Na stronie prezentującej powiat znajdziesz informacje o jego władzach, mapkę gmin wchodzących w jego skład, zarys działalności gospodarczej i oświatowo-kulturalnej, ofertę inwestycyjną i turystyczną w powiecie oraz teksty opublikowane w dwutygodniku samorządowym "Ziemia Makowska".

Nowododane strony WWW

Na stronie obok informacji o strukturze...

Na stronie przedstwiono w ogólnym zarysie...

Na stronie prezentującej powiat znajdziesz...

Na oficjalnej stronie Starostwa Powiatowego...

Na stronach informatora znajdziesz...

Znajdziesz tu taj informator powiatowy, a...