Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach stawia sobie za cel wychować dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli, a dokunuje tego poprzez prowadzenie Salezjańskiego Zespołu Szkół, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Świetlicy oraz Zakładu Rehabilitacji Inwalidów.

Nowododane strony WWW

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława...

I liceum Ogólnokształcące im. Karola...

Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w...

Wiele stron uczniów i poszczególnych klas...

Historia szkoły, jej zalety, aktualności o...