy ze szkołami niemieckimi i francuskimi oraz...

więcej

I LO w Zielonej Górze

Oficjalna strona I Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze. Na stronie poznasz historię szkoły, organizację pracy placówki, grono pedagogiczne, samorząd szkolny, zasady rekrutacji oraz szkolną...

więcej

LO w Wolsztynie

Na stronie poznasz bliżej Liceum Ogólnokształcace im. Marii Skodowskiej-Curie w Wolsztynie. Autorzy zamieścili na stronie między innymi: historię placówki, pracownników, zasady rekrutacji oraz działalność...

więcej

Zespół Szkół RCKU w Marszewie

kategorie:
wielkopolskie

W skład Zespołu Szkół wchodza nastepujące szkoły: Liceum Techniczno-Ekonomiczno-Administracyjne, Technikum Elektroniczne, Technikum Mechanizacji Rolnictwa, Liceum Agrobiznesu oraz Szkoła...

więcej

Nowo dodane strony

śląskie

Liceum Ogólnokształcące...

śląskie

I liceum Ogólnokształcące...

śląskie

Salezjański Ośrodek...

śląskie

Wiele stron uczniów i...

śląskie

Historia szkoły, jej zalety,...