GŻEGŻÓŁKA - Gabinet Logopedyczny i Neurologopedyczny Kraków

Polska
kategorie:
Upośledzenia mowy
słowa kluczowe:

Gżegżółka oferuje usługi logopedyczne i neurologopedyczne dla dzieci i osób dorosłych obejmujące diagnozę i terapię logopedyczną i neurologopedyczną: wczesna interwencja logopedyczna, terapia wad wymowy, terapia zaburzeń mowy i komunikacji, profilaktyka i terapia dysleksji, logopedia estetyczna dla młodzieży i dorosłych, konsultacje logopedyczne dla rodziców i opiekunów.

Nowododane strony WWW

Gabinet Sensum jest jedną z najchętniej...

Gżegżółka oferuje usługi logopedyczne i...

Skuteczne leczenie jąkania. Mgr logopeda Beata Trojanowska...

Programy dla uczniów z dysleksją,...

Publikacje zdrowotne, bezpłatna tablica...

Witryna poświęcona terapii nerwic, wad i...

Poradnik dla rodziców dzieci z...

Autorka wyjaśnia pojęcie dysleksji...

Podstawy psychologiczne wyjaśniające...

Strona zawiera dokładne opisy...