Anglojęzyczna strona organizacji wszystkie swoje wysiłki poświęcającej pracy na rzecz dzieci, ochrony ich praw, stwarzania warunków dla ich wszechstronnego rozwoju. Zamieszczono informacje o strukturze instytucji, podejmowanych przez nią działaniach, sławnych ludziach będących jej ambasadorami, konferencjach zorganizowanych pod auspicjami UNICEF-u.

Nowododane strony WWW

Strona Marcina Czarnackiego poświęcona...

Bardzo solidnie przygotowana i graficznie...

Strona wysokiego Komisarza Narodów...

Anglojęzyczna strona organizacji...

Anglojęzyczna strona warszawskiego biura...

Strona Międzynarodowej organizacji...

Anglojęzyczna międzynarodowej organizacji...