Konferencja Kardiologiczna Włocławskiego Towarzystwa Naukowego

Polska

XX Ogólnopolska Konferencja PTN odbędzie się w dniach 9-10 czerwca 2000; harmonogram, tematyka referatów - schorzenia układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, markery ryzyka niedokrwiennej choroby serca, postępy w chirurgicznym leczenia wad zastawkowych serca, koronografia i rewaskularyzacja w leczeniu choroby niedokrwiennej serca; informacje o zgłoszeniach i zakwaterowaniu.

Nowododane strony WWW

Oficjalna strona V Międzynarodowego...

Witryna prezentuje bogatą działalność...

Konferencja poświęcona problemom epilepsji...

IV Konferencja Naukowa na temat padaczki...

Kongres medyczny odbędzie się w dniach od...

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach...

Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca...

Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii...

XVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii...