Spes - Stowarzyszenie na rzecz niepełnosprawnych

Polska
słowa kluczowe:
ośrodek pomocy pedagogika

Do stowarzyszenia należą jako wolontariusze osoby niepełnosprawne, profesjonaliści z zakresu medycyny i pedagogiki, członkowie rodzin osób z upośledzeniem umysłowym, jego celem jest wspieranie przemian w świadomości społecznej oraz budowanie społeczeństwa otwartego na integrację z niepełnosprawnymi; historia, obszar działania, prowadzone warsztaty terapii zajęciowej (rehabilitacja społeczna i zawodowa), publikacje, program edukacji społecznej, działalność Ośrodka Pomocy Kryzysowej i Komitetu Obrony Praw Osób Niepełnosprawnych, świetlica i obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym oraz grupa wsparcia dla ich rodzin; przegląd prasy, literatura, rozrywka.

Nowododane strony WWW

Nasz strona poświęcona jest tematyce...

Obszerny serwis zawierający m.in. katalog...

Strona zawiera zebrane wiadomości dla osób...

Producent sprzętu rehabilitacyjnego m.in....

Na stronie znajdujemy adresy i telefony do...

Pierwszy serwer dedykowany w całości...

Znajdujemy tu wykaz wszystkich leków,...

Baza danych stron WWW lekarzy różnych...