Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich

Polska

SDSŚ zrzesza dyrektorów polskich średnich szkół (liceów, techników, szkół policealnych, gimnazjów); strona zawiera poczet dyrektorów, informacje o szkoleniach ( "Internet narzędziem komunikacji pomiędzy dyrektorami szkół"), przygotowywanym projekcie "Internet dla Dyrektora Szkoły" (IdDS), aktualności, statut; wstęp do dalszej części witryny obwarowany hasłem, które zapewne znają dyrektorzy .

Nowododane strony WWW

Początek Oddziału Katowickiego to rok...

Celem Towarzystwa jest prowadzenie edukacji...

Na stronach Towarzystwa znajdziesz jego...

Do głównych zadań towarzystwa, które...

Towarzystwo jest stowarzyszeniem...

Autor przedstawia podstawowe zagadnienia...

Informacje o szóstej ogólnopolskiej konferencji naukowej "Interakcje...

SNM prezentuje swoje władze i statut,...

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników...