IV Sympozjum Naukowe SKE PTK

Polska

Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod hasłem "Niewydolny Mięsień Sercowy" odbyło się w dniach 7-9 października 1999 w Poznaniu; sekcja skupia badaczy zainteresowanych poznawaniem podłoża molekularnego chorób układu krążenia i wprowadzaniem do praktyki klinicznej wyników najnowszych badań.

Nowododane strony WWW

Oficjalna strona V Międzynarodowego...

Witryna prezentuje bogatą działalność...

Konferencja poświęcona problemom epilepsji...

IV Konferencja Naukowa na temat padaczki...

Kongres medyczny odbędzie się w dniach od...

Kongres odbędzie się w Krakowie w dniach...

Konferencja odbędzie się w dniu 25 marca...

Sympozjum Naukowe Sekcji Kardiologii...

XVII Szkoła Zimowa Instytutu Farmakologii...